Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 9946

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 47 giây2016-09-11 16:42:54 1 Xem bài làm
2 Trần Ánh Dương10 0 phút - 51 giây2017-01-16 19:02:53 1 Xem bài làm
3 Phạm Cao Sơn10 0 phút - 52 giây2016-05-21 09:15:45 1 Xem bài làm
4 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 52 giây2016-09-10 19:42:28 1 Xem bài làm
5 Có Huất10 0 phút - 52 giây2017-12-14 18:35:44 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 54 giây2016-09-10 18:04:05 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 55 giây2016-09-02 18:47:50 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 56 giây2016-09-02 19:06:24 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 56 giây2016-09-10 18:37:04 1 Xem bài làm
10 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 57 giây2016-09-10 19:50:07 1 Xem bài làm
11 Thành Trần Xuân10 0 phút - 57 giây2016-05-13 16:05:55 2 Xem bài làm
12 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 59 giây2016-12-21 15:25:57 1 Xem bài làm
13 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 59 giây2016-09-14 17:19:18 1 Xem bài làm
14 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 59 giây2016-09-22 19:41:07 1 Xem bài làm
15 Hieu Pham Duc10 1 phút - 0 giây2016-07-24 10:20:05 1 Xem bài làm
16 Ninh Nguyễn Trúc Lam10 1 phút - 0 giây2016-09-02 15:14:37 1 Xem bài làm
17 Trần Thùy Dung10 1 phút - 3 giây2016-07-04 12:15:15 2 Xem bài làm
18 Hồ Bảo Huy10 1 phút - 4 giây2017-02-04 22:38:48 1 Xem bài làm
19 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 5 giây2016-09-01 18:45:50 1 Xem bài làm
20 John Cena RKO10 1 phút - 5 giây2016-09-03 19:57:41 1 Xem bài làm
21 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 5 giây2016-09-12 14:19:25 1 Xem bài làm
22 kissmyasshloe10 1 phút - 5 giây2016-05-25 21:23:39 1 Xem bài làm
23 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 7 giây2016-07-13 15:51:45 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Quang Huy10 1 phút - 7 giây2016-12-30 11:58:47 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 7 giây2017-01-18 18:15:23 1 Xem bài làm
26 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 1 phút - 8 giây2016-07-10 14:56:12 3 Xem bài làm
27 con người bao dung10 1 phút - 10 giây2016-11-07 12:18:43 1 Xem bài làm
28 Vũ Thị Thu Hằng10 1 phút - 10 giây2017-03-22 20:51:56 1 Xem bài làm
29 Tùng Nghiêm10 1 phút - 11 giây2016-07-18 16:30:38 1 Xem bài làm
30 Băng Gía10 1 phút - 12 giây2016-11-01 12:52:00 1 Xem bài làm
31 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 14 giây2016-11-21 12:27:49 1 Xem bài làm
32 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 14 giây2016-12-16 10:54:38 1 Xem bài làm
33 Đỗ Quang Vinh10 1 phút - 14 giây2016-05-12 20:33:39 1 Xem bài làm
34 Băng Hải Tặc Death10 1 phút - 14 giây2016-10-20 03:14:57 1 Xem bài làm
35 bùi thị phương thanh10 1 phút - 15 giây2016-08-03 09:36:49 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 15 giây2016-09-23 20:18:28 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thị Việt Thanh10 1 phút - 16 giây2016-05-20 20:58:47 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Hữu Hoàng Nam10 1 phút - 16 giây2016-09-28 21:32:16 1 Xem bài làm
39 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 17 giây2016-09-18 08:15:19 1 Xem bài làm
40 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 17 giây2016-10-06 13:11:42 1 Xem bài làm
41 Siêu nhân họ Đỗ10 1 phút - 17 giây2017-03-08 18:43:39 1 Xem bài làm
42 Người Con Của Rồng10 1 phút - 17 giây2016-06-21 21:46:01 1 Xem bài làm
43 Tsubasa10 1 phút - 18 giây2017-01-23 18:21:42 1 Xem bài làm
44 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 19 giây2017-01-08 15:02:42 1 Xem bài làm
45 Trần Thượng Dũng10 1 phút - 19 giây2017-01-17 19:20:04 1 Xem bài làm
46 Kiều Bích Huyền10 1 phút - 20 giây2016-06-23 23:13:53 1 Xem bài làm
47 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 20 giây2016-08-16 09:44:48 1 Xem bài làm
48 Luu Ngoc Bach10 1 phút - 20 giây2016-09-12 20:45:50 1 Xem bài làm
49 ghjudikx10 1 phút - 20 giây2016-10-01 21:09:41 1 Xem bài làm
50 sieusaiya goku10 1 phút - 21 giây2016-10-30 08:13:29 1 Xem bài làm