Giải toán trên mạng


Báo cáo sai phạm

Mình giải giúp cho:

Theo bài ra,số học sinh cả lớp không đổi

+ Kì 1, coi số học sinh giỏi lớp 5A là 1 phần thì số học sinh còn lại là 9 phần.Tổng số học sinh lớp 5A bằng:

              1+9=10(phần)

   Số học sinh lớp 5a kỳ 1 bằng

               1:10=1/10(số học sinh cả lớp)(1)

+ Kì 2,số học sinh giỏi lớp 5a bằng 1/5 số học sinh cả lớp(2)

Từ (1) và (2) =>số học sinh giỏi lớp 5A kỳ 2 hơn kỳ 1 là 3bạn,ứng với:

               1/5-1/10=1/10(số học sinh lớp 5A)

=>Số học sinh lớp 5A là:

                3:1/10=30(học sinh)

                           Đ/S:30 học sinh

  Bạn có thể tham khảo cách trên

 


Báo cáo sai phạm

1/9 số học sinh còn lại của lớp ứng với 1+9=10 phần( số học sinh cả lớp)

Số học sinh giỏi lớp 5a HKI bằng 1:10=1/10(số học sinh cả lớp) (1)

1/5 số học sinh còn lại của lớp ứng với 1+5=6 phần( số học sinh cả lớp)

Số học sinh giỏi lớp 5a HKII bằng 1:6=1/6(số học sinh cả lớp)(2)

Số học sinh cả lớp là x

Từ (1) và (2) ta có pt:

1/10x+3=1/6x<=>10/60x-6/60x=3<=>1/20x=3 => x= 3*20 = 60

Vậy số học sinh cả lớp là 60 ( học sinh)


Báo cáo sai phạm

ĐÁP SỐ LÀ 30 HỌC SINH BẠN NHÉ
 


Báo cáo sai phạm

30 hoc sinh ban nhe minh thu roi


Báo cáo sai phạm

1/9 số hs còn lại của lớp ứng với 1 + 9 = 10

số hs giỏi của lớp 5a HKI bằng 

1 : 10 = 1/10    (1)

số hs còn lại 

 1 + 5 = 6

số học sinh giỏi của lớp HKII là 

1 : 6 = 1/6       (2)

gọi số học sinh cả lớp là x

từ 1 và 2 ta suy ra

1/10x + 3 = 1/6 x => 10/60 x - 6/60x = 3 =>L 1/20x = 3 => x = 3*20 = 60


Báo cáo sai phạm

kết quả = 60


Báo cáo sai phạm

30 đúng ko 


Báo cáo sai phạm

WTH!!!!!


Báo cáo sai phạm
ng; hỏi đáp toán, giải toán, giúp tôi giải toán, thảo luận về toán, học toán online, học toán, toán lớp 1, toán lớp 2, toán lớp 3, toán lớp 4, toán lớp 5, toán lớp 6, toán lớp 7, toán lớp 8, toán lớp 9" />
 <meta name="description" content = "Giải toán trên mạng; Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về toán từ tiểu học đến trung học cơ sở. Cùng chia sẻ những bài toán hay để việc học tập được tiến bộ và trở nên thú vị hơn." />
 <meta name="author" content="Online Math - Trung Tâm Khoa Học Tính Toán - Đại học Sư phạm Hà Nội + Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Giáo dục" >
 <meta name="publisher" content="olm.vn" />
 <meta name="dc:publisher" content="olm.vn" />
 <meta name="dc:description" content = "Giải toán trên mạng; Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về toán từ tiểu học đến trung học cơ sở. Cùng chia sẻ những bài toán hay để việc học tập được tiến bộ và trở nên thú vị hơn." />
 <meta property="og:image" content="/images/myolm.png" />
 <meta property="og:image:type" content="image/png" />
 <meta property="og:description" content="Trang web cung cấp các dạng toán cơ bản và toán nâng cao, giúp học sinh học tập đạt kết quả cao nhất! Online Math còn là nơi các bạn học sinh chia sẻ các bài toán khó, lời giải hay!" />
 <meta property="og:title" content="Học toán với Online Math" />
 <script type='text/javascript' src="/media/jquery/jquery.js?v=1"></script>
 <script type='text/javascript' src="https://olm.vn/modules/explorer/qtip/qtip.js?26122018"></script>
 <script type='text/javascript' src="/media/templates/olm/js/bootstrap.min.js?26122018"></script>
 <link rel='stylesheet' type='text/css' href='/modules/question/style_1.css?v=31/8/2016?26122018' />
 <link rel='stylesheet' type='text/css' href='/media/icons/css/font-awesome.min.css?26122018' />
 <link rel='stylesheet' type='text/css' href='https://olm.vn/modules/explorer/qtip/qtip.css?26122018' />
 <link rel='stylesheet' type='text/css' href='https://olm.vn/media/cke5/skins/moono/mathquill.css?26122018' />
 <link rel='stylesheet' type='text/css' href='https://olm.vn/media/cke/skins/moono/mathquill.css?26122018' />
 <link rel='stylesheet' type='text/css' href='/media/templates/olm/css/page.css?26122018' />
 <!--<script type="text/javascript" src="https://olm.vn//media/jquery/disable-copy.js"></script>-->
 <script type='text/javascript'>
 if (top.location.host != 'olm.vn')
 {
 //top.location.host = 'olm.vn' ;
 }
 </script>
 <!--[if IE]>
 <style type="text/css">
 .span91{width:800px!important;}
 .span31{width:200px!important;}
 .container, .navbar-fixed-top .container{width:1140px;}
 body > .action{margin-top:20px;}
 </style>
 <![endif]-->
 </head>
 <body data-base="https://olm.vn/">
 <div class="navbar navbar-fixed-top">
 <div class="navbar-inner">
 <div class="container">
 <button style='margin-top: 1px;' type="button" class="btn btn-navbar btn-danger" data-toggle="collapse" data-target=".nav-collapse">
 <b style='margin-top: 2px;' class="icon icon-list icon-white"></b> Danh mục
 </button>
 <a href="https://olm.vn/"><img style='float: left;height: 40px;margin-right: 8px;' src='/media/templates/olm/olm-logo.png'/></a>
 <div class="nav-collapse collapse">
 <ul class="nav">
 <li class="mn-item" item-id="2" ><a href="https://olm.vn/luyen-tap">LUYỆN TẬP</a></li>
 <li class="mn-item" item-id="3" ><a href="https://olm.vn/bai-giang">HỌC BÀI</a></li>
 <li class="mn-item" item-id="4" ><a href="https://olm.vn/hoi-dap">HỎI ĐÁP</a></li>
 <li class="mn-item" item-id="5" ><a href="https://olm.vn/contestx">KIỂM TRA</a></li>
 <li class="mn-item" item-id="6" ><a href="https://olm.vn/vinschool">VINSCHOOL</a></li>
 <li class="mn-item hidden-desktop" item-id="6" ><a href="http://thidau.olm.vn/game/listgame" target="_blank">THỬ THÁCH</a></li>
 <li class="mn-item hidden-desktop" item-id="7" ><a href="http://thidau.olm.vn" target="_blank">THI ĐẤU</a></li>
 <li class="mn-item hidden-desktop" item-id="8" ><a href="https://olm.vn/thongtin">THÔNG TIN</a></li>
 <li class="mn-item hidden-desktop" item-id="9" ><a href="https://olm.vn/?l=payment.register">ĐĂNG KÝ MUA THẺ</a></li>
 </ul>
 <div class="nav dropdown1 visible-desktop">
 <button class="dropbtn" >⋯</button>
 <div class="dropdown-content">
 <a href="http://thidau.olm.vn/game/listgame">THỬ THÁCH</a>
 <a href="http://thidau.olm.vn">THI ĐẤU</a>
 <a href="https://olm.vn/thongtin">THÔNG TIN</a>
 </div>
 </div>
 <div class="nav dropdown1 visible-desktop" >
 <button class="dropbtn" >MUA THẺ HỌC</button>
 <div class="dropdown-content">
 <a href="https://olm.vn/?l=payment.register">Đăng ký mua thẻ</a>
 <a href="#">Tư vấn và đặt mua qua điện thoại:<br> 0936 197 672</a>
 </div>
 </div>
 <ul class="nav pull-right">
 <li class="dropdown">
 <a id="frl_toggle" class="profile imsg" tabindex='0' href="javascript:void(0);" ><span class='ann ifriend '></span></a>
 <ul class="dropdown-menu pull-right nav-bubble offset-150">
 <div class="scroll fr-scroll" id="fr-scroll" tabindex='1'>
 <div id='friends_list' >
 <div class="tabbable">
 <ul class="nav nav-tabs tabs-small">
 <li class="active"> <a class='toggler' href="#fr_tab1" data-toggle="tab">Bạn bè</a></li>
 <li><a class='toggler' href="#fr_tab2" data-toggle="tab" >Mời kết bạn </a></li>
 <li><a id="school_tab" class='toggler' href="#fr_tab3" data-toggle="tab" >Bạn cùng trường</a></li>
 <li><a id="suggest_fr_tab" class='toggler' href="#fr_tab4" data-toggle="tab" >Gợi ý kết bạn</a></li>
 </ul>
 <div class="tab-content">
 <div id="fr_tab1" class="tab-pane active">
 <div class="text-center" style='padding-top: 50px;'>
 <img src="/images/loader.gif"/>
 <p>Đang tải dữ liệu</p>
 </div>
 </div>
 <div id="fr_tab2" class="tab-pane">
 <div class="text-center" style='padding-top: 50px;'>
 <img src="/images/loader.gif"/>
 <p>Đang tải dữ liệu</p>
 </div>
 </div>
 <div id="fr_tab3" class="tab-pane scroll">
 <div class="text-center" style='padding-top: 50px;'>
 <img src="/images/loader.gif"/>
 <p>Đang tải dữ liệu</p>
 </div>
 </div>
 <div id="fr_tab4" class="tab-pane scroll">
 <div class="text-center" style='padding-top: 50px;'>
 <img src="/images/loader.gif"/>
 <p>Đang tải dữ liệu</p>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </ul>
 </li>
 <li class="dropdown">
 <a class="profile imsg" id="imsg_toggler" href="javascript:void(0);" data-toggle="dropdown"><span class='ann imessage '></span></a>
 <ul class="dropdown-menu pull-right nav-bubble offset-150">
 <div class="scroll">
 <div id='imessage'>
 <div class='text-center'>
 <p style='padding-top: 50px;'>
 <img src="/images/loader.gif"/>
 <p>Đang tải dữ liệu</p>
 </p>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div class='msg-bottom text-center' ><a href="https://olm.vn/?l=message.showall" class='btn-link'>Xem tất cả</a> • <a class='btn-link' id='imessage-new'>Gửi tin nhắn</a></div>
 </ul>
 </li>
 <li class="dropdown">
 <a class="profile imsg" id="noti_toggler" href="javascript:void(0);" data-toggle="dropdown"><span class='ann inoti active'></span><span class='bad'>1</span></a>
 <ul class="dropdown-menu pull-right nav-bubble offset-150">
 <div class="scroll">
 <div id='inoti'>
 <div class='text-center'>
 <p style='padding-top: 50px;'>
 <img src="/images/loader.gif"/>
 <p>Đang tải dữ liệu</p>
 </p>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div class='msg-bottom text-center' ><a href="https://olm.vn/notifications" class='btn-link'>Xem tất cả</a></div>
 </ul>
 </li>
 <li class="dropdown">
 <a class="profile" href="#" data-toggle="dropdown"><img class='avt-small' src="https://olm.vn/images/avt/avt7/avt2728007_60by60.jpg"/> <span class='profile-name'>Dương Xuân Luân <b class="caret"></b></span></a>
 <ul class="dropdown-menu pull-right">
 <table border="0" width="308px;">
 <tr>
 <td style='padding: 5px; padding-left: 8px;'>
 <img width="128" height="128" src="https://olm.vn/images/avt/avt7/avt2728007_256by256.jpg"/>
 </td>
 <td>
 <li><a href='https://olm.vn/?g=user.logout' >Thoát</a></li>
 <li><a href='https://olm.vn/thongke'>Xem học bạ</a></li>
 <li><a href='https://olm.vn/thanhvien/luan612008/tu-sach'>Tủ sách</a></li>
 <li><a href='https://olm.vn/index.php?l=user.profile'>Thông tin tài khoản</a></li>
 <li><a href='https://olm.vn/thanhvien/luan612008'>Trang cá nhân</a></li>
 <li><a href='https://bingbe.com/luan612008' target = '_blank'>Trang cá nhân Bingbe</a></li>
 <li><a href='https://olm.vn/doi-tac/luan612008'>Trang giáo viên</a></li>
 <li><a href='/bg?student=2'>Học liệu của tôi</a></li>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </ul>
 </li>
 </ul>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 <style type="text/css"> #notification { display: block!important; } </style>
 <div class="banner-hold" style='z-index: 0;'>
 <div id="notification" class="container">
 </div>
 </div>
 <div class="container action">
 <div class="row">
 <div class="span12">
 <h1>
 <a href="/hoi-dap">Giúp tôi giải toán và làm văn</a>
  
 </h1>
 </div>
 </div>
 <div class="row">
 <div class="span91">
 <form class="text-center" action="https://olm.vn/hoi-dap/tim-kiem">
 <div class="input-append" >
 <input value=" theo dự kiến đến cuối năm , khối lớp 5 sẽ có 125 học sinh đạt loại giỏi.đến cuối học kì 1 khối lớp 5 đã có 85 học sinh đạt loại giỏi. cuối ạ) Hỏi cuối học kì 1,số học sinh giỏi khối lớp 5 đã đạt được bao nhiêu phần trăm số học sinh giỏi theo giự kiến ?b) tính tỉ số phần trăm của học sinh giỏi đã đạt được ở học kì 1 và số hs giỏi còn lại trong giự kiếngiúp mình với khẩn cấp khẩn cấp " type="text" required name="q" class="input-xxlarge" placeholder="Tìm kiếm câu hỏi" />
 <input type="hidden" id="s_grade" name="subject" value="0" />
 <div class="btn-group">
 <button id="s_submit" class="btn btn-info"><span class="fa fa-search"></span> Tìm kiếm</button>
 <button class="btn btn-info dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"><span class="caret"></span></button>
 <ul id="s_opt" class="dropdown-menu text-left">
 <li><a data-grade="1">Toán</a></li>
 <li><a data-grade="2">Tiếng Việt</a></li>
 <li><a data-grade="3">Tiếng Anh</a></li>
 </ul>
 </div>
 </div>
 </form>
 <div class="tabbable">
 <ul class="nav nav-tabs qa-xtab" >
 <li> <a href="/hoi-dap">Mới nhất</a></li>
 <li> <a href="/hoi-dap?select=1">Chưa trả lời</a></li>
 <li><a href="/hoi-dap/cau-hoi-hay" >Câu hỏi hay</a></li>
 <li><a href="#tab4" id='myquestion' data-toggle="tab">Câu hỏi của tôi</a></li>
 <li><a href="/hoi-dap/create" style='color: red;'>Gửi câu hỏi</a></li>
 </ul>
 <div class="tab-content">
 <div class="tab-pane active">
 <div class='qtr pr' data-question="803705" data-id="68319480853">
 <div class="q-owner">
 <div class="media">
 <div class='user-quiz-info pull-left'>
 <div class='q-avt'>
 <img class='avatar' src="https://olm.vn/images/avt/avt2/avt1003452_60by60.jpg" />
 </div>
 </div>
 <div class="media-body">
 <div class="owner-profile">
 <a class="qt owner-name vip-0" data-uid="1003452" href="/thanhvien/linhnguyenchibi" data-ip="123.17.84.72" data-username="linhnguyenchibi">Nguyễn Phương Linh
 </a> <span class="pull-right q-cmd owner-cmd">
 <a class="q-cmd-btn" title="Trả lời câu hỏi này" onclick="QA.answer(this);">
 <span class="fa fa-comment q-icon"></span>
 <div class="q-sub-txt">Trả lời</div>
 <div class="q-ans-count">1</div>
 </a>
 <a class="q-cmd-btn" title="Bạn sẽ nhận thông báo khi có người trả lời câu hỏi này" onclick="QA.mark(this);">
 <span class="fa fa-star-o q-icon"></span>
 <div class="q-sub-txt">Đánh dấu</div>
 </a>
 </span>
 <p style='color: #999; font-size: 11px;'>
 05/01/2017 lúc 15:28 </p>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div class='question-content'>
 <div class='q-block'>
 <a class='block-link text-overflow' href="/hoi-dap/detail/68319480853.html">
 <p>theo dự kiến đến cuối năm , khối lớp 5 sẽ có 125 học sinh đạt loại giỏi.đến cuối học kì 1 khối lớp 5 đã có 85 học sinh đạt loại giỏi.&nbsp;cuối ạ) Hỏi cuối&nbsp;học kì 1,số học sinh giỏi khối lớp 5 đã đạt được bao nhiêu phần trăm số học sinh giỏi theo giự kiến ?</p><p>b) tính tỉ số phần trăm của học sinh giỏi đã đạt được ở học kì 1 và số hs giỏi còn lại trong giự kiến</p><p>giúp mình với khẩn cấp khẩn cấp</p><p>&nbsp;</p> </a>
 <a class="btn-overflow">Đọc tiếp...</a>
 <p style='color: #999; font-size: 11px; font-style: italic;'>
 </p>
 <span class='show-more'>
 <a href="/hoi-dap/detail/68319480853.html" class='btn btn-small'>Đọc thêm</a>
 </span>
 </div>
 </div>
 <div class='tag-small'>
 <span class='tag-5'>
  
 </span> </div>
 </div>
 <div class='question-cm'></div>
 <div class='answer-list'>
 <div class='answer-item quick_answer'>
 <img class='avatar' src="https://olm.vn/images/avt/avt7/avt2728007_60by60.jpg" style='width: 40px; float: left; margin-right: 10px;'/>
 <div >
 <input onclick="QA.answer(this);" type="text" name="ownAnswer" placeholder="Trả lời nhanh câu hỏi này" />
 </div>
 </div>
 <div class='answer-item pr cr-ans-0' data-id="138097223613" data-user="1015110" data-question="68319480853">
 <img style='width: 40px; float: left; margin-right: 10px;' src='https://olm.vn/images/avt/avt0/avt1015110_60by60.jpg' />
 <a class='qt' data-username='lyhana11042006' data-uid='1015110' href='/thanhvien/lyhana11042006' data-ip='0'>Công Chúa Kẹo Ngọt</a> <small style='color: #aaa; font-size: 11px;'>07/03/2017 lúc 12:34</small><br /> <span class="btn-link btn-report-ans" data-cmd="138097223613" >
 <i class='fa fa-warning'></i> Báo cáo sai phạm
 </span>
 <div class="answer-content q-owner" >
 <div class="q-block text-overflow">
 <p>212,5 bn ạ</p> </div>
 <a class="btn-overflow">Đọc tiếp...</a>
 </div>

Báo cáo sai phạm

phan so chi so hoc sinh cua hoc ki 1 va hoc ki 2 la

1/9+1/5=?

roi lay ;1-?=?

3:?/?=?

ds=?


Báo cáo sai phạm

30 hoc sinh nha ban


Báo cáo sai phạm

30 học sinh nha bạn


Báo cáo sai phạm

HS giỏi =1/9 HS còn lại hay =1/10 HS cả lớp

kì 2 HS giỏi =1/5 HS còn lại hay =1/6 HS cả lớp

ta có : 1/10=3/30;1/6=5/30 vậy 3 HS =2p

số HS cả lớp là: 3:2x30=45HS


Báo cáo sai phạm

30 hoc sinh

Gợi ý cho bạn

Có thể bạn quan tâm

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: