Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 11531

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Tô Minh Sơn10 1 phút - 6 giây2020-03-28 16:31:13 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 6 giây2020-07-03 22:28:34 1 Xem bài làm
3 Cat Tien10 1 phút - 6 giây2020-02-19 09:44:31 7 Xem bài làm
4 Ai Ai10 1 phút - 10 giây2020-07-17 09:12:38 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Huy Minh10 1 phút - 12 giây2020-07-07 14:32:16 1 Xem bài làm
6 Chu Công Đức10 1 phút - 14 giây2020-03-02 10:01:29 4 Xem bài làm
7 Dương Như Quỳnh10 1 phút - 15 giây2020-02-01 19:10:40 1 Xem bài làm
8 Thiên tử Đại chúa10 1 phút - 16 giây2020-04-28 20:34:08 1 Xem bài làm
9 10 1 phút - 16 giây2020-04-03 21:02:17 10 Xem bài làm
10 Nguyễn Công Tỉnh10 1 phút - 17 giây2020-02-17 16:04:21 1 Xem bài làm
11 LÊ NGỌC BẢO10 1 phút - 17 giây2020-05-07 22:26:33 1 Xem bài làm
12 nguyen quang trung10 1 phút - 19 giây2019-12-16 21:22:32 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Trọng Vũ Hùng10 1 phút - 19 giây2020-05-22 14:52:42 1 Xem bài làm
14 Công Chúa Song Song10 1 phút - 21 giây2020-01-22 17:44:30 1 Xem bài làm
15 Ly10 1 phút - 21 giây2020-05-16 10:55:40 1 Xem bài làm
16 Phạm Đức Trung10 1 phút - 21 giây2020-05-16 13:35:07 1 Xem bài làm
17 Dương Tuấn Thành10 1 phút - 23 giây2020-04-30 19:13:55 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Đức Nam10 1 phút - 24 giây2020-05-05 19:59:23 1 Xem bài làm
19 Hoàng Hải Nam10 1 phút - 24 giây2020-04-05 22:09:41 1 Xem bài làm
20 Lương Bùi Hữu Đạt10 1 phút - 24 giây2020-04-21 09:09:36 1 Xem bài làm
21 Lương Tuấn Minh10 1 phút - 25 giây2020-03-20 14:16:19 1 Xem bài làm
22 Bế Long Nhật10 1 phút - 25 giây2020-05-12 13:07:23 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Trọng Minh Quang10 1 phút - 25 giây2020-05-21 17:23:32 1 Xem bài làm
24 The Destroyer10 1 phút - 25 giây2020-07-30 15:46:03 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Văn Hoàn10 1 phút - 25 giây2020-04-23 20:17:04 3 Xem bài làm
26 Sana10 1 phút - 26 giây2020-05-23 20:14:42 1 Xem bài làm
27 Channy10 1 phút - 26 giây2020-06-22 16:13:52 1 Xem bài làm
28 ๖ۣۜ๖ۣۜAnime♚๖ۣۜTεαм♚(๖ۣۜTεαм♚๖ۣۜTαм♚๖ۣۜGĭá¢♚๖ۣۜQυỷ)ッ10 1 phút - 26 giây2020-03-07 22:04:16 1 Xem bài làm
29 Vũ Tiến Hiệp10 1 phút - 27 giây2020-04-05 16:10:39 1 Xem bài làm
30 phùng quang nhật10 1 phút - 27 giây2020-04-11 09:54:50 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Thu Thủy10 1 phút - 28 giây2020-04-24 12:17:06 1 Xem bài làm
32 Trần Đức Dũng10 1 phút - 28 giây2020-04-24 15:41:07 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Sỹ Dũng10 1 phút - 29 giây2020-04-22 11:55:35 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Gia Tuấn Anh10 1 phút - 29 giây2020-05-06 22:22:35 1 Xem bài làm
35 Hanh Hoang My10 1 phút - 30 giây2020-01-14 19:22:33 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Minh Đức10 1 phút - 30 giây2020-03-19 10:00:21 1 Xem bài làm
37 Hoàng Hải Biên10 1 phút - 30 giây2020-03-28 23:02:04 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Trung Kiên10 1 phút - 30 giây2020-05-29 20:29:47 1 Xem bài làm
39 Vũ Trần Quyết10 1 phút - 31 giây2020-02-28 09:17:34 1 Xem bài làm
40 Bùi Quang Minh10 1 phút - 32 giây2020-02-04 16:34:43 1 Xem bài làm
41 ミ★VĐ_TT^^★彡(Team NQCM)10 1 phút - 32 giây2020-02-05 15:26:33 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thành Vinh10 1 phút - 32 giây2020-04-12 17:41:41 1 Xem bài làm
43 Đặng Bá Thành Danh10 1 phút - 32 giây2020-05-25 21:19:39 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Đức Mười10 1 phút - 32 giây2020-04-04 22:15:20 2 Xem bài làm
45 Lê  Văn  Công10 1 phút - 33 giây2020-04-22 21:08:19 1 Xem bài làm
46 Võ Gia Bình10 1 phút - 33 giây2020-05-01 10:46:08 1 Xem bài làm
47 Trịnh Minh Hoàng10 1 phút - 33 giây2020-04-13 10:28:35 1 Xem bài làm
48 Lê Tùng Dương10 1 phút - 34 giây2019-12-27 21:02:38 1 Xem bài làm
49 ✰๖ۣۜŠɦαɗøω✰ 10 1 phút - 34 giây2020-02-06 17:44:28 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Quang Đại10 1 phút - 34 giây2020-04-01 15:20:02 1 Xem bài làm