Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 tháng 6 2018 lúc 22:27

bn ơi mk vừa trả lời câu này của bn nhưng ko hiểu tại sao mà phải chờ duyệt

10 tháng 6 2018 lúc 22:26

Gỉa sử số có 3 chữ số đó là:abc(a>0)

 Chữ số hàng chục là 8 vậy số đó có dạng:a8b

Để chia hết cho 3 và 5 vậy tận cùng của số đó là:0

vậy ta có:a80

 Dấu hiệu chia hết cho 3 là các số có tổng cáo chữ số chia hết cho 3.

Vậy để a80 chia hết cho 3 thì a+8+0 chia hết cho 3

mà 1+8+0=9 chia hết cho 3 

Vậy a=1

 Vậy số có 3 chữ số chia hết cho 3 và 5 là:180

14 tháng 1 2018 lúc 22:34

Nếu hàng đơn vị của số đó là 2 thì chữ số hàng chục là:

2 x 5 + 3 = 13  (loại)

=>Hàng đon vị là 1

Vậy hàng chục là:

(1 x 5 + 3 ) :8 = 1

=> Ta có số 11

30 tháng 9 2018 lúc 21:54

Gọi số có hai chữ số đó là \(\overline{ab}\left(a\text{, }b\in N\text{, }0< a< 10\text{, }0\le b< 10\right)\)

Ta có

\(\overline{ab}=14.a\)

\(\Leftrightarrow10a+b=14a\)

\(\Leftrightarrow b=4a\)

\(\Rightarrow b=4\Leftrightarrow a=1\&b=8\Rightarrow a=2\)

Vậy số đó là 14 hoặc 28

2 tháng 10 2018 lúc 17:17

là 14 

là 38 

bn có thể chọn

6 tháng 6 2021 lúc 16:04

240 số bn nhé thầy Hiếu có chữa bài này mà bn ko hỉu à

6 tháng 6 2021 lúc 16:05

240 số  tính toán kiểu zì thế

13 tháng 7 2018 lúc 14:28

1.5008 và 4990

2.1003 và 993

7 tháng 12 2021 lúc 20:40

Khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì số đó tăng 9 lần và 5 đơn vị

      Số cần tìm là

        (1004 – 5) : 9 =111

                                Đáp số: 111

7 tháng 12 2021 lúc 20:41

thank you Trần Hà Vy nhá

1 tháng 10 2021 lúc 22:13

gọi số cần tìm là abc chữ số a là  9abc   chữ số b là abc9   vì chữ số a  r  b = 10 384 , ta có p trình 9abc  r   abc9  =10 384 (=)  9000+ abc  f o   10abc   +9  =     10 384    (=)   c11ab+9009 = 101384 ( =) 11 abc   =1375(=) abc =125 (tm) vậy số cần tìm là 

18 tháng 11 2021 lúc 18:00

chiến thắng :))

ngồi đơ 1 lúc

20 tháng 11 2021 lúc 15:00

Đáp án là CHIẾN THẮNG . Bạn VŨ TUẤN ANHA hay quá . Chắc trả lời xong câu hỏi này bạn muốn xỉu luôn đúng không ?