Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11

Ôn tập các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 7: Cộng hàng ngang, hàng dọc, so sánh, ...

00:00

Điểm cao:

Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Cat Tien
10 điểm
Ai Ai
10 điểm
Nguyễn Huy Minh
10 điểm

Có 11531 người đã làm bài