Hướng dẫn sử dụng OLM
Hướng dẫn sử dụng OLM
;

Hướng dẫn ban đầu Cập nhật lần cuối: 25/1/2024

Phần này hướng dẫn các thao tác đăng ký, đăng nhập, thiết lập tài khoản dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh lần đầu sử dụng OLM.

Đăng ký tài khoản học sinh

Để đăng ký tài khoản trên OLM, thực hiện các bước sau:

BƯỚC 1: Truy cập trang web olm.vn

BƯỚC 2: Nhấn chọn nút “Đăng ký”

BƯỚC 3: Điền thông tin đăng ký bao gồm: Họ và tên, tên đăng nhập, số điện thoại, email và mật khẩu.

Lưu ý

 • Tên đăng nhập là chuỗi ký tự chữ hoặc số, không chứa dấu cách, dùng các ký tự tiếng Anh, không dùng các kí tự có dấu.
 • Tên đăng nhập thường là họ tên người dùng bỏ dấu và bỏ khoảng trống
 • Ví dụ: Người dùng có họ tên là Lương Văn Hiếu thì tên đăng nhập có thể là luongvanhieu, hieulv, lvhieu
 • Nếu tên đăng nhập hệ thống báo đã có người khác sử dụng thì có thể thêm hậu tố như năm sinh. Ví dụ: luongvanhieu08, hieulv08,....

BƯỚC 4: Nhấp chọn nút “Đăng ký” sau khi điền đủ các thông tin theo yêu cầu.

BƯỚC 5: Sau khi đăng ký tài khoản thành công, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận loại tài khoản Học sinh hoặc Giáo viên, chọn loại tài khoản “Học sinh”.

Chọn lớp học, môn học, bộ sách học,… để OLM hướng mục tiêu các thông tin đó đến học sinh trong quá trình học tập trên OLM.

BƯỚC 6: Chọn “Kết thúc” để hoàn thành quá trình đăng ký

Đăng ký tài khoản giáo viên

Để đăng ký tài khoản trên OLM, thực hiện các bước sau:

BƯỚC 1: Truy cập trang web olm.vn

BƯỚC 2: Nhấn chọn nút “Đăng ký”

BƯỚC 3: Điền thông tin đăng ký bao gồm: Họ và tên, tên đăng nhập, số điện thoại, email và mật khẩu.

Lưu ý

 • Tên đăng nhập là chuỗi ký tự chữ hoặc số, không chứa dấu cách, dùng các ký tự tiếng Anh, không dùng các kí tự có dấu.
 • Tên đăng nhập thường là họ tên người dùng bỏ dấu và bỏ khoảng trống
 • Ví dụ: Người dùng có họ tên là Lương Văn Hiếu thì tên đăng nhập có thể là luongvanhieu, hieulv, lvhieu
 • Nếu tên đăng nhập hệ thống báo đã có người khác sử dụng thì có thể thêm hậu tố như năm sinh. Ví dụ: luongvanhieu08, hieulv08,....

BƯỚC 4: Nhấp chọn nút “Đăng ký” sau khi điền đủ các thông tin theo yêu cầu.

BƯỚC 5: Sau khi đăng ký tài khoản thành công, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận loại tài khoản Học sinh hoặc Giáo viên, chọn loại tài khoản “Giáo viên”.

Chọn lớp học, môn học, bộ sách học,… để OLM hướng mục tiêu các thông tin đó đến học sinh trong quá trình học tập trên OLM.

BƯỚC 6: Chọn “Kết thúc” để hoàn thành quá trình đăng ký

Đăng nhập tài khoản

BƯỚC 1: Truy cập trang web olm.vn, nhấn chọn nút “Đăng nhập” ở phía trên bên phải.

Màn hình đăng nhập:

BƯỚC 2: Nhập tên đăng nhậpmật khẩu, sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.

Lưu ý

Người dùng có thể đăng kýđăng nhập bằng cách sử dụng tài khoản Google.

Xác thực email, số điện thoại

Sau khi đăng nhập, người dùng nên “Xác thực tài khoản” nhằm bảo vệ tài khoản của mình và nhận thưởng VIP.

Khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ xuất hiện cửa sổ xác thực như hình bên dưới:

Xác thực bằng Email

BƯỚC 1: Nhập chính xác email đang sử dụng, sau đó chọn “Gửi xác thực”.

Sau khi nhấp vào nút “Gửi xác thực”, hệ thống sẽ gửi thông báo để xác nhận đã gửi thông báo về Email được cung cấp.

BƯỚC 2: Truy cập vào Email đã khai báo, chọn “Xác thực tài khoản”.

Lưu ý

Thời gian xác thực có thời hạn 15 phút từ lúc gửi email, người dùng chú ý email để hoàn thành việc xác thực. Nếu quá thời gian, người dùng thực hiện lại các bước như trên.

BƯỚC 3: Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo đến tài khoản của bạn.

Xác thực bằng điện thoại

BƯỚC 1: Chọn tab “Số điện thoại”, nhắn tin theo cú pháp và gửi đến số điện thoại theo như thông báo bạn nhận được.

BƯỚC 2: Chọn “Kiểm tra xác thực” để nhận kết quả xác thực tài khoản OLM.

Lưu ý

Nếu xác thực chưa thành công, người dùng thực hiện lại hoặc liên hệ OLM để nhận hỗ trợ.

Cài đặt tài khoản

Sau khi đăng nhập vào hệ thống OLM, người dùng nên cài đặt tài khoản để nhận các thông tin liên quan cũng như hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

Các bước cài đặt tài khoản:

BƯỚC 1: Đăng nhập vào hệ thống OLM.

BƯỚC 2: Chọn tên người dùng, sau đó chọn “Thông tin tài khoản”.

BƯỚC 3: Sau khi xuất hiện bảng thông tin tài khoản, chọn “Cài đặt tài khoản”.

BƯỚC 4: Thiết lập thông tin phù hợp.

Quên tài khoản hoặc mật khẩu

Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể quên mật khẩu hoặc có trường hợp người dùng quên tài khoản OLM sau thời gian không sử dụng.

Hướng dẫn khôi phục tài khoản OLM

(Trường hợp người dùng đã đăng ký và sử dụng OLM nhưng quên tài khoản sau thời gian dài không sử dụng)

BƯỚC 1: Truy cập trang web olm.vn.

BƯỚC 2: Di chuyển xuống phía cuối trang web, liên hệ với bộ phận hỗ trợ của OLM theo thông tin trên trang web (Hỗ trợ 24/24)..

Hoặc, người dùng cung cấp một vài thông tin về tài khoản để OLM hỗ trợ lấy lại tài khoản bao gồm: email, số điện thoại,…

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu OLM

BƯỚC 1: Truy cập theo đường link olm.vn/dangnhap

BƯỚC 2: Nhấn chọn liên kết “Quên mật khẩu”.

BƯỚC 3: Chọn phương thức phù hợp để khôi phục mật khẩu.

Hướng dẫn tài khoản học sinh

Phần này hướng dẫn các thao tác cơ bản dành cho học sinh khi học bài trên hệ thống OLM.

Học bài giáo viên giao

Học trên máy tính

Để thực hiện hoàn thành các bài học do giáo viên giao trên hệ thống OLM, học sinh cần đăng nhập hệ thống (olm.vn) sau đó thực hiện theo các bước sau:

BƯỚC 1: Sau khi đăng nhập thành công, nhấn chọn "Lớp học".

Lưu ý

Đối với học sinh của trường (Sử dụng gói SVIP) thì sẽ truy cập hệ thống học tập trực tuyến theo đường link riêng của trường và đăng nhập đúng tài khoản của nhà trường cung cấp.

Hệ thống trả về kết quả như hình dưới đây:

BƯỚC 2: Thực hiện điểm danh (Tùy chọn).

BƯỚC 3: Thực hiện làm bài.

Danh sách bài tập được giao cho học sinh:

Học sinh nhấn chọn bài học cần thực hiện và hoàn thành.

BƯỚC 4: Nhấn chọn "Nộp bài" sau khi hoàn thành bài làm

Học trên điện thoại

Các bước thực hiện tương tự như trên máy tính, nhưng người dùng sẽ dùng các trình duyệt trên điện thoại để đăng nhập vào hệ thống OLM (olm.vn) hay hệ thống học tập trực tuyến riêng của nhà trường (trường sử dụng gói SVIP)

Cách trả lời các câu hỏi tương tác

OLM hỗ trợ đa dạng các loại câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra, đánh giá năng lực của người học. Phần này giới thiệu và hướng dẫn học sinh cách thao tác và trả lời các dạng câu hỏi khác nhau.

Lưu ý

 • Sau khi nhấn chọn đáp án ở các câu hỏi, học sinh nhấn “Nộp bài” để chuyển qua câu tiếp theo.
 • Với mỗi câu hỏi, OLM đều có “Hướng dẫn giải” để học sinh tham khảo.
 • Kết quả của các câu hỏi đều được hệ thống lưu lại.

(1) Dạng câu hỏi Một phương án: Nhấn vào hình tròn của phương án đúng

(2) Dạng câu hỏi Nhiều phương án: Nhấn vào các phương án đúng

Lưu ý

Những câu hỏi nhiều phương án phía trước phương án là ô vuông.

(3) Dạng câu hỏi Lựa chọn từ danh sách: Học sinh nhấn mũi tên và chọn đáp án từ danh sách xổ xuống.

(4) Dạng câu hỏi Gom nhóm đáp án: Học sinh kéo và thả đáp án vào ô tương ứng.

(5) Dạng câu hỏi Đúng - Sai.

(6) Dạng câu hỏi Điền khuyết.

(7) Dạng câu hỏi Ghép nối: Nhấn chọn ở cột bên trái và và nhấn chọn phương án ở cột bên phải.

(8) Dạng câu hỏi Nhìn, nghe và nhắc lại.

 • Học sinh nhấn biểu tượng play để nghe phát âm
 • Nhấn play để nhắc lại

Lưu ý

Các bài này học sinh phải đảm bảo thiết bị có kết nối micro.

(9) Dạng câu hỏi Nhìn hình và nối: Kéo thả hoặc click vào đáp án để điền vào ô trống.

(10) Dạng câu hỏi Chọn đáp án đúng: Nhìn cần tìm và nhấn chọn đáp án.

(11) Dạng câu hỏi Ghép đáp án đúng.

(12) Dạng câu hỏi Sắp xếp: Nhấn giữ đáp án cần sắp xếp và di chuyển đến vị trí chính xác.

(13) Dạng câu hỏi Sử dụng thước để đo góc và trả lời.

Nộp bài tự luận

Hệ thống học tập trực tuyến không chỉ có những câu hỏi tương tác trong các bài luyện tập, mà còn có những công cụ để học sinh làm bài tự luận đối với những môn học đặc thù.

Để thao tác nộp bài tự luận sau khi hoàn thành thì học sinh cần đăng nhập hệ thống (olm.vn) sau đó thực hiện các bước sau:

BƯỚC 1: Nhấn chọn liên kết "Lớp học của tôi".

Chọn bài tự luận cần hoàn thành trong danh sách bài tập được giao.

BƯỚC 2: Hệ thống trả về kết quả như hình dưới đây:

BƯỚC 3: Nhấn chọn "Nhấn vào đây để bắt đầu làm bài".

Cảnh báo

Bạn có thể bị khóa tài khoản nếu nộp bài có nội dung không phù hợp

BƯỚC 4: Thực hiện làm bài

Cách 1: Trả lời trực tiếp vào ô soạn nội dung

Cách 2: Upload ảnh bài làm lên hệ thống

Chọn biểu tượng upload bài tự luận để upload ảnh bài làm.

BƯỚC 5: Chọn "Nộp bài".

Lưu ý

Các bước thực hiện trên điện thoại và máy tính đều tương tự như nhau.

Xem học bạ, thống kê hoạt động

Hoạt động xem học bạ, thống kê hoạt động là một hoạt động không thể thiếu của học sinh. Hoạt động này giúp học sinh xem lại, đánh giá được quá trình học tập để từ đó củng cố kiến thức tốt hơn.

Để thực hiện xem học bạ, thống kê hoạt động, học sinh cần đăng nhập hệ thống (olm.vn) và thực hiện các bước sau đây:

BƯỚC 1: Nhấn chọn "Lớp học" hoặc "Lớp học của tôi".

BƯỚC 2: Nhấn chọn "Học bạ"

BƯỚC 3: Hệ thống trả về kết quả như hình bên dưới:

Lưu ý

Hệ thống hiển thị “Kết quả tổng quan” hoặc có thể xem “Kết quả chi tiết” để tiện cho việc theo dõi, đánh giá quá trình cũng như đánh giá kết quả.

BƯỚC 4: Lọc học bạ (Tùy chọn)

Sử dụng công cụ lọc theo “Khối học”“Chọn môn” để tìm kiếm học bạ mong muốn.

Lưu ý

Thao tác trên máy tính và điện thoại tương tự nhau.

Thi đánh giá năng lực

Đánh giá năng lực là một bài thi, một bài kiểm tra nhằm đánh giá năng lực của người học để từ đó đánh giá, xây dựng lộ trình học tập cho phù hợp.

Để tham gia đánh giá năng lực (ĐGNL) trên hệ thống học tập trực tuyến OLM, người dùng đăng nhập theo địa chỉ olm.vn, chọn ĐGNL hoặc dgnl.olm.vn và thực hiện các bước sau:

BƯỚC 1: Tìm kiếm kì thi (đề thi).

Sau đó, nhấn vào kỳ thi (bài thi) tương ứng.

BƯỚC 2: Nhấn chọn "Đăng ký thi" và bổ sung, xác nhận lại thông tin dự thi

Nhấn chọn “THAM GIA KỲ THI”

BƯỚC 3: Hệ thống trả về kết quả như hình bên dưới:

Học sinh thực hiện các bài làm trong thời gian cho phép.

Lưu ý

Đối với đối tượng học sinh làm bài theo trường (giáo viên giao), chỉ cần tham gia thi không cần thực hiện tìm kiếm và đăng ký (Bước 1 - Bước 2) kỳ thi hoặc bài thi.

Tham gia khóa học hè

Hệ thống học tập trực tuyến OLM có tổ chức các khóa học hè để học sinh tham gia vừa để ôn tập lại kiến thức cũ cũng như tiếp cận một số kiến thức cho năm học tiếp theo.

Để tham gia khóa học hè trên OLM, học sinh đăng nhập vào hệ thống (olm.vn) và thực hiện các bước sau:

BƯỚC 1: Chọn "Lớp học", sau đó tìm kiếm khóa học tại “Các khóa học OLM”.

Hệ thống trả về kết quả như hình bên dưới:

BƯỚC 2: Tìm kiếm khóa học hè (Sử dụng “Tìm kiếm”)

BƯỚC 3: Nhấn chọn khóa học phù hợp và hoàn thành khóa học.

Tìm kiếm học liệu

Kho học liệu OLM được thiết kế đầy đủ các môn học, người học có thể tìm kiếm và sử dụng học liệu để học tập cũng như tham khảo.

Để tìm kiếm học liệu trên OLM, học sinh đăng nhập vào hệ thống học tập trực tuyến OLM (olm.vn) và thực hiện theo 2 cách:

CÁCH 1: Sử dụng tìm kiếm trên OLM.

CÁCH 2: Truy cập “Lớp học”, sau đó chọn “Kho học liệu OLM”, hệ thống trả về kết quả như hình dưới:

Tìm kiếm học liệu cần thiết bằng cách sử dụng các cơ chế lọc.

Tìm kiếm đề thi

Đề thi là một loại học liệu được sử dụng rất nhiều trên OLM. Đề thi trên OLM được thiết kế bám sát kiến thức học tập nhằm đưa ra kết quả đánh giá khách quan nhất.

Để tìm kiếm đề thi trên OLM, người dùng đăng nhập hệ thống (olm.vn) và thực hiện tìm kiếm theo 2 cách:

CÁCH 1: Chọn “KIỂM TRA", hệ thống trả về kết quả như hình dưới:

 • Tìm kiếm đề thi
  • Tìm kiếm theo lớp học tại vùng 1.
  • Tìm kiếm theo bộ sách tại vùng 2.
  • Danh sách đề thi xuất hiện theo chọn lọc tại vùng 3.

Học sinh chọn đề thi thích hợp và hoàn thành đề thi.

CÁCH 2: Chọn “Lớp học”, sau đó nhấn chọn “Kho đề thi OLM” ở thanh điều hướng bên trái.

Các bước tiếp theo thực hiện tương tự cách 1.

Tìm kiếm khoá học

Khóa học trên OLM được thiết kế bám sát kiến thức sách giáo khoa theo từng bộ sách, nên học sinh có thể học tập song song trên lớp cũng như ôn tập, tìm hiểu kiến thức mới trên OLM

Để tìm kiếm khóa học phù hợp, người dùng cần đăng nhập hệ thống OLM (olm.vn) và thực hiện cách thao tác sau:

BƯỚC 1: Truy cập “Lớp học", sau đó chọn “Các khóa học OLM”, hệ thống trả về kết quả như hình dưới:

BƯỚC 2: Sử dụng các công cụ tìm kiếm, lọc => Chọn khóa học và học tập.

Diễn đàn hỏi đáp trên OLM

Bên cạnh việc học trong khoá học, OLM có một diễn đàn để người dùng có thể trao đổi, hỏi đáp những thắc mắc của mình. Cộng đồng Hỏi đáp sẽ trả lời cũng như góp ý về vấn đề đang gặp phải.

Để tham gia diễn đàn hỏi đáp trên OLM, người dùng đăng nhập hệ thống (olm.vn) và thực hiện các bước sau:

BƯỚC 1: Nhấn chọn “HỎI BÀI".

Hoặc

BƯỚC 2: Hệ thống trả về kết quả:

BƯỚC 3: Chọn lớp, môn tương ứng

BƯỚC 4: Hỏi bài hoặc giải đáp câu hỏi

Hỏi bài

 • Nhập nội dung câu hỏi vào ô nhập dữ liệu
 • Sử dụng các công cụ để lọc và tìm kiếm câu hỏi

Lưu ý

Tài khoản VIP sẽ được ưu tiên trả lời.

Học sinh nhập câu trả lời vào ô nhập liệu.

Lưu ý

Nội dung trả lời sẽ được OLM kiểm duyệt kỹ càng để tránh những nội dung không phù hợp gây ảnh hưởng đến người dùng OLM.

Cuộc thi vui trên OLM

Với phương châm “Vừa học vừa chơi”, bên cạnh những khóa học được thiết kế tỉ mỉ, OLM cũng tạo ra các cuộc thi vui để tạo hứng thú học tập cho học sinh

Để tham gia các cuộc thi vui trên OLM, đầu tiên người dùng đăng nhập hệ thống (olm.vn) và thực hiện theo các thao tác sau:

BƯỚC 1: Nhấn chọn “Bài viết" -> “Cuộc thi" trên thanh điều hướng.

Hệ thống trả về kết quả như hình dưới:

BƯỚC 2: Chọn bài thi (ví dụ, Toán vui 489)

Lưu ý

Chỉ được gửi bài trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Học sinh đọc hết đề bài của cuộc thi, sau đó nhấp vào nút “Gửi bài làm”

BƯỚC 3: Thiết lập các tuỳ chọn và viết câu trả lời, sau đó nhận vào nút “Hoàn thành”

Tạo phòng, tham gia thi đấu trên OLM

Giúp học sinh “Vừa chơi vừa học”, OLM tạo ra các phòng thi đấu nhằm mục đích tổ chức các cuộc thi để củng cố kiến thức cũng như cọ sát với nhiều người dùng khác.

Để tham gia thi đấu và tạo phòng thi đấu trên OLM, đầu tiên người dùng đăng nhập hệ thống (olm.vn) và thực hiện theo các thao tác sau:

Tham gia thi đấu

BƯỚC 1: Nhấn chọn liên kết “Thi đấu” trên thanh điều hướng, hệ thống trả về kết quả như hình dưới:

BƯỚC 2: Tham gia thi đấu

Tìm kiếm trong danh sách thi đấu các phòng phù hợp, Nhấn vào phòng tương ứng và nhấp vào nút “Sẵn sàng” để bắt đầu thi đấu.

Lưu ý

 • Thứ 6 hàng tuần OLM tổ chức các cuộc thi đấu với nhiều giải thưởng hấp dẫn, tham khảo thêm tại đây.
 • Thi đấu trên OLM sẽ được nhận điểm xếp hạng, OLM sẽ dựa vào bảng xếp hạng để trao những phần quà hấp dẫn đến người học.

Tạo phòng thi đấu

BƯỚC 1: Thực hiện tương tự “Tham gia thi đấu”.

BƯỚC 2: Nhấn “Tạo phòng”, hệ thống trả về kết quả như hình bên dưới.

BƯỚC 3: Cài đặt nội dung thi đấu

Nhấn chọn loại học liệu phù hợp từ các khóa học:

 • OLM: Có sẵn của OLM.
 • Của tôi: Học liệu riêng được tải lên hệ thống.
 • Do tôi quản lý: Được chia sẻ từ người khác.

BƯỚC 4: Cấu hình phòng (Tùy chọn)

 • Thiết lập các cài đặt, tùy chọn cho phòng thi đấu phù hợp.
 • Nếu không thiết lập hệ thống sẽ thiết lập mặc định.

Trao thưởng, huy hiệu, đổi quà

Chính sách trao thưởng, sao và huy hiệu thành tích

Nhằm khích lệ tinh thần học tập của học sinh và xây dựng một cộng đồng học tập tích cực, sôi nổi, OLM sẽ trao thưởng cho những học sinh có thành tích tốt theo tuần, tháng, kỳ học hay năm học.

Đối với mỗi khóa học, bài học, sau khi học sinh hoàn thành các bài học sẽ được nhận sao tương ứng với kết quả học tập của học sinh.

Học sinh sẽ được xếp hạng theo số lượng sao mà học sinh đạt được.

Có thể theo dõi số lượng sao đạt được trong phần “Học bạ” của mỗi học sinh.

Đổi quà tại OLM Shop (shop.olm.vn)

Trong quá trình học tập tại OLM, học sinh sẽ nhận được xu để khích lệ tinh thần. Đối với xu này học sinh sẽ có thể đổi được những phần quà từ OLM.

Để thực hiện đổi quà trên OLM, học sinh đăng nhập theo địa chỉ shop.olm.vn và thực hiện các bước sau:

BƯỚC 1: Chọn các phần quà tương ứng.

Nhấn chọn “Nhận quà”

Lưu ý

Tổng số xu của phần quà tối thiểu là 1000 xu.

BƯỚC 2: Nhập đầy đủ thông tin nhận quà => Nhấn “Xác nhận đổi quà”.

Hướng dẫn tài khoản giáo viên

Section intro goes here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque finibus condimentum nisl id vulputate. Praesent aliquet varius eros interdum suscipit. Donec eu purus sed nibh convallis bibendum quis vitae turpis. Duis vestibulum diam lorem, vitae dapibus nibh facilisis a. Fusce in malesuada odio.

Section Item 3.1

Vivamus efficitur fringilla ullamcorper. Cras condimentum condimentum mauris, vitae facilisis leo. Aliquam sagittis purus nisi, at commodo augue convallis id. Sed interdum turpis quis felis bibendum imperdiet. Mauris pellentesque urna eu leo gravida iaculis. In fringilla odio in felis ultricies porttitor. Donec at purus libero. Vestibulum libero orci, commodo nec arcu sit amet, commodo sollicitudin est. Vestibulum ultricies malesuada tempor.

Hướng dẫn tài khoản trường

Section intro goes here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque finibus condimentum nisl id vulputate. Praesent aliquet varius eros interdum suscipit. Donec eu purus sed nibh convallis bibendum quis vitae turpis. Duis vestibulum diam lorem, vitae dapibus nibh facilisis a. Fusce in malesuada odio.

Section Item 4.1

Vivamus efficitur fringilla ullamcorper. Cras condimentum condimentum mauris, vitae facilisis leo. Aliquam sagittis purus nisi, at commodo augue convallis id. Sed interdum turpis quis felis bibendum imperdiet. Mauris pellentesque urna eu leo gravida iaculis. In fringilla odio in felis ultricies porttitor. Donec at purus libero. Vestibulum libero orci, commodo nec arcu sit amet, commodo sollicitudin est. Vestibulum ultricies malesuada tempor.

Các chức năng nâng cao

Section intro goes here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque finibus condimentum nisl id vulputate. Praesent aliquet varius eros interdum suscipit. Donec eu purus sed nibh convallis bibendum quis vitae turpis. Duis vestibulum diam lorem, vitae dapibus nibh facilisis a. Fusce in malesuada odio.

Section Item 5.1

Vivamus efficitur fringilla ullamcorper. Cras condimentum condimentum mauris, vitae facilisis leo. Aliquam sagittis purus nisi, at commodo augue convallis id. Sed interdum turpis quis felis bibendum imperdiet. Mauris pellentesque urna eu leo gravida iaculis. In fringilla odio in felis ultricies porttitor. Donec at purus libero. Vestibulum libero orci, commodo nec arcu sit amet, commodo sollicitudin est. Vestibulum ultricies malesuada tempor.