Lớp 9 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 133

Dưới đây là danh sách 14 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Văn Mạnh10 2 phút - 35 giây2019-12-25 21:45:04 1 Xem bài làm
2 Trương Thanh Long9.5 8 phút - 6 giây2019-11-26 18:38:26 1 Xem bài làm
3 Phan Hoàng Quốc Khánh9 3 phút - 6 giây2019-12-08 19:55:13 2 Xem bài làm
4 Tân9 8 phút - 4 giây2019-12-16 13:24:51 1 Xem bài làm
5 kakabeng9 9 phút - 58 giây2019-11-26 15:06:28 1 Xem bài làm
6 nguyễn đức mạnh9 11 phút - 27 giây2020-01-01 20:15:31 1 Xem bài làm
7 nguyễn xuan phuoc8.5 7 phút - 19 giây2019-12-13 20:45:55 1 Xem bài làm
8 Tiêu Chiến8.5 13 phút - 37 giây2019-12-13 18:51:40 1 Xem bài làm
9 ︵✿๖ۣۜDư ๖ۣۜHĭệρ‿✿8 2 phút - 33 giây2020-01-03 17:47:08 1 Xem bài làm
10 TỐNG GIA BẢO8 3 phút - 18 giây2019-12-22 21:26:18 1 Xem bài làm
11 Mèo' s Karry' s7.5 7 phút - 9 giây2019-12-12 00:15:24 1 Xem bài làm
12 NGUYỄN HUY HOÀNG7.5 7 phút - 19 giây2019-12-12 19:41:46 1 Xem bài làm
13 Lưu Đình Triệu Nữ7.5 9 phút - 58 giây2019-12-17 21:57:43 1 Xem bài làm
14 Ngọc Ánh7.5 12 phút - 40 giây2019-12-19 22:25:55 1 Xem bài làm