Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 249

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Mai Chi10 0 phút - 55 giây2019-12-23 23:26:40 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Công Thành10 4 phút - 40 giây2019-11-28 21:07:28 1 Xem bài làm
3 tran pham bao thy10 5 phút - 2 giây2020-01-24 10:11:26 1 Xem bài làm
4 Chu Công Đức10 5 phút - 21 giây2019-11-25 19:58:53 1 Xem bài làm
5 Phùng Anh Hoàng10 5 phút - 48 giây2019-12-18 17:05:51 1 Xem bài làm
6 Lê Thị Khánh Phương10 5 phút - 59 giây2019-12-19 18:23:19 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Quang Kỳ10 6 phút - 1 giây2019-12-25 21:25:58 1 Xem bài làm
8 Sát thủ lạnh lùng Forever Alone10 6 phút - 10 giây2019-12-23 12:10:47 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Mạnh Duy10 6 phút - 30 giây2019-12-13 20:33:54 1 Xem bài làm
10 Đồng Nguyễn Hiền10 6 phút - 52 giây2019-12-19 19:56:54 1 Xem bài làm
11 chu khánh huyền10 6 phút - 54 giây2019-12-15 21:29:45 1 Xem bài làm
12 Lê Nguyễn Bảo Thy10 7 phút - 1 giây2020-01-13 15:23:12 1 Xem bài làm
13 vu duy khanh10 7 phút - 23 giây2020-01-13 16:02:49 1 Xem bài làm
14 Bùi Hoài Thu10 7 phút - 36 giây2019-12-23 20:08:11 1 Xem bài làm
15 Lê Thị Thanh Huyền10 7 phút - 39 giây2019-12-20 21:02:18 1 Xem bài làm
16 trang10 7 phút - 51 giây2020-01-01 21:02:57 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Quốc Lâm10 7 phút - 57 giây2019-12-17 21:29:57 1 Xem bài làm
18 Nguyen Minh Thanh10 7 phút - 58 giây2020-01-18 20:32:29 2 Xem bài làm
19 Nguyễn Minh Thiện10 8 phút - 0 giây2019-12-27 17:32:00 1 Xem bài làm
20 hien10 8 phút - 0 giây2019-11-27 20:49:34 1 Xem bài làm
21 LÊ CHÍ PHONG10 8 phút - 17 giây2019-12-23 21:55:51 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Hà Minh10 8 phút - 18 giây2020-01-15 11:59:21 1 Xem bài làm
23 Do Kim Dien10 8 phút - 24 giây2019-12-20 20:10:45 2 Xem bài làm
24 Lê Huy An10 8 phút - 35 giây2019-12-13 21:05:37 1 Xem bài làm
25 Lê Hà Linh10 8 phút - 42 giây2019-12-23 23:39:45 1 Xem bài làm
26 Ngô Anh Đức10 8 phút - 48 giây2019-12-28 10:48:01 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Thùy Dung10 8 phút - 56 giây2020-01-18 10:13:45 1 Xem bài làm
28 grues0110 8 phút - 57 giây2019-12-03 18:28:24 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Trường Thịnh10 9 phút - 2 giây2019-12-08 16:15:35 1 Xem bài làm
30 Vu Ngoc Tra My10 9 phút - 19 giây2019-12-19 20:32:15 1 Xem bài làm
31 duc10 9 phút - 24 giây2019-12-28 19:39:47 1 Xem bài làm
32 nguyen tu anh10 9 phút - 32 giây2020-01-01 19:50:54 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Lâm Thiên Nhi10 9 phút - 43 giây2020-01-01 16:05:11 1 Xem bài làm
34 nguyen phuong dat10 10 phút - 0 giây2019-12-08 09:06:51 1 Xem bài làm
35 Đặng Minh Thư10 10 phút - 2 giây2019-12-29 17:00:28 1 Xem bài làm
36 Lê Khánh Loan10 10 phút - 40 giây2019-12-09 10:15:33 1 Xem bài làm
37 hang tru10 10 phút - 47 giây2019-12-20 20:40:12 1 Xem bài làm
38 Trần Trường Giang10 10 phút - 56 giây2019-12-12 14:43:54 1 Xem bài làm
39 nguyễn đăng bình minh10 11 phút - 12 giây2020-01-07 20:55:02 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Thanh Tâm10 11 phút - 16 giây2020-01-11 09:29:27 1 Xem bài làm
41 Lê Phạm Quỳnh Anh10 11 phút - 41 giây2019-12-26 22:21:03 1 Xem bài làm
42 hoàng văn hưng 198210 12 phút - 11 giây2019-12-24 21:04:04 1 Xem bài làm
43 Nhi xi tin10 12 phút - 25 giây2019-12-22 20:50:32 1 Xem bài làm
44 Chu Hoang Nam Khanh10 12 phút - 26 giây2019-12-17 20:20:39 1 Xem bài làm
45 huynh minh hiep10 12 phút - 37 giây2019-12-19 11:09:30 1 Xem bài làm
46 phạm thị minh hằng10 12 phút - 46 giây2019-12-17 21:16:32 1 Xem bài làm
47 Trương Hoàng Oanh10 12 phút - 57 giây2020-01-12 18:30:06 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Mai Trang10 13 phút - 13 giây2019-12-23 20:43:28 1 Xem bài làm
49 Tô Phạm Anh Minh10 13 phút - 28 giây2019-12-04 18:27:44 1 Xem bài làm
50 Đào Anh Việt10 13 phút - 36 giây2019-12-17 20:29:32 1 Xem bài làm