Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 181

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 ĐẠI10 3 phút - 36 giây2019-12-23 11:16:54 1 Xem bài làm
2 Trần Bình Minh10 4 phút - 34 giây2020-01-22 15:34:23 1 Xem bài làm
3 Dương Hoàng Tuấn10 5 phút - 8 giây2019-12-01 21:38:31 1 Xem bài làm
4 mai phương anh10 5 phút - 36 giây2019-12-04 19:41:14 1 Xem bài làm
5 tạ quang huy10 6 phút - 16 giây2020-01-23 10:49:45 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Phương Thảo10 7 phút - 59 giây2019-12-19 12:19:52 1 Xem bài làm
7 mai phương anh10 8 phút - 27 giây2019-11-28 20:02:34 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Chí Quân10 8 phút - 46 giây2020-01-03 20:19:26 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Hoàng Yến10 9 phút - 38 giây2019-12-20 20:18:50 1 Xem bài làm
10 daothihue10 10 phút - 42 giây2019-12-24 20:13:38 2 Xem bài làm
11 Hoàng Trung Dũng10 10 phút - 45 giây2020-01-21 12:22:57 1 Xem bài làm
12 Phạm Ngọc Quỳnh Hương10 12 phút - 38 giây2019-12-10 20:14:43 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Gia Huy10 12 phút - 44 giây2019-11-27 20:52:47 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Chí Dương10 14 phút - 0 giây2020-01-19 13:33:26 1 Xem bài làm
15 Ayano Shiny10 14 phút - 5 giây2019-11-27 19:47:17 1 Xem bài làm
16 VU TRUONG GIANG10 14 phút - 13 giây2019-12-28 19:53:35 1 Xem bài làm
17 Trần Nhật Thu10 14 phút - 55 giây2019-12-29 21:41:15 1 Xem bài làm
18 Chu Khanh Hung10 18 phút - 37 giây2020-01-12 13:58:54 1 Xem bài làm
19 nguyễn tiến đạt10 19 phút - 8 giây2019-12-02 20:41:46 1 Xem bài làm
20 phan thị thuý nga10 19 phút - 47 giây2020-01-02 21:23:14 1 Xem bài làm
21 Nguyen Huyen Duc10 22 phút - 35 giây2019-12-05 21:37:15 1 Xem bài làm
22 quản đình tuyên10 28 phút - 4 giây2019-12-21 16:36:23 2 Xem bài làm
23 Nguyễn Minh Huyền9.5 6 phút - 29 giây2019-12-06 15:18:10 1 Xem bài làm
24 Murad đồ thần đao9.5 9 phút - 45 giây2019-11-28 20:49:16 1 Xem bài làm
25 huynh anh phuong9.5 11 phút - 28 giây2019-11-25 19:33:12 1 Xem bài làm
26 Phuong9.5 11 phút - 40 giây2019-11-25 18:15:35 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Quỳnh Phương9.5 11 phút - 41 giây2020-01-11 21:15:05 2 Xem bài làm
28 PHẠM LÊ DŨNG 9.5 16 phút - 8 giây2019-12-01 20:47:26 1 Xem bài làm
29 tran thi mai thuy9.5 17 phút - 27 giây2019-12-15 16:40:04 1 Xem bài làm
30 Chu Cẩm Vân9.5 19 phút - 38 giây2019-11-30 21:10:16 1 Xem bài làm
31 Dai9 4 phút - 7 giây2019-12-23 10:49:58 1 Xem bài làm
32 Chu Công Đức9 6 phút - 1 giây2019-11-25 19:52:57 1 Xem bài làm
33 nguyen anh anh9 6 phút - 53 giây2019-11-26 20:43:50 1 Xem bài làm
34 nguyen thi thu thuy9 6 phút - 59 giây2019-12-21 18:59:34 2 Xem bài làm
35 Lê Tuấn Sơn9 7 phút - 35 giây2019-11-28 13:21:05 1 Xem bài làm
36 mai phương anh9 7 phút - 35 giây2019-11-30 09:41:57 1 Xem bài làm
37 Tường Vi Nguyễn Vương9 7 phút - 49 giây2020-01-28 13:00:48 1 Xem bài làm
38 tran thi mai linh9 8 phút - 14 giây2020-01-04 20:48:49 1 Xem bài làm
39 Baby bimvn9 8 phút - 20 giây2019-12-13 22:58:07 1 Xem bài làm
40 BLACK PINK9 8 phút - 52 giây2019-12-22 10:47:52 1 Xem bài làm
41 triệu anh 2k79 9 phút - 10 giây2019-12-16 20:43:49 1 Xem bài làm
42 ╰☆☆ тιểυ☆тнư☆мary ☆☆╮9 10 phút - 20 giây2019-12-30 19:46:42 1 Xem bài làm
43 nguyen minh9 10 phút - 43 giây2020-01-16 08:39:59 1 Xem bài làm
44 Trần Minh Ngọc9 13 phút - 4 giây2019-12-06 20:42:37 1 Xem bài làm
45 Lò Ngọc Bách9 14 phút - 0 giây2019-12-30 21:06:47 1 Xem bài làm
46 joko chan and kenvir9 15 phút - 25 giây2019-12-09 20:26:26 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Hải Linh9 16 phút - 11 giây2019-12-15 09:47:20 1 Xem bài làm
48 Trần hằng cẩm tiên9 16 phút - 47 giây2019-12-11 20:48:45 1 Xem bài làm
49 phạm đức nhật9 17 phút - 12 giây2019-12-05 23:19:22 1 Xem bài làm
50 Hoàng Thị Hà My9 17 phút - 47 giây2019-12-28 17:26:52 1 Xem bài làm