Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 121

Dưới đây là danh sách 38 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 long đỗ văn10 3 phút - 11 giây2020-03-17 09:26:38 2 Xem bài làm
2 Nguyễn Ngọc Ánh10 3 phút - 30 giây2020-03-31 15:19:02 2 Xem bài làm
3 Trần Diệu Thảo10 6 phút - 40 giây2019-10-29 10:03:29 1 Xem bài làm
4 Phạm Phương Anh10 8 phút - 51 giây2019-11-22 21:22:24 1 Xem bài làm
5 Bùi_Hoàng_Yến9.8 21 phút - 59 giây2019-11-08 12:39:13 1 Xem bài làm
6 Lê Ngọc Quí9.5 2 phút - 20 giây2019-10-26 17:03:32 2 Xem bài làm
7 Đỗ Sơn Tùng9.5 5 phút - 15 giây2020-03-28 10:08:30 1 Xem bài làm
8 Park Jimin9.5 7 phút - 43 giây2019-11-14 22:25:11 1 Xem bài làm
9 Trần Quang Vinh9.5 12 phút - 31 giây2019-11-14 21:17:51 1 Xem bài làm
10 Vũ Phương Anh9.5 15 phút - 31 giây2019-11-12 21:17:35 1 Xem bài làm
11 Agru Bui9.5 20 phút - 1 giây2019-11-25 08:23:36 2 Xem bài làm
12 Trinh Tuan Kiet9 11 phút - 32 giây2019-11-09 10:13:31 1 Xem bài làm
13 Hà Văn Minh Hiếu8.8 12 phút - 6 giây2019-11-03 14:31:01 1 Xem bài làm
14 Tống Thị Ngọc Hà8.8 14 phút - 13 giây2019-11-10 20:44:20 1 Xem bài làm
15 Phạm khánh nhi8.8 14 phút - 39 giây2019-10-28 19:16:44 1 Xem bài làm
16 Kai...8.5 34 phút - 55 giây2020-04-20 17:37:16 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Lê Phước Quyền8.3 2 phút - 58 giây2019-11-23 19:56:40 4 Xem bài làm
18 Phan Hải Đăng8.3 7 phút - 50 giây2019-11-01 21:08:52 1 Xem bài làm
19 Vũ Bình An8.3 8 phút - 44 giây2020-03-31 17:15:48 1 Xem bài làm
20 Chu Tuấn Minh8.3 16 phút - 24 giây2019-11-15 18:31:49 1 Xem bài làm
21 trần phan quân8.3 16 phút - 45 giây2019-11-08 21:49:39 1 Xem bài làm
22 hồ thị thu hoài8.3 18 phút - 29 giây2019-11-16 21:35:00 1 Xem bài làm
23 Pham Trinh8 12 phút - 24 giây2019-11-03 20:00:37 1 Xem bài làm
24 Đỗ Duy Phong8 13 phút - 17 giây2020-03-20 09:34:56 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Quang Minh8 14 phút - 26 giây2019-11-20 16:38:01 1 Xem bài làm
26 SATANHELL8 14 phút - 47 giây2020-04-22 17:29:10 1 Xem bài làm
27 can thi quynh8 24 phút - 17 giây2019-10-26 19:12:29 1 Xem bài làm
28 Chin Myookusa8 26 phút - 40 giây2019-10-29 09:49:57 1 Xem bài làm
29 Đinh Thị Thanh Thư7.8 7 phút - 54 giây2020-03-28 09:34:22 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Như Quỳnh7.8 40 phút - 0 giây2019-10-30 22:21:33 1 Xem bài làm
31 pikachu luffy7.5 9 phút - 19 giây2019-11-19 19:29:38 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thị Tường Vi7.5 31 phút - 22 giây2020-02-06 15:28:10 1 Xem bài làm
33 Đỗ Thị Thu Thủy7.3 5 phút - 32 giây2020-04-10 08:17:44 1 Xem bài làm
34 Lưu Thị Yến Nhi7.3 8 phút - 26 giây2020-03-30 11:01:09 1 Xem bài làm
35 KhanhDz7.3 13 phút - 35 giây2019-10-30 21:08:17 1 Xem bài làm
36 Đồng Thị Huyền Trang7.3 13 phút - 37 giây2020-03-29 11:11:09 1 Xem bài làm
37 nguyễn ánh hằng7.3 17 phút - 11 giây2019-11-22 20:17:05 1 Xem bài làm
38 Park Jimin7.3 19 phút - 24 giây2019-11-14 22:08:02 1 Xem bài làm