Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

Luyện tập về phép trừ có nhớ dạng _1, _2, _3 trừ đi một số

00:00

Điểm cao:

Dao Tien Manh
10 điểm
Ngô Trần Ngân Đô
10 điểm
Nguyễn Sỹ Dũng
10 điểm
Lê minh ngọc
10 điểm
Nguyễn Thị Hằng
10 điểm

Có 5377 người đã làm bài