Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Dựng CH _|_ AB => CH _|_ (SAB)

Giả sử MN cắt AD tại F. Theo định lý Talet ta có:

\(\frac{DF}{MC}=\frac{ND}{NC}=\frac{1}{2}\Rightarrow DF=\frac{MC}{2}=\frac{a}{4}\)

Khi đó \(\frac{PA}{PC}=\frac{AF}{MC}=\frac{5}{2}\Rightarrow\frac{CA}{PA}=\frac{7}{5}\)

Do đó: d (P;(SAB))=\(\frac{5}{7}d\left(C;\left(SAB\right)\right)=\frac{5}{7}CH=\frac{5}{7}\cdot\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{5a\sqrt{3}}{14}\)

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Đáp án B. 

Gọi I là trung điểm của SP. Theo định lý Talet:

d 1 H M N = 1 2 d S H M N . Ta cần tính  d S H M N .

Bước 1: Tìm  V S . H M N

Ta có: 

V S . H M N V S . H A D = 1 2 . 1 2 = 1 4 ; V S . H A D V S . A B C D = 1 4

Giả sử a = 1

Dễ thấy 

V S . A B C D = 1 3 S H . S A B C D = 1 3 . 3 2 . 3 2 = 1 4

V S . H M N = 1 16 . 1 4 = 1 64 .

Bước 2: Tìm S H M N . Ta có: M H = 1 2 B S và  M N = 1 2 B C H M N = 180 ° S B C .

Do đó 

sin H M N = sin S B C S H M N = 1 2 M H . M N . sin H M N = 1 4 . S S B C .

Tam giác SBC có SB = BC = 1; 

S C = S H 2 + H C 2 = 2 S H = 6 2 S S B C = 15 8 .

Do đó  S H M N = 1 4 . 15 8 = 15 32 .

Bước 3: Sử dụng công thức: 

d S H M N = 3. V S . H M N S H M N = 3 64 . 32 15 = 15 10 d I H M N = 1 2 . 15 10 = 15 20 .

 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: