Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

C nhé, vì đây là phương trình tổng quát của vecto pháp tuyến đó, tọa độ a,b của VTPT lần lượt là hệ số của x và y

Đọc tiếp...

em mới lớp 5 thôi ạ. :3

Đọc tiếp...

cay [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[1]

Đọc tiếp...

I learn at class 4C and I don't know this math

Đọc tiếp...

ngu dốt ko bt làm

Đọc tiếp...

Cho đường thẳng ΔΔ đi qua M0(x0;y0)M0(x0;y0) và có VTPT →n=(a;b)n→=(a;b). Khi đó:

Δ:a(x−x0)+b(y−y0)=0

Đọc tiếp...

Em mới lớp 4 thôi ah

Đọc tiếp...

c.n=(1,2) ok ahihi

Đọc tiếp...

Đường thẳng 2x+y−1=02x+y−1=0 có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?

Đáp án : \(\left(C\right)\hept{n=\left(2;1\right)}\)

HT

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Đáp án A

Do hai  đường thẳng vuông góc với nhau thì VTPT của đường thẳng này là  VTCP của  đường thẳng kia và ngược lại.

Do đường thẳng ∆  vuông góc với đường thẳng (d) nên nhận VTPT của đường thẳng ( d) là VTCP. Do đó: một VTCP của đường thẳng ∆ là ( 2; -1)

Đọc tiếp...

câu trả lời là b

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: