Fill out the crossword puzzle with the correct words using the given clues.

baby animals olm

Across Down
2. baby chicken 1. baby goat
5. baby cow 2. baby horse
6. baby frog 3. baby cat
8. baby deer 4. baby dog
  5. baby wolf
  7. baby sheep

------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. 05 bạn có câu trả lời nhanh và chính xác nhất sẽ được cộng 20 coin, 05 bạn có câu trả lời nhanh và chính xác nhì sẽ được cộng 10 coin. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 25/11/2022. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 25/11/2022.

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 111!

------------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.