Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3933

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 lê thanh trí10 0 phút - 37 giây2020-03-19 18:31:31 1 Xem bài làm
2 lê thanh trí10 0 phút - 40 giây2020-03-20 11:18:22 1 Xem bài làm
3 lê thanh trí10 0 phút - 46 giây2020-03-18 11:01:51 1 Xem bài làm
4 Tô Minh Sơn10 0 phút - 54 giây2020-03-30 20:26:58 1 Xem bài làm
5 lê thanh dức10 0 phút - 58 giây2020-03-18 11:20:47 1 Xem bài làm
6 lê thanh trí10 1 phút - 6 giây2020-03-19 11:21:48 1 Xem bài làm
7 Vũ Đức Kiên10 1 phút - 11 giây2020-04-12 20:53:06 10 Xem bài làm
8 lê thanh dức10 1 phút - 12 giây2020-03-07 16:17:56 1 Xem bài làm
9 lê thanh dức10 1 phút - 18 giây2020-03-08 18:17:21 1 Xem bài làm
10 lợi heo10 1 phút - 19 giây2020-03-07 16:34:04 1 Xem bài làm
11 lê thanh dức10 1 phút - 21 giây2020-03-07 16:13:14 1 Xem bài làm
12 lê thanh dức10 1 phút - 23 giây2020-03-07 16:48:52 1 Xem bài làm
13 lê thanh dức10 1 phút - 24 giây2020-03-14 15:56:29 1 Xem bài làm
14 lê thanh dức10 1 phút - 25 giây2020-03-07 16:06:31 1 Xem bài làm
15 lê thanh trí10 1 phút - 30 giây2020-03-18 10:58:42 1 Xem bài làm
16 Tống Minh Nghĩa10 1 phút - 36 giây2020-02-05 10:13:33 1 Xem bài làm
17 lê thanh dức10 1 phút - 36 giây2020-03-07 16:30:42 1 Xem bài làm
18 Đỗ Thu Trang10 1 phút - 43 giây2020-03-17 22:21:28 1 Xem bài làm
19 doanthethinh10 1 phút - 47 giây2020-06-12 12:47:52 6 Xem bài làm
20 Vũ Hà Vy10 1 phút - 47 giây2020-04-30 14:41:56 1 Xem bài làm
21 lê thanh dức10 1 phút - 51 giây2020-03-07 18:51:32 1 Xem bài làm
22 Nguyen Minh Hieu10 1 phút - 52 giây2019-12-03 16:40:20 1 Xem bài làm
23 ngô xuân tùng10 1 phút - 54 giây2020-05-07 21:32:23 1 Xem bài làm
24 lê đức anh10 2 phút - 2 giây2019-12-08 13:16:50 1 Xem bài làm
25 Dai10 2 phút - 15 giây2019-12-23 10:35:14 1 Xem bài làm
26 Dũng10 2 phút - 16 giây2020-04-24 15:48:22 1 Xem bài làm
27 Đặng Văn Tưởng10 2 phút - 17 giây2020-03-17 13:10:21 9 Xem bài làm
28 💢D O Tᕙ(◍.◎)ᕗI am Lεɠεηɗαɾү ♆ ▄︻̷̿┻̿═━一➻❥10 2 phút - 21 giây2020-01-12 10:18:33 2 Xem bài làm
29 Nguyễn Minh Quân10 2 phút - 28 giây2020-04-18 16:35:02 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Đoàn Anh Thư10 2 phút - 31 giây2020-05-24 09:42:07 3 Xem bài làm
31 Nguyễn Minh Khôi10 2 phút - 35 giây2020-04-17 13:37:56 1 Xem bài làm
32 Đặng Hà Vi10 2 phút - 35 giây2020-04-21 19:50:07 1 Xem bài làm
33 Ngọc Diệp10 2 phút - 38 giây2020-02-15 09:38:40 2 Xem bài làm
34 Chu Công Đức10 2 phút - 40 giây2019-11-25 19:46:17 1 Xem bài làm
35 Đỗ Thị Thanh Tâm10 2 phút - 41 giây2020-04-15 11:04:28 1 Xem bài làm
36 NhatPhu10 2 phút - 43 giây2020-08-07 14:14:56 1 Xem bài làm
37 nguyen truong van10 2 phút - 44 giây2020-03-31 10:04:29 1 Xem bài làm
38 bùi duy nguyện10 2 phút - 45 giây2020-04-20 08:01:08 1 Xem bài làm
39 Trần Minh Khoa10 2 phút - 47 giây2020-04-30 18:03:08 1 Xem bài làm
40 Thu Ngân10 2 phút - 48 giây2020-07-09 21:08:04 1 Xem bài làm
41 Phùng Hải Anh10 2 phút - 54 giây2020-04-01 15:44:28 1 Xem bài làm
42 Trần Danh Lâm10 2 phút - 54 giây2020-04-15 09:38:16 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Đức Anh10 3 phút - 10 giây2020-06-04 20:59:21 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Đăng Học10 3 phút - 12 giây2020-01-29 10:20:20 7 Xem bài làm
45 Nguyen hoang long10 3 phút - 13 giây2020-03-29 10:22:06 1 Xem bài làm
46 Lươn Đậu Văn10 3 phút - 22 giây2019-12-06 20:00:32 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Hoàng Gia Khang10 3 phút - 24 giây2020-04-21 16:45:23 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Đăng Gia Linh10 3 phút - 26 giây2020-06-05 20:08:35 2 Xem bài làm
49 Nguyễn Duy Khoa10 3 phút - 27 giây2020-01-09 20:06:42 1 Xem bài làm
50 Tô Gia Nghĩa10 3 phút - 27 giây2020-06-11 22:11:10 1 Xem bài làm