Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

trần thị kim ngân 7 tháng 12 2016 lúc 17:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

đầu tiên tính 1 hộp bánh cân nặng

1,25:5=0,25(kg)

số kg 48 gói bánh cân nặng là

0,25 . 48=12(kg)

Đọc tiếp...
sakura 7 tháng 12 2016 lúc 17:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Một hộp bánh cân nặng số kg là :

1,25 : 5 = 0,25 (kg)

Bốn mươi tám bánh cân nặng số kg là :

48 x 0,25 = 12 ( kg )

Đáp số : 12kg

Đọc tiếp...
Tô Tiến Mạnh 7 tháng 12 2016 lúc 17:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mỗi hộp bánh cân nặng là:

     1,25/5=0,25(kg)

48 gói cân nặng là:

     0,25*48=12(kg)

                 Đáp số:12kg

Đọc tiếp...
Cuong Dang 16 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mình ký hiệu == là đồng dư nhé
Giả sử p,q,r đều lẻ thì vế trái chẵn, vế phải lẻ => vô lý => có ít nhất 1 số = 2.
r=2 vô lý luôn 
p=2: ta có q^2 + 2^q =r. Xét TH: 
+ Nếu q=2 thì vô lý 
+ Nếu q=3 thì bộ (2,3,17) thỏa mãn 
+ Nếu q>3: do q là số nguyên tố mà q>3 nên q không chia hết cho 3. Từ đây có q^2 == 1 (mod 3). Lại có q lẻ nên 2^q == (-1)^q == -1 (mod 3). Vậy : 2^q + q^2 == 1+-1 == 0 (mod 3 ) => r == 0 (mod 3) mà r là số nguyên tố => r=3 (vô lý).
chứng minh tương tự với q=2 được 2 bộ nghiệm : (2,3,17),(3,2,17)

Đọc tiếp...
Nguyễn Mỹ Linh 9 tháng 8 2017 lúc 17:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Các bạn cho mik xin cách giải với !

Đọc tiếp...
Nguyễn Bá Hoàng Minh 9 tháng 8 2017 lúc 17:11
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

p=2

q=3

r=17

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Việt Anh 20 tháng 2 2018 lúc 9:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

p^q+q^p=r
Ta có:p^q+q^p=r suy ra r>p^q và r>q^p
Cho p^q là số chẵn suy ra p là số chẵn mà p nguyên tố suy ra p=2
Ta có: 2^q+q^2=r
p chẵn suy ra y lẻ ma y nguyên tố suy ra y là số nguyên tố lớn hơn hoặc bằng 3
Ta cho: p=2; q=3; r=17
q=3 suy ra r= 2^3+3^2=17(thỏa)
q>3 suy ra 2^q chia 3 dư 2 va q^2 chia 3 dư 1
Suy ra r chia hết cho 3(vô lí) vì r là số nguyên tố
Vậy(p;q;r)=(2;3;17);(3;2;17)

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Việt Anh 20 tháng 2 2018 lúc 9:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

p^q+q^p=r
Ta có:p^q+q^p=r suy ra r>p^q và r>q^p
Cho p^q là số chẵn suy ra p là số chẵn mà p nguyên tố suy ra p=2
Ta có: 2^q+q^2=r
p chẵn suy ra y lẻ ma y nguyên tố suy ra y là số nguyên tố lớn hơn hoặc bằng 3
Ta cho: p=2; q=3; r=17
q=3 suy ra r= 2^3+3^2=17(thỏa)
q>3 suy ra 2^q chia 3 dư 2 va q^2 chia 3 dư 1
Suy ra r chia hết cho 3(vô lí) vì r là số nguyên tố
Vậy(p;q;r)=(2;3;17);(3;2;17)

Đọc tiếp...
Higurashi Yumi 3 tháng 11 2017 lúc 20:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Chào hương

Đọc tiếp...
Đỗ Trung Dũng 25 tháng 10 2017 lúc 19:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bang 1425

Đọc tiếp...
Upin & Ipin 25 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A=\(\sqrt[3]{1+3\sqrt{3}+3.1\left(\sqrt{3}\right)^2+3\sqrt{3}}-5\sqrt{3}\)

A= \(\sqrt[3]{\left(1+\sqrt{3}\right)^3}-5\sqrt{3}\)

A= \(1+\sqrt{3}-5\sqrt{3}=1-4\sqrt{3}\)

Chuc ban hoc tot !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 46 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Các chữ số chúng ta có: 0, 1, 2, 3, 4, 5,..., 9.

Số thập phân có 5 chữ số khác nhau, trong đó có 3 chữ số ở phần thập phân nên phần nguyên sẽ gồm 2 chữ số.

Và chú ý thêm một điều số hàng chục và phần nghìn phải khác 0.

+) Chữ số hàng chục khác 0 nên chỉ có thể lấy từ 1 đến 9 sẽ có 9 cách lấy.

+) Chữ số hàng phần nghìn khác 0 nên chỉ có thể lấy từ 1 đến 9 và khác chữ số hàng chục nên chỉ còn 8 cách lấy.

+) Chữ số hàng đơn vị có thể lấy từ 0 đến 9 và khác với chữ số hàng chục và hàng phần nghìn nên có 8 cách lấy.

+) Chữ số hàng phần mười có thể chọn từ 0 đến 9 và khác 3 chữ số trên nên có 7 cách lấy.

+) Chữ số hàng phần trăm có thể chọn từ 0 đến 9 và khác 4 chữ số trên nên có 6 cách lấy.

Như vậy sẽ có:  9 x 8 x 8 x 7 x 6 = 24192 số thập phân thỏa mãn đề bài.

Chú ý: Bài cô phân tích  hơi dài, em cố gắng đọc kĩ lời giải nhé! 

Đọc tiếp...
Anna Taylor 1 giờ trước (22:47)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

vl phẫu thuật -.-

Đọc tiếp...
Wild Ghost 1 giờ trước (22:43)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ờm cái này cần phẫu thuật nó tí nha

x/2 = y/3 => x= 2y/3 ; y = 3x/2

y/4 = (2y/3) / (8/3) = 3x/8 = z/5

=> z = 15x/8

thay vào bt ta có 2x + 3.3x/x - 15x/8 = 37x/8 = 74

=> x=16

y= 3x/2 = 24

z= 15x/8 = 30

học tốt

Đọc tiếp...
Việt Hoàng CTV 1 giờ trước (22:34)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\left|2x-3\right|=3-x\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-3=3-x\\2x-3=x-3\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x+x=3+3\\2x-x=3-3\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3x=6\\x=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=2\\x=0\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Đặng Quốc Nam 1 giờ trước (22:45)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bài 1

a, 116-35=81

b,12-98=-86

c,-49-91=-140

đ,-540-(-72)=612

e,99-(102)=201

ko bít em lm đúng ko nhưng anh hãy vote em nhé :>                    

Đọc tiếp...
Teko 1 giờ trước (22:36)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) 116 - 35

= 81

b) 12 - 98

= -( 98 - 12 )

= - 86

c) -49 - 91

= -( 49 + 91)

= -140

d) -540 -(-72)

= -540 + 72

= -( 540 - 72 )

= - 468

e) 99 - (-102 )

= 99 + 102

= 201 

Đọc tiếp...

Dành cho những bạn đang cần :

1. Thơ về tình mẹ

                     MẸ TÔI            

Bạn đừng cười khi trông thấy mẹ tôi

Ngày với tháng cứ mang đôi sọt rách             

Chiếc xe đạp lâu năm ốc vít kêu cành cạch...             

Tấm áo cũ nhàu mòn rách cả hai vai.             

Bạn đừng cười khi mỗi buổi sớm mai            

 Mẹ thức giấc từ canh hai mờ mịt             

Lọ mọ nồi xoong, thái rau gà, rau vịt              

Rồi lại vội vàng, rối rít đạp xe.             

Bạn đừng cười khi thấy mẹ dừng xe              

Và nhặt nhạnh từng thanh tre, thanh gỗ              

Mẹ báo "Mấy thứ này không có dùng thì khô             

Tiền chẳng có nhiều, nhặt cho đỡ phải mua."             

Bạn đừng cười khi thấy mẹ già nua             

Vẫn còng lưng vượt qua từng con dốc             

Những thứ mẹ mang nào vỏ chai, giấy lốc             

Sắt vụn, nhôm, đồng... một lũ nhóc lớn khôn.             

Bạn đừng cười khi gió rét mùa đông              

Sương lạnh ngắt, từng cơn giông ập tới              

Vẫn có một người khom lưng đạp xe rất vội            

Sóng gió cuộc đời không không ngăn nổi vòng lăn.             

Bạn đừng cười, cười trên những gian nan              

Những lo toan mà mẹ tôi chịu đựng              

Cả cuộc đời mẹ vẫn đang gồng sức              

Để gia đình có những khúc ca vui.             

Tôi tự hào vì có mẹ của tôi              

Một người mẹ luôn lôi thôi, lem luốc              

Nhưng trái tim có ai so bì được              

Cả tấm lòng, là ngọn đuốc sáng soi.             

Cầu mong Người sẽ ở mãi bên tôi!

(Trích “Những bài thơ hay về mẹ”)

2. bài văn nói về mẹ

"Tuôi thơ chở đầy cổ tích Dòng sòng lời mẹ ngọt ngào Đưa con đi cùng đất nước Chòng chành nhịp vòng ca dao " Lời thơ của Trương Nam Hương luôn vang vọng trong tôi về hình anh người mẹ dịu dàng, nhân hậu. bao dung và những câu hát ru hời mẹ hát ru tôi trên cánh nôi tuổi thơ. Lúc đó, kí ức tôi bỗng trở thành một cuốn băng bị tua ngược tái hiện lại hình ảnh người mẹ yêu quý của tôi - người mà tôi vẫn hằng biết ơn và tôn thờ bấy lâu nay. Từ khi được sinh ra, tôi đã nhận được một vòng tay âu yếm, một dòng sữa ngọt ngào và một tình thương mênh mông, tràn trề từ người mẹ của tôi. Tuy mẹ không đẹp bằng những người phụ nữ khác, tuy mẹ không có mái tóc dài đen mượt, không có làn da trắng hồng hay đôi mắt long lanh, nhưng trong mắt tôi mẹ vẫn là người đẹp nhất. Đẹp vì sự cần cù, nhẫn nại; đẹp vì sự thông minh, sáng suốt và hơn cả. Mẹ đẹp nhất ở khuôn mặt đôn hậu và đôi mắt luôn nhìn tôi trìu mến. Trong ánh mẳl ẩy, tôi nhận rõ được tình thương bao la không bao giờ vơi cạn của mẹ. Mẹ lo cho chúng tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, cái mặc và việc học hành. Cái lo lang, trăn trở ấy đã hằn sâu lên đôi mắt của mẹ, trên nước da ngăm ngăm vì nắng mưa của cuộc đời, của thời gian. Nhiều lúc, mẹ rất nghiêm khắc và lạnh lùng, nhũng lúc như vậy tôi cảm thấy mẹ là người rất đáng ghét. Nhưng những lúc mẹ ôm tôi vào lòng, bàn tay gầy gò xương xương của mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc tôi. Những suy nghĩ xấu xí khi ấy chợt tan biến khi nào tôi chẳng hay, hiên hiện nơi tôi chỉ còn là tình yêu thương mà tôi dành cho mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay xương xương đầy những vết chai sần ấy của mẹ vẫn chăm chỉ, miệt mài đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, về nhà, bàn tay ấy còn giặt giũ, nấu cơm. Đôi bàn tay ấy đã làm nên biết bao điều kì diệu. Những khi tôi bị sốt, mẹ đã nắm chặt tay tôi mà ân cần chăm sóc. Trong tình yêu thương đó, tôi cảm nhận dược lòng mẹ thật bao la, rộng lớn và nó đã làm cho cơn sốt của tôi được bớt đi phần nào. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, lúc đi học về, tôi bắt quả tang mẹ đọc trộm nhật kí của tôi. Tôi bước đến chỗ mẹ đang ngồi và quát lên: “Tại sao mẹ lại đọc trộm nhật kí của con? Mẹ không được đọc”. Cứ tưởng rằng mẹ sẽ giận dữ la rầy tôi, nào ngờ mẹ không nói gì cả mà bước ra khỏi căn phòng một cách lặng lẽ với đôi mắt rưng rưng. Tôi đóng sầm cửa lại và ngồi bẹp xuống sàn nhà khóc nức nở. Hôm ấy, tôi đã không ăn tối. Ngồi trong phòng, đôi mắt tôi đơ cứng, bơ phờ nhìn về góc bàn - nơi để quyển nhật kí, mặc kệ cho những lời mẹ gọi ở ngoài cửa. Đêm dó, tôi trăn trọc mãi không ngủ được. Phải chăng vì tôi đã quen ngủ với mẹ, được mẹ nâng niu, âu yếm đưa tôi vào thế giới cổ tích với biết bao điều kì diệu nên tôi mới như thế? Cảm xúc của tôi dâng trào lên một cách mành liệt, thấy hối hận vỉ đã quát mẹ tôi. Bây giờ, tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng “Con xin lỗi mẹ rất nhiều!” “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ biết không? Cho dù con có khôn lớn, có trở thành người tài giỏi đốn đâu đi chăng nữa thi trong mất mẹ, con vẫn chỉ là đứa con bé bỏng, ngây thơ của mẹ. Con rất biết ơn mẹ. Con tự hào vì suốt cuộc đời này, mẹ mãi là nguồn sáng soi đường cho mỗi bước con đi. 

(Bài làm của HS)
 

 

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Machi channel 1 giờ trước (22:32)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

xin lỗi nhá , phần bài văn thì 

MB: Từ " Tuổi thơ " đến " bấy lâu nay "

TB: Từ"từ khi đc sinh ra" đến "mẹ rất nhiều!"

KB:Còn lại

Đọc tiếp...
Mọt sách không đeo kính 1 giờ trước (22:34)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tôi không nghĩ mình từng bị trầm cảm, nhưng tôi chắc rằng bản thân mình đã có khoảng thời gian vô cùng khó khăn về tâm lý. Vì vậy tôi muốn chia sẽ đôi điều về vấn đề này.

--------

NETIZEN - Nếu tôi nói những netizen chuyên đi chửi rủa, khẩu nghiệp và lôi khuyết điểm của người khác ra làm chủ đề là "bệnh nhân về tâm lý" có vẻ không oan.

Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng, những người có sở thích trộm vặt đôi khi không phải vì khó khăn mà vì họ mắc bệnh tâm lý có tên Kleptomania hay còn gọi là "cuồng ăn cắp". Bệnh này khiến cho những người giàu có cũng nghiện trộm vặt. Một vấn đề tưởng chừng rất rõ ràng lại có một khía cạnh để chúng ta đồng cảm.

Vậy những người thích công kích, chửi rủa, thích sống thay cuộc đời của người khác liệu rằng có mắc một bệnh tâm lý nào không? Nếu có thì có nên được đồng cảm không? Nói thẳng tôi không thích đồng cảm với các bạn.

HÃY NGỪNG cào phím trên mạng xã hội, ngừng công kích và dạy bảo người khác phải sống ra sao, sống thế nào bằng những câu chữ có sức sát thương cao. TẠI SAO bạn dành thời gian ra chỉ trích người khác trên mạng nhưng lại sống như "🤬".

🌿 Một tip nhỏ cho những người trầm cảm, dễ bị tổn thương là đừng cố gắng chia sẽ cảm xúc với quá nhiều bạn bè xung quanh, bởi không ai muốn thu nhận những cảm xúc tiêu cực cả... Điều này có thể gây phản tác dụng.

Thay vào đó hãy hỏi về những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc của người khác. Bởi niềm vui và nổi buồn đều có thể lan tỏa, vậy hãy để người khác lan tỏa niềm vui đến cho bạn. Đừng nhốt mình trong phòng, hãy gặp gỡ bạn bè để khiến bạn không có thời gian suy nghĩ tiêu cực.

Đọc tiếp...
Mọt sách không đeo kính 1 giờ trước (22:44)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tôi vốn là con nhóc không hay hóng hớt chuyện giới sbz, nhưng hôm nay khi các đàn anh chị tôi bàn luận về việc này, tôi tò mò nên cũng đi tìm hiểu chút. Thật bất ngờ rằng, hàng loạt bài báo viết về tình sử của cô ấy. Bao lời mĩ miều đầy thương cảm....Lúc ấy tôi thấy tức cười

Theo cách so sánh "điên rồ" của một con nhóc đang học cấp hai như tôi, con người giống như những lũ ròi, thấy con vật chết rồi thay nhau vào cấu xé cắn thịt con vật đáng thương đã chết. Lúc vật sống, họ đang ở đâu? À đang lạnh lùng chỉ trích những sai lầm của người khác, đang thích chí xem người khác bị quần quại vì sự cong kích của công chúng....

Dường như họ đang mắc bệnh tâm lí??

Đọc tiếp...
Anna Taylor 2 giờ trước (22:30)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tại sao chứ, chị cũng là một người có tài năng mà :<<<<<<<<<

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: