Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

A B C D E

Ta có : \(\frac{AE}{AB}=\frac{6}{15}=\frac{2}{5};\frac{AD}{AC}=\frac{8}{20}=\frac{2}{5}\)

\(\Rightarrow\frac{AE}{AB}=\frac{AD}{AC}\)

\(\Delta ADE\)và \(\Delta ACB\)có :

\(\widehat{A}\)chung

\(\frac{AE}{AB}=\frac{AD}{AC}\)

\(\Rightarrow\Delta ADE~\Delta ACB\)( trường hợp 2 )


Báo cáo sai phạm

các bạn lấy vẽ hình ở đâu vậy,dạy mình với


Báo cáo sai phạm

tam giác ADE đồng dạng với tam giác ACB vi

AD/AC =AE/AB =2/5

góc BAC chung

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

★·.·´¯`·.·★ ๖ۣۜQ๖ۣۜUỳ๖ۣۜN๖ۣۜH❤๖ۣۜC๖ۣۜH๖ۣۜI❤(๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜA๖ۣۜM❤๖ۣۜTỏa❤๖ۣۜS๖ۣۜán๖ۣۜg❤๖ۣۜ) 22 tháng 3 lúc 16:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C E D

Mình biểu diễn bằng hình vẽ trên.

Xét EAD và EDB chung đỉnh E, đáy AD gấp 2 lần đáy DB (10 : (15 -10) = 2)

=> S_EAD gấp 2 lần S_EDB => Diện tích EDB = 45 : 2 = 22,5 (cm2)

Diện tích BAE là : 45 + 22,5 = 67,5 (cm2)

Xét tam giác BAE và tam giác AEC có chung đỉnh B và đáy AE gấp 3 lần đáy EC (15 : (20-15) = 3)

=> Diện tích BAE gấp 3 lần diện tích AEC. Vậy diện tích AEC là : 67,5 : 3 =22,5 (cm2)

Vậy diện tích ABC là : 67,5 + 22,5 = 90 (cm2)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: