Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 440

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Như Yên10 3 phút - 7 giây2020-04-05 08:18:11 2 Xem bài làm
2 Agru Bui10 4 phút - 50 giây2019-11-29 09:57:13 3 Xem bài làm
3 Linh Nguyễn10 5 phút - 7 giây2020-04-21 10:22:56 1 Xem bài làm
4 long đỗ văn10 5 phút - 32 giây2020-03-18 11:27:56 1 Xem bài làm
5 abcdegh10 6 phút - 10 giây2020-03-09 10:18:25 1 Xem bài làm
6 Dương Christine10 6 phút - 33 giây2020-03-15 09:40:04 2 Xem bài làm
7 Vũ Mai Tú10 7 phút - 58 giây2020-04-19 21:09:44 1 Xem bài làm
8 Vu Manh Tien10 8 phút - 43 giây2020-03-27 12:58:17 1 Xem bài làm
9 Trần Thị Huyền Trang10 10 phút - 17 giây2020-04-05 16:04:32 1 Xem bài làm
10 Trương Ngọc Anh Tuấn10 11 phút - 4 giây2020-04-19 07:37:45 3 Xem bài làm
11 Trần Đình Nam10 11 phút - 29 giây2020-04-20 17:39:54 1 Xem bài làm
12 phan thu trang10 11 phút - 44 giây2020-01-19 18:20:23 1 Xem bài làm
13 Trần Quỳnh Mai10 12 phút - 9 giây2019-12-22 10:14:44 1 Xem bài làm
14 Vũ Thị Tuyết Nhung10 12 phút - 59 giây2020-05-09 15:48:54 1 Xem bài làm
15 Đỗ Vũ Châu Giang10 14 phút - 8 giây2020-05-02 13:58:45 1 Xem bài làm
16 Tô Thị Huệ10 14 phút - 24 giây2020-04-29 10:03:37 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Minh Hạnh10 14 phút - 55 giây2020-04-07 19:44:30 1 Xem bài làm
18 Dương Quang Minh10 15 phút - 47 giây2020-04-04 09:24:23 1 Xem bài làm
19 Đào Đức Hùng10 15 phút - 51 giây2020-03-27 09:35:40 1 Xem bài làm
20 Bùi Nam Hải10 16 phút - 52 giây2020-04-18 19:07:13 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Việt Hiếu10 17 phút - 57 giây2019-12-10 20:31:17 1 Xem bài làm
22 Bùi Thị Thanh Chúc10 18 phút - 27 giây2020-04-08 14:59:04 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Minh Anh10 19 phút - 22 giây2020-04-23 13:06:06 1 Xem bài làm
24 huong le10 20 phút - 2 giây2019-12-21 19:57:34 1 Xem bài làm
25 Lê Nhất Khải10 20 phút - 28 giây2020-02-21 17:06:19 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Đình Huy10 23 phút - 40 giây2020-03-14 17:32:07 1 Xem bài làm
27 Dương Quỳnh Thư10 26 phút - 34 giây2020-03-30 18:57:12 1 Xem bài làm
28 hoàng thị linh giang10 27 phút - 9 giây2019-12-16 13:37:00 3 Xem bài làm
29 Bùi Thị Lan Anh9.5 12 phút - 26 giây2020-06-01 22:15:06 1 Xem bài làm
30 PHẠM PHƯƠNG DUYÊN9.5 13 phút - 53 giây2020-04-07 19:13:21 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Quỳnh9.5 16 phút - 57 giây2020-03-25 15:58:05 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thu Hiền9.5 19 phút - 16 giây2020-04-19 13:23:28 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Tuyết Ngọc9.5 20 phút - 59 giây2019-12-07 14:34:08 1 Xem bài làm
34 Kai...9.5 21 phút - 17 giây2020-04-08 21:03:42 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thị Thu Hiền9.5 22 phút - 9 giây2020-03-25 13:57:07 1 Xem bài làm
36 vuphuchung9.5 23 phút - 3 giây2020-02-20 22:03:17 1 Xem bài làm
37 Lê Minh Quí9.5 29 phút - 27 giây2020-03-17 08:16:43 1 Xem bài làm
38 Phạm Ngọc Quỳnh Anh9.5 34 phút - 17 giây2020-03-21 09:22:07 1 Xem bài làm
39 Bùi Đức Tiến9 1 phút - 20 giây2020-04-20 15:32:19 1 Xem bài làm
40 Đinh Hữu Trường giang9 4 phút - 12 giây2019-12-31 21:27:49 6 Xem bài làm
41 Nguyễn Tân Qunag9 4 phút - 38 giây2020-04-26 09:51:12 1 Xem bài làm
42 Lê Ngọc Dung9 4 phút - 47 giây2020-02-07 10:47:12 1 Xem bài làm
43 Trần Hoàng9 5 phút - 52 giây2020-03-24 15:15:58 1 Xem bài làm
44 Lê Thị Diệu Linh9 6 phút - 14 giây2020-04-19 20:05:11 1 Xem bài làm
45 Đoàn Thị Bảo Trân9 6 phút - 42 giây2020-03-17 19:43:54 1 Xem bài làm
46 34 Nguyễn Đình Tiến 9 7 phút - 55 giây2020-04-16 11:49:47 1 Xem bài làm
47 ddaof thanh hoa9 8 phút - 18 giây2020-04-21 07:08:59 1 Xem bài làm
48 dung phan9 8 phút - 19 giây2020-04-20 10:07:29 1 Xem bài làm
49 okmko9 9 phút - 37 giây2019-12-13 15:51:37 1 Xem bài làm
50 Phạm Sơn9 9 phút - 55 giây2020-03-16 13:19:41 1 Xem bài làm