Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2527

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Mai Chi10 0 phút - 55 giây2019-12-23 23:26:40 1 Xem bài làm
2 phung nguyen Thuc doan10 1 phút - 21 giây2020-04-17 10:51:37 1 Xem bài làm
3 Đỗ Hoài Linh10 2 phút - 24 giây2020-04-23 15:35:17 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Đức Minh10 2 phút - 33 giây2020-04-11 13:18:55 1 Xem bài làm
5 ✰๖ۣۜViệtAnh❦❁10 3 phút - 40 giây2020-05-16 20:16:04 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thành Vinh10 3 phút - 57 giây2020-04-07 14:07:56 1 Xem bài làm
7 Phí Anh Thư10 3 phút - 57 giây2020-04-15 22:10:04 1 Xem bài làm
8 nguyen cong hoang10 4 phút - 3 giây2020-07-04 10:10:57 1 Xem bài làm
9 Lê Hà Vy10 4 phút - 15 giây2020-05-06 15:20:01 1 Xem bài làm
10 nguyển trần thành vinh10 4 phút - 17 giây2020-04-01 10:08:48 1 Xem bài làm
11 Trần Phạm Bảo Thy10 4 phút - 29 giây2020-02-01 13:43:31 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Công Thành10 4 phút - 40 giây2019-11-28 21:07:28 1 Xem bài làm
13 Nguyen Cong Hoang10 4 phút - 41 giây2020-06-30 20:57:09 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Ngọc Thúy10 4 phút - 41 giây2020-03-30 00:41:30 1 Xem bài làm
15 Phan Thị Thảo10 4 phút - 43 giây2020-07-24 21:12:15 1 Xem bài làm
16 Ngô Quang Dũng10 4 phút - 47 giây2020-04-19 08:36:52 1 Xem bài làm
17 Chu Minh Tú Anh10 4 phút - 48 giây2020-05-03 14:09:32 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Minh Đức10 4 phút - 50 giây2020-09-18 20:09:52 1 Xem bài làm
19 Hoàng Hải Nam10 4 phút - 54 giây2020-03-28 21:27:34 1 Xem bài làm
20 HOÀNG ĐÌNH NHẬT TÂN10 4 phút - 56 giây2020-05-08 19:38:48 1 Xem bài làm
21 Ngọc Tâm10 5 phút - 0 giây2020-03-04 19:27:42 1 Xem bài làm
22 tran pham bao thy10 5 phút - 2 giây2020-01-24 10:11:26 1 Xem bài làm
23 Trần Quốc Bảo10 5 phút - 2 giây2020-08-17 10:06:16 1 Xem bài làm
24 ︵✰ ๖ۣۜNữ❤๖ۣۜN๖ۣۜHâ๖ۣۜN❤๖ۣۜP๖ۣۜHá๖ۣۜI❤Đẹ๖ۣۜP ︵²ᵏ⁹10 5 phút - 3 giây2020-04-10 13:13:20 1 Xem bài làm
25 nguyen van phuc10 5 phút - 3 giây2020-05-03 09:01:57 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Khánh Linh10 5 phút - 6 giây2020-04-19 21:03:29 1 Xem bài làm
27 Hà Thu Phương10 5 phút - 8 giây2020-03-25 10:46:59 1 Xem bài làm
28 Đặng Ngọc Hà Nhi10 5 phút - 8 giây2020-08-28 17:23:08 1 Xem bài làm
29 Ngyễn Đăng Thùy Anh10 5 phút - 11 giây2020-04-15 16:37:01 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thanh Hải10 5 phút - 11 giây2020-06-20 22:11:40 1 Xem bài làm
31 Nguyễn thành nam10 5 phút - 15 giây2020-05-03 09:06:27 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Đức Nam Anh10 5 phút - 15 giây2020-03-16 21:28:55 3 Xem bài làm
33 Nguyễn Minh Hiển10 5 phút - 16 giây2020-04-22 21:09:14 1 Xem bài làm
34 Trần Lê Minh10 5 phút - 20 giây2020-04-18 10:19:26 1 Xem bài làm
35 Chu Công Đức10 5 phút - 21 giây2019-11-25 19:58:53 1 Xem bài làm
36 Bùi Minh Nghĩa10 5 phút - 21 giây2020-04-15 16:11:21 1 Xem bài làm
37 Phạm Lê Minh Phú10 5 phút - 22 giây2020-05-03 08:26:48 1 Xem bài làm
38 Chu Hải An10 5 phút - 24 giây2020-06-25 20:36:46 1 Xem bài làm
39 Phùng Phạm Tâm Anh10 5 phút - 25 giây2020-06-10 20:17:37 1 Xem bài làm
40 Bùi Thị Thanh Mai10 5 phút - 27 giây2020-03-28 16:19:59 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Minh Thơm10 5 phút - 30 giây2020-04-30 15:17:52 1 Xem bài làm
42 Hoàng Quỳnh Như10 5 phút - 36 giây2020-08-31 20:52:21 1 Xem bài làm
43 ๖ۣۜҨž乡нσàиɢঔтιếиঔĐạтツ10 5 phút - 39 giây2020-05-26 19:53:18 1 Xem bài làm
44 Vũ Bảo Ngọc10 5 phút - 39 giây2020-06-21 16:24:03 1 Xem bài làm
45 Lê Hải Dương10 5 phút - 42 giây2020-04-17 09:27:45 1 Xem bài làm
46 Đỗ Gia Minh10 5 phút - 43 giây2020-05-09 14:28:05 1 Xem bài làm
47 Dương Phúc Lâm10 5 phút - 45 giây2020-05-04 12:28:03 1 Xem bài làm
48 Phùng Anh Hoàng10 5 phút - 48 giây2019-12-18 17:05:51 1 Xem bài làm
49 Vũ Thị Ngọc Huyền10 5 phút - 54 giây2020-04-20 21:33:56 1 Xem bài làm
50 Trần Thanh Phương10 5 phút - 54 giây2020-05-20 12:33:14 1 Xem bài làm