Biết rằng mỗi tam giác đều (màu trắng) có diện tích bằng 6, tính diện tích phần màu vàng.

-------------------------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Bảy ngày 8/1/2022. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 8/1/2022.