Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2340

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê Thanh Trí10 0 phút - 44 giây2020-03-15 12:42:27 1 Xem bài làm
2 lê thanh trí10 0 phút - 48 giây2020-03-20 11:24:34 1 Xem bài làm
3 LÊ TUẤN DŨNG10 1 phút - 16 giây2020-05-22 16:39:56 6 Xem bài làm
4 lê thanh dức10 1 phút - 17 giây2020-03-15 12:35:09 1 Xem bài làm
5 Phùng Trường Anh10 1 phút - 22 giây2020-04-15 08:43:19 3 Xem bài làm
6 Lê Thanh Trí10 1 phút - 26 giây2020-03-15 08:06:35 1 Xem bài làm
7 NGUYỄN CÔNG DUY ANH10 1 phút - 31 giây2020-02-20 20:45:58 2 Xem bài làm
8 Vũ Hải Nhi10 1 phút - 43 giây2020-04-14 14:15:03 1 Xem bài làm
9 Tran Van Toan10 1 phút - 57 giây2020-04-09 15:10:35 1 Xem bài làm
10 Nghĩa Monster10 1 phút - 58 giây2020-04-03 19:57:07 5 Xem bài làm
11 Nguyễn Lưu Thảo Nguyên10 2 phút - 1 giây2020-04-14 21:55:53 2 Xem bài làm
12 Phạm Dương Hậu10 2 phút - 1 giây2020-04-19 20:08:16 2 Xem bài làm
13 Nguyễn Hương Linh10 2 phút - 9 giây2020-03-30 09:22:48 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Hà Yến Nhi10 2 phút - 10 giây2020-04-13 21:11:46 2 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Ngọc Linh10 2 phút - 14 giây2020-04-19 11:10:30 1 Xem bài làm
16 HuynhTanHieu10 2 phút - 14 giây2020-05-03 11:47:54 1 Xem bài làm
17 Lương Đình Đạt10 2 phút - 24 giây2020-04-07 22:05:30 4 Xem bài làm
18 Phạm Quang Huy10 2 phút - 33 giây2020-03-30 11:21:19 2 Xem bài làm
19 Nguyễn Văn Mạnh10 2 phút - 35 giây2019-12-25 21:45:04 1 Xem bài làm
20 Trần Phương Linh10 2 phút - 46 giây2020-03-23 09:47:08 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm10 2 phút - 51 giây2020-03-16 16:03:53 1 Xem bài làm
22 Trần Trọng Khoa10 3 phút - 9 giây2020-08-05 14:59:47 6 Xem bài làm
23 Đinh Thị Ngọc Ánh10 3 phút - 26 giây2020-05-03 09:44:02 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Ngọc Nguyễn10 3 phút - 39 giây2020-04-13 10:32:05 1 Xem bài làm
25 Giá Thị Hoài Ngọc10 3 phút - 51 giây2020-04-06 10:34:59 2 Xem bài làm
26 Tam ngo10 3 phút - 54 giây2020-03-21 14:36:02 2 Xem bài làm
27 Nguyễn Xuân Thắng10 4 phút - 1 giây2020-03-14 16:05:29 1 Xem bài làm
28 Quang Tú10 4 phút - 8 giây2020-07-13 07:37:48 3 Xem bài làm
29 NGUYỄN TẤT KHÔI NGUYÊN10 4 phút - 15 giây2020-04-09 08:37:38 1 Xem bài làm
30 Quách Quang Đạt10 4 phút - 17 giây2020-02-11 12:57:59 3 Xem bài làm
31 TRẦN MINH ANH ASIA10 4 phút - 24 giây2020-05-01 23:47:37 3 Xem bài làm
32 Hoàng Minh Phương10 4 phút - 29 giây2020-04-24 22:43:29 1 Xem bài làm
33 ღHàn Thiên Băng ღ10 4 phút - 43 giây2020-05-07 16:56:31 4 Xem bài làm
34 Nguyễn Ngọc Duy10 4 phút - 49 giây2020-04-16 07:29:43 1 Xem bài làm
35 Lê Thị Thu Huyền 10 5 phút - 2 giây2020-03-29 14:34:33 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thị Ngân10 5 phút - 18 giây2020-04-19 11:01:23 1 Xem bài làm
37 Hoàng Khánh Linh10 5 phút - 18 giây2020-03-22 10:24:25 2 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Thanh Hằng10 5 phút - 31 giây2020-03-17 15:45:28 1 Xem bài làm
39 Trần Văn Nam10 5 phút - 45 giây2020-04-19 12:08:45 1 Xem bài làm
40 dang ha10 5 phút - 47 giây2020-01-27 10:02:41 2 Xem bài làm
41 Lý Thị Hằng10 6 phút - 1 giây2020-05-02 14:03:38 1 Xem bài làm
42 Đào Xuân Hùng10 6 phút - 3 giây2020-08-03 09:35:03 1 Xem bài làm
43 Tiến Yên Mỹ A10 6 phút - 11 giây2020-03-19 16:20:17 3 Xem bài làm
44 Lê Thị Mai Phương10 6 phút - 24 giây2020-04-17 21:16:20 1 Xem bài làm
45 Trần Thị Loan10 6 phút - 40 giây2020-04-22 07:30:44 1 Xem bài làm
46 Đỗ Đắc Khánh10 6 phút - 44 giây2020-04-19 11:47:35 1 Xem bài làm
47 Dư Quốc Chính10 7 phút - 27 giây2020-03-15 16:04:14 3 Xem bài làm
48 Hoàng Thùy Dương10 8 phút - 13 giây2020-03-29 16:50:20 1 Xem bài làm
49 Giáp Thị Minh10 8 phút - 30 giây2020-04-14 08:07:59 3 Xem bài làm
50 Nguyễn Thùy Vân10 9 phút - 15 giây2020-03-31 10:38:39 3 Xem bài làm