Lớp 8 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 119

Dưới đây là danh sách 24 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Agru Bui10 4 phút - 50 giây2019-11-29 09:57:13 3 Xem bài làm
2 phan thu trang10 11 phút - 44 giây2020-01-19 18:20:23 1 Xem bài làm
3 Trần Quỳnh Mai10 12 phút - 9 giây2019-12-22 10:14:44 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Việt Hiếu10 17 phút - 57 giây2019-12-10 20:31:17 1 Xem bài làm
5 huong le10 20 phút - 2 giây2019-12-21 19:57:34 1 Xem bài làm
6 hoàng thị linh giang10 27 phút - 9 giây2019-12-16 13:37:00 3 Xem bài làm
7 Nguyễn Tuyết Ngọc9.5 20 phút - 59 giây2019-12-07 14:34:08 1 Xem bài làm
8 Đinh Hữu Trường giang9 4 phút - 12 giây2019-12-31 21:27:49 6 Xem bài làm
9 okmko9 9 phút - 37 giây2019-12-13 15:51:37 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thành Đạt9 12 phút - 39 giây2019-11-28 16:36:42 1 Xem bài làm
11 Hoàng Thị Như Quỳnh9 22 phút - 13 giây2020-01-07 21:51:49 1 Xem bài làm
12 Ngô Đức Anh9 25 phút - 30 giây2019-11-29 22:18:37 1 Xem bài làm
13 Tăng Thùy Nhã Uyên9 31 phút - 17 giây2019-12-13 15:40:10 1 Xem bài làm
14 Lê Duy Khương8.5 9 phút - 35 giây2019-11-25 20:45:07 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Huy Hoàng8.5 11 phút - 12 giây2019-12-22 14:54:31 1 Xem bài làm
16 Nhâm Liên Hương8.5 16 phút - 50 giây2019-12-18 09:23:12 1 Xem bài làm
17 Phan Đình Sơn8.5 20 phút - 39 giây2019-12-07 21:53:50 1 Xem bài làm
18 THANH THANH8.5 24 phút - 24 giây2019-12-13 22:11:22 1 Xem bài làm
19 PHAN NHẬT MINH 8 4 phút - 13 giây2019-12-18 22:42:06 2 Xem bài làm
20 Tô Cẩm Tú8 11 phút - 16 giây2019-12-22 20:34:48 1 Xem bài làm
21 Doraemon8 23 phút - 29 giây2019-11-28 19:51:21 1 Xem bài làm
22 Trần Bá Minh Duy8 39 phút - 27 giây2019-12-13 15:47:58 1 Xem bài làm
23 Tống Đinh Thiên Hà7.5 23 phút - 43 giây2019-12-13 15:32:01 1 Xem bài làm
24 nguyễn lê nguyễn7.5 40 phút - 3 giây2019-12-13 15:48:07 1 Xem bài làm