Giải toán trên mạng


Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.


Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.


Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy n\(\in\) { 1,3}


Báo cáo sai phạm

n=1 hoặc n=3 


Báo cáo sai phạm

Fyttffgcvgte52234679wdtujethdtycdhyhrv


Báo cáo sai phạm

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 MỚI ĐÚNG


Báo cáo sai phạm

Với n = 1

\(\Rightarrow\)1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2

\(\Rightarrow\) 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n =3

\(\Rightarrow\)1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có : 1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 1.2 + 1.2.3 + 1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0

\(\Rightarrow\) 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
\(\Rightarrow\)Chỉ có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Vậy n = 1 ; n = 3


Báo cáo sai phạm

dm xem đây n=lồn


Báo cáo sai phạm

Bạn BÙI TRỌNG DUẨN viết cái móe gì đấy ???????????????????????????????????????????????????^.^


Báo cáo sai phạm

đáp số : n = 1 hoặc n = 3

chúc bạn hc tốt nha


Báo cáo sai phạm

n=1 hoặc n=3


Báo cáo sai phạm

n=1 hoặc3


Báo cáo sai phạm

n=1 va n=3


Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1^2 là số chính phương.
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương.
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1 + 1.2 + 1.2.3 = 9 = 33 là số chính phương.
Với n >=4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 1.2 + 1.2.3 + 1.2.3.4 = 33, còn 5!; 6!; ... ; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + ... n! có tận cùng bởi chữ số 3, nên nó không phải là số chính phương.
Vậy có 2 số tự nhiên n thoả mãn đề bài là n = 1; n = 3 


Báo cáo sai phạm

\(\le\ge\)


Báo cáo sai phạm

câu này anh ko biết


Báo cáo sai phạm

n=1,n=3


Báo cáo sai phạm

 { 1,3}

 Đúng 3

Phạm Thị Lan Phương 24/03/2017 lúc 18:43
 Báo cáo sai phạm

n=1 hoặc n=3 

 Đúng 2

Trần Duy Khiêm 08/04/2017 lúc 12:51
 Báo cáo sai phạm

n=1 hoặc n=3 là đúng

 Đúng 0

Đào Văn Khang 05/04/2017 lúc 12:16
 Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

 Đúng 0

Gửi câu trả lời của bạn

Hãy gửi một câu trả lời để giúp Lê Phương Hà giải bài toán này, bạn có thể nhận được điểm hỏi đáp và phần thưởng của Online Math dành cho thành viên tích cực giúp đỡ các bạn khác trên Online Math!

              

Gửi câu trả lời

Learn More

Ad 0:07

Có thể bạn quan tâm

YOU MAY

by 

Cô ấy kiếm được 500 $ một ngày không làm gì cả! Đọc ở đây

Người phụ nữ này đã làm $ 4000 một tuần, nhìn thấy nếu bạn làm.

Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam

Một cách mới để giúp bạn kiếm được 51 $ mỗi giờ

Bạn có muốn kiếm được nhiều tiền?

Kiếm tiền ngay tại nhà

 Nội quy chuyên mục

 Giải thưởng hỏi đáp

Danh sách chủ đề

Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9

Xếp hạng tuần

Bóng Đá Môn Yêu Thích Của Tui

Điểm tuần này: 310. Tổng: 442

Cristiano Ronaldo

Điểm tuần này: 292. Tổng: 2409

Bastkoo

Điểm tuần này: 434. Tổng: 4956

0o0 khùng mà 0o0

Điểm tuần này: 265. Tổng: 5075

Phạm Trà Giang

Điểm tuần này: 272. Tổng: 1490

Nguyễn Đăng Sáng

Điểm tuần này: 219. Tổng: 1356

Harry Potter05

Điểm tuần này: 214. Tổng: 3607

Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung

Điểm tuần này: 181. Tổng: 2468

Ngọc Anh Dũng

Điểm tuần này: 173. Tổng: 2214

Nguyễn Thanh Hương

Điểm tuần này: 197. Tổng: 3023

Bảng xếp hạng

ads by ants


Báo cáo sai phạm

n=1 hoặc n=3 là đúng


Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Gợi ý cho bạn

Câu trả lời đang chờ duyệt

Những câu trả lời này đang đợi quản lý của Online Math duyệt và có thể chứa từ ngữ không phù hợp.

Hồ Minh Phi 23 tháng 10 2018 lúc 21:59

 • LUYỆN TẬP
 • HỌC BÀI
 • HỎI ĐÁP
 • KIỂM TRA

MUA THẺ HỌC

 •  
 •  
 •  
 • Hồ Minh Phi 

Giải toán trên mạng

 • Câu hỏi của Lê Phương Hà
 • Mới nhất
 • TẠO CÂU HỎI MỚI

Lê Phương Hà

Trả lời

17

Đánh dấu

14/02/2015 lúc 10:45

 Tìm n sao cho: 1!+2!+3!+...+n!  Là số chính phương

Được cập nhật 01/12/2017 lúc 22:12

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo

Toán lớp 6 Giai thừaSố chính phương

phung viet hoang 14/02/2015 lúc 10:46
 Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

 Đúng 125  Sai 22 Câu trả lời được Online Math lựa chọn

sdfghjk 24/02/2015 lúc 20:41
 Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

 Đúng 7  Sai 3

Thám Tử Lừng Danh Conan 13/04/2016 lúc 13:00
 Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy n { 1,3}

 Đúng 4  Sai 0

Phạm Thị Lan Phương 24/03/2017 lúc 18:43
 Báo cáo sai phạm

n=1 hoặc n=3 

 Đúng 2  Sai 0

nam võ dinh nam 16/10/2018 lúc 19:47

dm xem đây n=lồn

 Đúng 0  Sai 0

Nữ Thần Mặt Trăng 14/10/2018 lúc 08:57
 Báo cáo sai phạm

Bạn BÙI TRỌNG DUẨN viết cái móe gì đấy ???????????????????????????????????????????????????^.^

 Đúng 0  Sai 0

Jichigo Ciriki 13/10/2018 lúc 14:14
 Báo cáo sai phạm

đáp số : n = 1 hoặc n = 3

chúc bạn hc tốt nha

 Đúng 0  Sai 0

jimmy 23/09/2018 lúc 21:02
 Báo cáo sai phạm

n=1 hoặc n=3

 Đúng 0  Sai 0

nguyễn tài giỏi 19/09/2018 lúc 21:16
 Báo cáo sai phạm

n=1 hoặc3

 Đúng 0  Sai 0

nguyện ngọc an 16/09/2018 lúc 21:04
 Báo cáo sai phạm

n=1 va n=3

 Đúng 0  Sai 0

Đinh Quốc Việt 11/07/2018 lúc 16:25
 Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1^2 là số chính phương.
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương.
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1 + 1.2 + 1.2.3 = 9 = 33 là số chính phương.
Với n >=4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 1.2 + 1.2.3 + 1.2.3.4 = 33, còn 5!; 6!; ... ; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + ... n! có tận cùng bởi chữ số 3, nên nó không phải là số chính phương.
Vậy có 2 số tự nhiên n thoả mãn đề bài là n = 1; n = 3 

 Đúng 0  Sai 0

Nguyen Manh Cuong 01/04/2018 lúc 07:42
 Báo cáo sai phạm

≤≥

 Đúng 0  Sai 0

Trần Văn Phát 13/03/2018 lúc 19:30
 Báo cáo sai phạm

câu này anh ko biết

 Đúng 0  Sai 0

anh thư 13/01/2018 lúc 20:47
 Báo cáo sai phạm

n=1,n=3

 Đúng 0  Sai 0

Bùi Trọng Duẩn 15/08/2017 lúc 13:29
 Báo cáo sai phạm

 { 1,3}

 Đúng 3

Phạm Thị Lan Phương 24/03/2017 lúc 18:43
 Báo cáo sai phạm

n=1 hoặc n=3 

 Đúng 2

Trần Duy Khiêm 08/04/2017 lúc 12:51
 Báo cáo sai phạm

n=1 hoặc n=3 là đúng

 Đúng 0

Đào Văn Khang 05/04/2017 lúc 12:16
 Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

 Đúng 0

Gửi câu trả lời của bạn

Hãy gửi một câu trả lời để giúp Lê Phương Hà giải bài toán này, bạn có thể nhận được điểm hỏi đáp và phần thưởng của Online Math dành cho thành viên tích cực giúp đỡ các bạn khác trên Online Math!

              

Gửi câu trả lời

Learn More

Ad 0:07

Có thể bạn quan tâm

YOU MAY

by 

Cô ấy kiếm được 500 $ một ngày không làm gì cả! Đọc ở đây

Người phụ nữ này đã làm $ 4000 một tuần, nhìn thấy nếu bạn làm.

Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam

Một cách mới để giúp bạn kiếm được 51 $ mỗi giờ

Bạn có muốn kiếm được nhiều tiền?

Kiếm tiền ngay tại nhà

 Nội quy chuyên mục

 Giải thưởng hỏi đáp

Danh sách chủ đề

Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9

Xếp hạng tuần

Bóng Đá Môn Yêu Thích Của Tui

Điểm tuần này: 310. Tổng: 442

Cristiano Ronaldo

Điểm tuần này: 292. Tổng: 2409

Bastkoo

Điểm tuần này: 434. Tổng: 4956

0o0 khùng mà 0o0

Điểm tuần này: 265. Tổng: 5075

Phạm Trà Giang

Điểm tuần này: 272. Tổng: 1490

Nguyễn Đăng Sáng

Điểm tuần này: 219. Tổng: 1356

Harry Potter05

Điểm tuần này: 214. Tổng: 3607

Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung

Điểm tuần này: 181. Tổng: 2468

Ngọc Anh Dũng

Điểm tuần này: 173. Tổng: 2214

Nguyễn Thanh Hương

Điểm tuần này: 197. Tổng: 3023

Bảng xếp hạng

ads by ants

 Đúng 1  Sai 0

Trần Duy Khiêm 08/04/2017 lúc 12:51
 Báo cáo sai phạm

n=1 hoặc n=3 là đúng

 Đúng 0  Sai 1

Đào Văn Khang 05/04/2017 lúc 12:16
 Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

 Đúng 0  Sai 0

Gửi câu trả lời của bạn

Hãy gửi một câu trả lời để giúp Lê Phương Hà giải bài toán này, bạn có thể nhận được điểm hỏi đáp và phần thưởng của Online Math dành cho thành viên tích cực giúp đỡ các bạn khác trên Online Math!

                  

Gửi câu trả lời

Có thể bạn quan tâm

 Nội quy chuyên mục

 Giải thưởng hỏi đáp

Danh sách chủ đề

Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9Tiếng Việt 1Tiếng Việt 2Tiếng Việt 3Tiếng Việt 4Tiếng Việt 5Ngữ Văn 6Ngữ Văn 7Ngữ Văn 8Ngữ văn 9Tiếng Anh lớp 1Tiếng Anh lớp 2Tiếng Anh lớp 3Tiếng Anh lớp 4Tiếng Anh lớp 5Tiếng Anh lớp 6Tiếng Anh lớp 7Tiếng Anh lớp 8Tiếng Anh lớp 9

Xếp hạng tuần

cool queen

Điểm SP: 91. Điểm GP: 2. Tổng: 3617

Thám tử lừng danh conan

Điểm SP: 9. Điểm GP: 0. Tổng: 2474

Chi kute

Điểm SP: 9. Điểm GP: 0. Tổng: 980

A Blue Sky

Điểm SP: 9. Điểm GP: 0. Tổng: 703

cute 2k6

Điểm SP: 9. Điểm GP: 0. Tổng: 15

GV Toán

Điểm SP: 81. Điểm GP: 0. Tổng: 5900

LÊ TRUNG HIẾU

Điểm SP: 81. Điểm GP: 0. Tổng: 99

Tuan

Điểm SP: 8. Điểm GP: 0. Tổng: 1513

Khổng Minh Sơn

Điểm SP: 8. Điểm GP: 0. Tổng: 29

Đại ca sợ máu

Điểm SP: 8. Điểm GP: 0. Tổng: 13

Bảng xếp hạng

Có thể bạn quan tâm

ôn thi thpt môn toánôn thi thpt môn vật lýôn thi thpt môn hóa họcôn thi thpt môn sinh họcôn thi thpt môn tiếng anhôn thi thpt môn lịch sửôn thi thpt môn địa lýôn thi thpt môn giáo dục công dânbộ đề thi thpt môn toánbộ đề thi thpt môn ngữ vănbộ đề thi thpt môn sinh họcbộ đề thi thpt môn vật lýbộ đề thi thpt môn hóa họcbộ đề thi thpt môn lịch sửbộ đề thi thpt môn địa lýbộ đề thi thpt môn tiếng anhbộ đề thi thpt môn giáo dục công dân

Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.

© 2013 - Trung tâm Khoa học Tính toán - ĐH Sư phạm Hà Nội && Công ty C.P. Khoa học và Công nghệ Giáo dục (email: a@olm.vn)

Có thể bạn quan tâm

Đang tải dữ liệu...
Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: