Lớp 9 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Văn Mạnh
10 điểm
Trương Thanh Long
9.5 điểm
Phan Hoàng Quốc Khánh
9 điểm
Tân
9 điểm
kakabeng
9 điểm

Có 133 người đã làm bài