This is a part of a letter you received from an English friend.

loading...

One of my hobbies is watching TV. There are many fantastic programs for me to watch. Sometimes I can spend my whole day watching TV. Could you tell me about TV in your country? Are the programs interesting to you? What is your best favorite TV program? What is that program about? How much TV do you watch every day? Do people in your country watch too much TV these days?

I'm looking forward to hearing from you soon.

Now write a letter responding to your friend. You should write at least 120 words.

-----

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. 01 giải Nhất sẽ được cộng 50 coin cho bạn nào có bài viết hay nhất. 01 giải Nhì được cộng 40 coin và 02 giải Ba được cộng 30 coin. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 23/09/2022. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 23/09/2022. 

Chú ý: Bài viết không được sao chép ở bất kì nguồn tài liệu nào có sẵn.

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 102!

-----

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.