Nhận thấy tình trạng spam báo cáo bài viết của các thành viên với mục đích xấu xảy ra quá nhiều nên Admin đã cập nhật các chức năng để tránh các hành động này xảy ra trong tương lai. Chức năng "Báo cáo bài viết" chỉ sử dụng trong trường hợp bài viết đó chứa những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, không liên quan đến nội dung đề bài hoặc nhằm mục đích quấy phá. Với những bài viết các bạn cho là copy hoặc chưa tốt hãy đánh giá bài viết đó theo thang, bậc. Những ai sử dụng chức năng "Báo cáo bài viết" không đúng với mục đích sẽ bị OLM cấm tham gia tất cả cuộc thi, không có hiệu lực với các chức năng liên quan tới cuộc thi như: tham dự, đánh giá, báo cáo, bình luận,...

Trân trọng!