Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Nguyen Minh Hieu
10 điểm
lê đức anh
10 điểm
Dai
10 điểm
Trần Bình Minh
10 điểm
Chu Công Đức
10 điểm

Có 246 người đã làm bài