Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

buổi tối bán được số lít mật ong là:

[45+60+15]:2 = 60 [l mật ong ]

       đáp số : 60 l mật ong

Đọc tiếp...

 

Số lít mât ong buổi tối bán được là:

(45 + 60 + 15): 2 =60 (l mật)

Đáp số:60 l mật ong

Đọc tiếp...

 tôi giải nhớ cho mình nha

Buổi tối bán được số lít mật ong là:

(45+60+15)=60 (l mật ong)

 Đáp số ; 60 lít mật ong

Đọc tiếp...
Buổi tối bán được số lít mật ong là (45 + 60 + 15): 2 =60 ( lít) Đ/S: 60 lít
Đọc tiếp...

Số lít mật ong buổi tối bán được là

[45 + 60 +15] :3 = 40 [ mật ong]

      ĐS : 40 mật ong

Đọc tiếp...

buổi tối bán đc số l mật ong là

(45+60+15):2=60(l)

Đáp số 60 l

Đọc tiếp...

Buổi tối bán được sô lít mật ong là:

         (45+60+15):2=60(l)

             Đáp số:60 l mật ong

Đọc tiếp...

buổi tối bán được số lí mật ong là:

[ 45+60+15 ]:2=60 [l mật ong ]

đáp số: 60 l mật ong

Đọc tiếp...

Ta có sơ đồ:

Trung bình cả ba buổi Buổi tối 15

Trung bình cả ba buổi bán được số lít mật ong là:     

                    (45 + 60 + 15) : 2 = 60 (lít)

Buổi tối bán được số lít mật ong là:                     

                    60 + 15 = 75 (lít)

                               Đáp số: 75 lít.

Đọc tiếp...

 buổi tối bán được số l mật ong là

                      ( 45+60+15 ): 2 = 60 (l mật ong)

                                                Đáp số : 60 lít mật ong

Đọc tiếp...

buoi toi ban dc so lit mat ong la:

[45+60+15]:2=60 lit mat ong 

dap so:60 lit mat ong

Đọc tiếp...

buổi tối bán được số lít mật ong là:

            (45+60+15):3=40(lit)

                        đáp số:40lit

Đọc tiếp...

buổi tối bán dược 75L mật ong

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Buổi sáng và buổi chiều bán được:

\(45+60=105\left(l\right)\)

Trung bình mỗi buổi bán được là:

\(\left(105+15\right)\div2=60\left(l\right)\)

Buổi tối cửa hàng bán được là:

\(60+15=75\left(l\right)\)

Đáp số: \(75l\) mật ong

Đọc tiếp...

Giải:

Tổng số lít mật ong bán trong ba buổi bằng 3 lần trung bình cộng của cả ba buổi. Do buổi tối bán được nhiều hơn trung bình cộng cả ba buổi là 15 lít, nên tổng số lít mật ong bán được ở buổi sáng và buổi trưa cộng 15 lít bằng hai lần trung bình cộng của cả ba buổi

Hai lần trung bình cộng số lít mật ong bán được của 3 buổi là:

45 + 60 + 15 = 120 (lít)

Trung bình cộng mỗi buổi bán số lít mật ong là:

120 : 2 = 60 (lít)

Buổi tối bán được số lít mật ong là:

60 + 15 = 75 (lít)

Đáp số: 75 lít.

Đọc tiếp...

3 lần buổi tối bán được nhiều hơn tổng số lít mật ong bán cả 3 buổi là :

\(15\times3=45\text{ lít}\)

hay 2 lần số lít mật ong bán buổi tối nhiều hơn hai buổi còn lại là 45 lít

vậy số lít mật ong bán trong buổi tối là :

\(\left(45+40+45\right):2=65\text{ lít}\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: