Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

Trong 1h , cả 2 người cùng làm là : 

   \(1:4=\frac{1}{4}\)( công việc )

Trong 1h , người thứ nhất làm là :

 \(1:7=\frac{1}{7}\)( công việc )

Trong 1h , người thứ 2 làm là : 

 \(\frac{1}{4}-\frac{1}{7}=\frac{3}{28}\)( công việc ) 

Thời gian người thứ 2 làm một mình hoàn thành công việc là :

 \(1:\frac{3}{28}=\frac{28}{3}\)( giờ )


Báo cáo sai phạm

\(\text{Người thứ nhất làm công việc đó trong một giờ thì được là}\)\(:\)

\(1\div7=\frac{1}{7}\)\(\text{( công việc )}\)

Cả hai người làm công việc đó trong một giờ thì được là:

\(1\div4=\frac{1}{4}\)\(\text{( công việc )}\)

Người thứ hai làm công việc đó trong một giờ thì được là:

\(\frac{1}{4}-\frac{1}{7}=\frac{3}{28}\)\(\text{( công việc )}\)

Nếu người thợ thứ hai làm riêng một mình thì công việc đó sẽ xong trong:

\(1\div\frac{3}{28}=\frac{28}{3}\)( giờ )

                      Đ/S:\(\frac{28}{3}\)giờ


Báo cáo sai phạm

giair

coi công việc hoàn thành là1

2 người cung làm trong 1 giờ được số phần công việc là :1:4=1/4 [ công việc]

Thợ thứ nhất làm trong 1 giờ được số phần công việc là :1:7=1/7 [công việc]

Thợ thứ 2 làm trong 1 giờ được số phần công việc là : 1/4-1/7=3/28 [công việc]

.Thời gian thợ 2 làm xong công việc là :1 :3/28=28/3 [giờ ]

đổi 28/3 giờ = 9 giờ 20 phút

đáp số : ......

k mình nhé ! iu thng <3

đổi 28/3 công việc

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

nguyen hong ngoc mai 17 tháng 5 2017 lúc 19:13
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

nếu hai người làm trong 1 giờ được số công việc là:

                    1:4=1/4(công việc)

nếu người thứ nhất làm trong 1 giờ được số công việc là:

                    1:7=1/7(công việc)

nếu người thứ hai làm trong 1 giờ được số công việc là:

                 1/4-1/7=3/28(công việc)

nếu làm riêng thì người thứ hai sau số giờ là:

                 1:3/28=9  1/3(giờ)

                          đáp số:9 1/3 giờ

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Lan Huong 17 tháng 5 2017 lúc 19:24
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1 giờ 2 người làm là : 1 : 4 = 1/4 ( công việc )

1 giờ người 1 làm là : 1 : 7 = 1/7 ( công việc )

Sau số giờ hoàn thành là : 1 : ( 1/4 - 1/7 ) = 28/3 ( giờ )

     Đ/s : 28/3 giờ

Đọc tiếp...
Nguyen Mai Hang 24 tháng 1 2017 lúc 18:52
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Trung bình mỗi giờ người thứ nhất làm được số công việc là:

                          1 : 7 = 1/7 ( công việc )

Trung bình mỗi giờ 2 người thợ làm được số công việc là :

                          1 : 4 = 1/4 ( công việc)

Trung bình mỗi giờ người thứ hai làm được số công việc là :

                          1/4 - 1/7 =3/28 (công việc)

Nếu làm riêng một mình thì người thứ hai sau số giờ mới làm xong việc là:

                          1 : 3/28 = 28/3 (gio)

k mk nha

Đọc tiếp...
Trung Đỗ Nguyễn Đức 24 tháng 1 2017 lúc 18:46
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

sau 1 h

tk nha

Đọc tiếp...
KiKyo 25 tháng 4 2018 lúc 10:24
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Trong vòng 1 giờ, người thứ nhất làm được là:

1 : 7 = 1/7 (công việc)

Trong 1 giờ, người thứ hai làm được là:

1/4 - 1/7 = 3/28 (công việc)

Người thứ 2 làm một mình trong:

1 : 3/28 = 3/28 (giờ)

Đáp số: 3/28 (giờ)

Học tốt

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: