Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 11941

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 36 giây2016-04-17 09:28:31 4 Xem bài làm
2 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 47 giây2016-09-11 16:42:54 1 Xem bài làm
3 Trần Ánh Dương10 0 phút - 51 giây2017-01-16 19:02:53 1 Xem bài làm
4 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 52 giây2016-09-10 19:42:28 1 Xem bài làm
5 Phạm Cao Sơn10 0 phút - 52 giây2016-05-21 09:15:45 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 54 giây2016-09-10 18:04:05 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 55 giây2016-09-02 18:47:50 1 Xem bài làm
8 Thành Trần Xuân10 0 phút - 55 giây2016-04-08 13:36:28 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 56 giây2016-09-10 18:37:04 1 Xem bài làm
10 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 56 giây2016-09-02 19:06:24 1 Xem bài làm
11 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 57 giây2016-09-10 19:50:07 1 Xem bài làm
12 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 59 giây2016-09-14 17:19:18 1 Xem bài làm
13 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 59 giây2016-12-21 15:25:57 1 Xem bài làm
14 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 59 giây2016-09-22 19:41:07 1 Xem bài làm
15 Ninh Nguyễn Trúc Lam10 1 phút - 0 giây2016-09-02 15:14:37 1 Xem bài làm
16 Hieu Pham Duc10 1 phút - 0 giây2016-07-24 10:20:05 1 Xem bài làm
17 Bui Danh10 1 phút - 2 giây2016-04-06 18:55:07 1 Xem bài làm
18 doraemon10 1 phút - 3 giây2016-04-16 20:51:54 3 Xem bài làm
19 Trần Thùy Dung10 1 phút - 3 giây2016-07-04 12:15:15 2 Xem bài làm
20 Hồ Bảo Huy10 1 phút - 4 giây2017-02-04 22:38:48 1 Xem bài làm
21 kissmyasshloe10 1 phút - 5 giây2016-05-25 21:23:39 1 Xem bài làm
22 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 5 giây2016-04-12 14:46:06 1 Xem bài làm
23 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 5 giây2016-09-12 14:19:25 1 Xem bài làm
24 John Cena RKO10 1 phút - 5 giây2016-09-03 19:57:41 1 Xem bài làm
25 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 5 giây2016-09-01 18:45:50 1 Xem bài làm
26 Minh Hiền10 1 phút - 6 giây2016-04-07 13:33:44 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 7 giây2017-01-18 18:15:23 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Quang Huy10 1 phút - 7 giây2016-12-30 11:58:47 1 Xem bài làm
29 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 7 giây2016-07-13 15:51:45 1 Xem bài làm
30 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 1 phút - 8 giây2016-07-10 14:56:12 3 Xem bài làm
31 Vũ Thị Thu Hằng10 1 phút - 10 giây2017-03-22 20:51:56 1 Xem bài làm
32 con người bao dung10 1 phút - 10 giây2016-11-07 12:18:43 1 Xem bài làm
33 Trần Thị Kiều Linh10 1 phút - 11 giây2016-04-05 20:04:40 1 Xem bài làm
34 Tùng Nghiêm10 1 phút - 11 giây2016-07-18 16:30:38 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Việt Thắng10 1 phút - 11 giây2016-04-16 13:00:58 1 Xem bài làm
36 Băng Gía10 1 phút - 12 giây2016-11-01 12:52:00 1 Xem bài làm
37 Shinichi Kudo10 1 phút - 12 giây2016-04-24 21:57:59 1 Xem bài làm
38 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 14 giây2016-12-16 10:54:38 1 Xem bài làm
39 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 14 giây2016-11-21 12:27:49 1 Xem bài làm
40 Băng Hải Tặc Death10 1 phút - 14 giây2016-10-20 03:14:57 1 Xem bài làm
41 Đỗ Quang Vinh10 1 phút - 14 giây2016-05-12 20:33:39 1 Xem bài làm
42 Trần Thị Thùy Trang10 1 phút - 14 giây2016-04-15 12:02:30 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 15 giây2016-09-23 20:18:28 1 Xem bài làm
44 bùi thị phương thanh10 1 phút - 15 giây2016-08-03 09:36:49 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Hữu Hoàng Nam10 1 phút - 16 giây2016-09-28 21:32:16 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Việt Thanh10 1 phút - 16 giây2016-05-20 20:58:47 1 Xem bài làm
47 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 16 giây2016-04-13 17:07:25 1 Xem bài làm
48 Siêu nhân họ Đỗ10 1 phút - 17 giây2017-03-08 18:43:39 1 Xem bài làm
49 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 17 giây2016-10-06 13:11:42 1 Xem bài làm
50 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 17 giây2016-09-18 08:15:19 1 Xem bài làm