Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 246

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyen Minh Hieu10 1 phút - 52 giây2019-12-03 16:40:20 1 Xem bài làm
2 lê đức anh10 2 phút - 2 giây2019-12-08 13:16:50 1 Xem bài làm
3 Dai10 2 phút - 15 giây2019-12-23 10:35:14 1 Xem bài làm
4 Trần Bình Minh10 2 phút - 21 giây2020-01-12 10:18:33 2 Xem bài làm
5 Chu Công Đức10 2 phút - 40 giây2019-11-25 19:46:17 1 Xem bài làm
6 Lươn Đậu Văn10 3 phút - 22 giây2019-12-06 20:00:32 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Duy Khoa10 3 phút - 27 giây2020-01-09 20:06:42 1 Xem bài làm
8 Lê Tuấn Sơn10 3 phút - 39 giây2019-11-28 13:12:46 1 Xem bài làm
9 nguyễn Trọng Minh10 3 phút - 41 giây2019-12-10 12:44:45 1 Xem bài làm
10 anh amn akkl jbah10 4 phút - 0 giây2020-01-04 21:55:49 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Đăng Học10 4 phút - 18 giây2020-01-13 18:41:43 5 Xem bài làm
12 Mai Nguyen Binh An10 4 phút - 24 giây2019-12-03 07:38:57 1 Xem bài làm
13 Phan Thị Thanh Bình10 8 phút - 33 giây2019-12-16 21:09:15 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Hải Đăng10 12 phút - 31 giây2019-12-21 19:31:41 5 Xem bài làm
15 Ngô Quang Minh10 19 phút - 13 giây2020-01-01 20:59:25 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Minh Mẫn10 26 phút - 42 giây2019-12-28 16:45:48 1 Xem bài làm
17 hữu phú10 30 phút - 9 giây2020-01-03 20:40:09 1 Xem bài làm
18 nguyen quang trung9.5 1 phút - 9 giây2019-12-16 21:36:54 1 Xem bài làm
19 Hà Lương Ngọc Anh9.5 1 phút - 34 giây2019-11-30 20:36:12 1 Xem bài làm
20 the anh9.5 2 phút - 40 giây2019-12-05 21:33:56 1 Xem bài làm
21 Lê Minh Sơn9.5 2 phút - 47 giây2020-01-17 20:55:25 1 Xem bài làm
22 triệu anh 2k79.5 2 phút - 54 giây2019-12-11 21:40:35 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Kiên Cường9.5 3 phút - 19 giây2019-12-02 19:43:17 1 Xem bài làm
24 Phạm Khánh Linh9.5 3 phút - 34 giây2019-12-15 21:21:32 1 Xem bài làm
25 Me9.5 5 phút - 45 giây2020-01-21 17:48:33 1 Xem bài làm
26 nguyen minh9.5 6 phút - 4 giây2020-01-01 15:06:18 1 Xem bài làm
27 Quang Vu9.5 6 phút - 44 giây2019-12-29 13:59:39 1 Xem bài làm
28 xuongrong gai9.5 8 phút - 19 giây2019-12-05 19:57:48 1 Xem bài làm
29 Trần Ánh Tuyết9.5 12 phút - 0 giây2019-11-27 19:32:15 1 Xem bài làm
30 Lê Song Thái9.5 15 phút - 28 giây2020-01-04 21:52:37 1 Xem bài làm
31 phan anh huy9.5 28 phút - 34 giây2019-11-26 20:26:51 1 Xem bài làm
32 DƯƠNG MINH HẢI9.5 30 phút - 30 giây2019-12-16 21:07:27 1 Xem bài làm
33 cao tran bao lam9 2 phút - 31 giây2019-12-11 19:56:18 1 Xem bài làm
34 vuongkhanguyen9 4 phút - 11 giây2019-12-29 14:19:55 1 Xem bài làm
35 ác mộng của nhân loại9 4 phút - 16 giây2019-12-12 20:44:33 1 Xem bài làm
36 Trần Ngọc Phương Linh9 4 phút - 34 giây2019-11-25 16:22:27 1 Xem bài làm
37 người bí ẩn9 4 phút - 36 giây2020-01-15 20:20:29 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Hoàng Yến9 4 phút - 45 giây2019-12-20 12:16:03 1 Xem bài làm
39 Nguyen Hieu Quan9 5 phút - 44 giây2019-12-01 22:04:16 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Hoàng Châu Kiên9 5 phút - 45 giây2019-12-14 19:53:35 1 Xem bài làm
41 Vũ Hữu Kiên9 6 phút - 5 giây2019-12-18 20:31:09 1 Xem bài làm
42 phạm ngọc hà9 10 phút - 4 giây2019-12-22 22:03:38 1 Xem bài làm
43 Lê Gia An9 11 phút - 45 giây2019-12-21 21:27:32 1 Xem bài làm
44 phạm phúc hưng9 12 phút - 20 giây2019-11-27 13:42:19 1 Xem bài làm
45 nguyen huu tho9 17 phút - 26 giây2019-12-22 21:05:06 1 Xem bài làm
46 Lưu Quốc Việt8.5 1 phút - 28 giây2020-01-06 20:05:47 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Ngô Đại Lâm8.5 1 phút - 59 giây2019-12-18 22:01:37 1 Xem bài làm
48 đom đóm (team đóm)8.5 2 phút - 6 giây2019-12-17 20:23:14 1 Xem bài làm
49 Trần Anh Trường8.5 2 phút - 28 giây2020-01-05 09:15:48 1 Xem bài làm
50 🔞:))🙃Hàn_Lục🙃🔞8.5 2 phút - 47 giây2019-11-28 20:18:54 1 Xem bài làm