Read the given clues, fill in the table and answer the question.

  Child 1 Child 2 Child 3
Name      
Toy      
Number of toys      

1. Cathy likes to play with dolls.

2. Fanny has three toys.

3. Fanny is in the grid on the right.

4. The second child is called Ann.

5. Fanny likes to play with cars.

6. Cathy and Ann have seven toys together.

7. Ann has two toys.

8. Fanny's neighbour likes to play with teddy bears.

Who has five toys? ______________

-------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. 03 giải Nhất được cộng 50 coin dành cho bạn có câu trả lời nhanh nhất và chính xác, 03 giải Nhì sẽ được cộng 20 coins và 04 giải Ba sẽ được cộng 2 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 27/05/2022. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 27/05/2022.

Chú ý: Câu trả lời phải bao gồm: Nội dung điền bảng + Câu trả lời câu hỏi cuối cùng

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 85!

-------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.