Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

25 tháng 6 2018 lúc 14:36

(oh) hóa trị 1 mà zn hóa trị 2=> cthh la zn(oh)2

với lại ko có oh2 dau chi co OH hoac la H2O

25 tháng 6 2018 lúc 14:10

phải viết là Zn(OH)2 vì nhóm (OH) hóa trị I

3 tháng 5 2019 lúc 13:57

Với lại, cho mình hỏi trường mấy bạn cho đề cương có bài tập ra sao? ví dụ bài tập nào khó của tin nè, hay là sinh trắc nghiệm ; văn có bài tập phần tiếng việt không? mà phần câu hỏi chốt cho mỗi văn bản là gì? viết đoạn văn ngắn thì mỗi văn bản có thể có những đề gì, ví dụ như là về tình yêu quê hương theo văn bản Quê hương(Tế Hanh)?

3 tháng 5 2019 lúc 14:02

ah, mà công nghệ thường là sẽ có một bài tập tính toán tiền điện hay gì đó thì mấy bạn có bài tập mẫu không, rồi hướng dẫn giải, càng nhiều càng tốt? Hơn nữa là lý thì có trắc nghiệm mấy bạn nghĩ câu nào dễ ra, câu nào khó, phần bài tập sẽ có những dạng chủ yếu nào, có câu giải thích hiện tượng gì đó, ví dụ như là tại sao thể tích hai hỗn hợp giảm khi trộn lẫn....?

19 tháng 5 2020 lúc 20:04

Mik thấy rất hợp lí , xin cảm ơn bn

19 tháng 5 2020 lúc 20:06

OK, mk cảm ơn

6 tháng 7 2016 lúc 20:30

\(3x^2-5x+2\)

\(=3x^2-3x-2x+2\)

\(=3x\left(x-1\right)-2\left(x-1\right)\)

\(=\left(x-1\right)\left(3x-2\right)\)

Đề sai rồi bạn phải + 2 chứ

4 tháng 12 2016 lúc 14:24

mình nhờ bạn giúp mình chuyện này với có gì bạn kb với mình nha