Lớp 6 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 361

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê Hồng Ngọc10 1 phút - 25 giây2019-11-30 20:22:51 1 Xem bài làm
2 hatsune miku10 1 phút - 45 giây2019-11-27 19:00:50 1 Xem bài làm
3 Chu Công Đức10 2 phút - 13 giây2019-12-01 18:43:28 1 Xem bài làm
4 Đỗ Xuân Hoàng Khôi10 3 phút - 23 giây2019-12-25 21:05:37 1 Xem bài làm
5 ĐCM10 3 phút - 33 giây2019-12-16 16:17:33 1 Xem bài làm
6 nguyen quang trung10 4 phút - 14 giây2019-12-16 21:19:43 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Hương Trà10 4 phút - 21 giây2019-12-12 16:46:34 2 Xem bài làm
8 Nguyễn Thành Nam10 6 phút - 3 giây2019-11-27 13:47:50 1 Xem bài làm
9 Đồng Tố Minh Phương10 9 phút - 45 giây2019-12-12 18:37:12 2 Xem bài làm
10 Trần Ngọc Nhi10 11 phút - 49 giây2019-12-02 17:18:29 1 Xem bài làm
11 Spiderman10 14 phút - 19 giây2019-12-14 20:56:38 1 Xem bài làm
12 ng duy minh10 14 phút - 22 giây2019-12-06 21:38:27 1 Xem bài làm
13 Trương Nguyễn Thanh Hà10 18 phút - 32 giây2019-12-17 20:31:42 5 Xem bài làm
14 Nguyễn Thảo My10 19 phút - 44 giây2019-11-30 20:54:53 1 Xem bài làm
15 Kiều Ngọc Mai10 25 phút - 53 giây2019-11-25 20:11:26 1 Xem bài làm
16 Dương Ánh Nguyệt9.5 6 phút - 17 giây2019-11-30 21:59:17 1 Xem bài làm
17 Ahihiolala9.5 7 phút - 32 giây2019-12-29 20:53:50 1 Xem bài làm
18 jeon jungkook9.5 10 phút - 38 giây2020-01-12 12:01:58 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thành Đông9 0 phút - 32 giây2019-12-16 16:11:52 1 Xem bài làm
20 lufa9 1 phút - 17 giây2019-12-18 17:29:35 1 Xem bài làm
21 hama baki9 1 phút - 21 giây2020-01-14 15:47:49 1 Xem bài làm
22 Lu fa9 1 phút - 30 giây2019-12-17 17:30:48 1 Xem bài làm
23 Lu gaming9 1 phút - 37 giây2019-12-16 17:40:06 1 Xem bài làm
24 Lu gaming9 1 phút - 39 giây2019-12-16 17:27:17 1 Xem bài làm
25 lufa9 1 phút - 41 giây2020-01-08 17:48:17 1 Xem bài làm
26 lufa9 1 phút - 50 giây2019-12-30 17:08:20 1 Xem bài làm
27 Gaia ss9 2 phút - 5 giây2019-12-13 20:02:08 1 Xem bài làm
28 lufa9 2 phút - 8 giây2020-01-14 14:52:37 1 Xem bài làm
29 ĐCMM9 2 phút - 11 giây2019-12-16 16:21:24 1 Xem bài làm
30 nguyễn hoàng long9 2 phút - 26 giây2019-12-20 08:37:03 1 Xem bài làm
31 Việt Bằng Thạch Cao9 3 phút - 31 giây2020-01-25 20:48:48 1 Xem bài làm
32 Hoàng Phúc 9 3 phút - 31 giây2019-12-10 20:59:34 2 Xem bài làm
33 gaia ogama9 3 phút - 43 giây2019-12-13 15:24:20 1 Xem bài làm
34 Dai9 3 phút - 53 giây2019-12-23 10:29:27 1 Xem bài làm
35 Đặng Thị Diệu Thảo9 4 phút - 1 giây2019-12-24 20:02:11 1 Xem bài làm
36 Nguyen Minh Hieu9 4 phút - 20 giây2019-12-01 16:25:09 1 Xem bài làm
37 Trần Đại Thành Danh9 4 phút - 41 giây2019-11-29 19:56:59 1 Xem bài làm
38 Shimada Hayato9 6 phút - 40 giây2019-12-03 20:03:59 1 Xem bài làm
39 mai trực khiêm9 7 phút - 25 giây2019-12-31 12:40:18 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Tuấn Đạt9 7 phút - 28 giây2019-11-26 17:56:56 1 Xem bài làm
41 Meliodasteam6c 2k89 8 phút - 54 giây2020-01-01 07:51:46 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Thảo Nguyên9 9 phút - 36 giây2019-12-24 08:44:50 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Hải Vân9 9 phút - 37 giây2019-12-01 09:47:00 1 Xem bài làm
44 Lê Minh9 9 phút - 40 giây2019-12-20 21:26:38 1 Xem bài làm
45 Phương anh_869 11 phút - 6 giây2019-12-26 20:14:30 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Ngọc Tuệ Khương9 11 phút - 21 giây2019-12-20 22:00:34 1 Xem bài làm
47 Hoàng Minh Chi9 11 phút - 31 giây2019-12-21 23:08:27 1 Xem bài làm
48 Khuất tiến cường9 11 phút - 47 giây2019-12-26 22:07:03 1 Xem bài làm
49 Hoàng Minh Phúc9 11 phút - 58 giây2019-12-10 16:41:14 1 Xem bài làm
50 Đào Xuân Trí9 12 phút - 8 giây2019-12-07 21:11:58 1 Xem bài làm