Lớp 8 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 86

Dưới đây là danh sách 26 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trần Diệu Thảo10 6 phút - 40 giây2019-10-29 10:03:29 1 Xem bài làm
2 Phạm Phương Anh10 8 phút - 51 giây2019-11-22 21:22:24 1 Xem bài làm
3 Bùi_Hoàng_Yến9.8 21 phút - 59 giây2019-11-08 12:39:13 1 Xem bài làm
4 Lê Ngọc Quí9.5 2 phút - 20 giây2019-10-26 17:03:32 2 Xem bài làm
5 Park Jimin9.5 7 phút - 43 giây2019-11-14 22:25:11 1 Xem bài làm
6 Trần Quang Vinh9.5 12 phút - 31 giây2019-11-14 21:17:51 1 Xem bài làm
7 Vũ Phương Anh9.5 15 phút - 31 giây2019-11-12 21:17:35 1 Xem bài làm
8 Agru Bui9.5 20 phút - 1 giây2019-11-25 08:23:36 2 Xem bài làm
9 Trinh Tuan Kiet9 11 phút - 32 giây2019-11-09 10:13:31 1 Xem bài làm
10 Hà Văn Minh Hiếu8.8 12 phút - 6 giây2019-11-03 14:31:01 1 Xem bài làm
11 Tống Thị Ngọc Hà8.8 14 phút - 13 giây2019-11-10 20:44:20 1 Xem bài làm
12 Phạm khánh nhi8.8 14 phút - 39 giây2019-10-28 19:16:44 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Lê Phước Quyền8.3 2 phút - 58 giây2019-11-23 19:56:40 4 Xem bài làm
14 Phan Hải Đăng8.3 7 phút - 50 giây2019-11-01 21:08:52 1 Xem bài làm
15 Chu Tuấn Minh8.3 16 phút - 24 giây2019-11-15 18:31:49 1 Xem bài làm
16 trần phan quân8.3 16 phút - 45 giây2019-11-08 21:49:39 1 Xem bài làm
17 hồ thị thu hoài8.3 18 phút - 29 giây2019-11-16 21:35:00 1 Xem bài làm
18 Pham Trinh8 12 phút - 24 giây2019-11-03 20:00:37 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Quang Minh8 14 phút - 26 giây2019-11-20 16:38:01 1 Xem bài làm
20 can thi quynh8 24 phút - 17 giây2019-10-26 19:12:29 1 Xem bài làm
21 Chin Myookusa8 26 phút - 40 giây2019-10-29 09:49:57 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Như Quỳnh7.8 40 phút - 0 giây2019-10-30 22:21:33 1 Xem bài làm
23 pikachu luffy7.5 9 phút - 19 giây2019-11-19 19:29:38 1 Xem bài làm
24 KhanhDz7.3 13 phút - 35 giây2019-10-30 21:08:17 1 Xem bài làm
25 nguyễn ánh hằng7.3 17 phút - 11 giây2019-11-22 20:17:05 1 Xem bài làm
26 Park Jimin7.3 19 phút - 24 giây2019-11-14 22:08:02 1 Xem bài làm