Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11

Ôn tập các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 7: Cộng hàng ngang, hàng dọc, so sánh, ...

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Công Chúa Song Song
10 điểm
Hanh Hoang My
10 điểm
Lê Tùng Dương
10 điểm
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)
10 điểm

Có 1046 người đã làm bài