Can you find out what I am?

loading...

1. I wear a uniform.

    I often have a gun.

    I conduct traffic.

    I catch thieves.

2. I like the ocean.

    I have nets.

    I work on a boat.

    I catch fish.

3. I work outdoors.

    I work with cement.

    I wear a hard hat.

    I build houses.

4. I work in the sky.

    I'm often a woman.

    I serve food and drinks.

    I'm usually good-looking.

5. I don't have a job.

    I stay at home.

    I am a woman.

    I take care of my family.

6. I work on weekdays.

    I often work weekends.

    I help people.

    I work in a shop or mall.

7. I wear a uniform.

    I walk or cycle a lot.

    I don't like dogs.

    I deliver mail.

8. I wear a uniform.

    I drive a vehicle.

    I pick up people.

    I drive a bus.

------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. 03 giải Nhất được cộng 30 coin dành cho bạn có câu trả lời nhanh nhất và chính xác, 03 giải Nhì sẽ được cộng 20 coin và 04 giải Ba sẽ được cộng 10 coin. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 13/08/2022. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 13/08/2022.

Chúc các bạn mau giải được câu đố và giành về cho mình giải thưởng hấp dẫn của OLM.VN!

------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.