The Vietnamese zodiac is used to calculate the lunar year. It comprises 12 zodiac animals arranged in a fixed order: Rat, Buffalo, Tiger, Cat, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig.

How many zodiac animals can you find here? Make a list of their names. 

loading...

----------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. 02 bạn liệt kê được nhiều và nhanh nhất sẽ được cộng 50 coin. 03 bạn liệt kê nhiều và nhanh tiếp theo theo sẽ được cộng 30 coin và 05 bạn có câu trả lời nhanh và nhiều tiếp theo sẽ được cộng 10 coin. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 27/01/2023. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 27/01/2023.

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 119!

----------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.