Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 298

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 BNC10 2 phút - 38 giây2019-11-19 15:44:00 1 Xem bài làm
2 Gumdam Build Try10 3 phút - 53 giây2019-11-22 20:33:27 1 Xem bài làm
3 Chu Công Đức10 4 phút - 48 giây2019-10-29 18:56:12 1 Xem bài làm
4 Mai Anh Tuấn10 5 phút - 13 giây2019-11-06 19:43:56 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thị Phương Anh10 5 phút - 19 giây2019-10-28 18:01:26 1 Xem bài làm
6 Trần Phúc Nguyên10 5 phút - 50 giây2019-11-26 20:27:39 1 Xem bài làm
7 Nghiêm Phương Anh10 6 phút - 1 giây2019-10-28 13:06:38 1 Xem bài làm
8 thái việt hà10 6 phút - 8 giây2019-11-03 18:54:26 1 Xem bài làm
9 Dai10 6 phút - 14 giây2019-12-09 21:08:34 1 Xem bài làm
10 vô danh10 6 phút - 36 giây2019-11-01 20:29:38 1 Xem bài làm
11 lê vũ hải yến10 6 phút - 50 giây2019-11-09 10:33:02 1 Xem bài làm
12 pikachu luffy10 7 phút - 12 giây2019-11-19 19:41:46 1 Xem bài làm
13 Lê Bang Chao10 7 phút - 15 giây2019-11-13 20:34:54 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thảo Quyên10 7 phút - 29 giây2019-12-09 14:40:33 1 Xem bài làm
15 thinh mai10 7 phút - 30 giây2019-11-06 11:14:23 1 Xem bài làm
16 Trần Nhất Anh10 7 phút - 46 giây2019-11-05 20:28:32 1 Xem bài làm
17 NGUYỄN QUỐC KHANG10 7 phút - 58 giây2019-12-01 14:31:56 1 Xem bài làm
18 Hắc Ngọc Thịnh10 8 phút - 7 giây2019-12-05 21:13:23 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thị Hồng Ngân10 8 phút - 9 giây2019-10-29 21:41:50 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thanh Sang10 8 phút - 13 giây2019-11-17 12:03:24 1 Xem bài làm
21 phan hà bảo hân10 8 phút - 36 giây2019-11-17 18:21:42 1 Xem bài làm
22 Con Mèo Điên10 9 phút - 6 giây2019-11-18 23:19:08 1 Xem bài làm
23 Lê Nguyễn Khánh Linh10 9 phút - 42 giây2019-10-27 13:06:11 1 Xem bài làm
24 le xuan đang10 10 phút - 2 giây2019-11-01 20:06:37 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thị Châu Anh10 10 phút - 5 giây2019-11-03 21:17:49 1 Xem bài làm
26 Vũ Cao Minh ( Cool Teen )10 10 phút - 8 giây2019-10-31 20:44:36 1 Xem bài làm
27 Phùng Huyền Anh10 10 phút - 19 giây2019-11-08 22:23:45 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Viết Quang Huy10 10 phút - 30 giây2019-11-24 19:34:20 1 Xem bài làm
29 nguyen ly binh10 10 phút - 35 giây2019-11-20 15:37:43 1 Xem bài làm
30 Trần Lê Thùy Dương10 11 phút - 14 giây2019-10-25 20:33:14 1 Xem bài làm
31 nguyenthiminhthao10 11 phút - 38 giây2019-11-20 21:55:52 1 Xem bài làm
32 dương nữ việt hằng10 12 phút - 2 giây2019-11-03 15:56:21 1 Xem bài làm
33 Lê Thị Phương Linh10 12 phút - 9 giây2019-12-02 21:14:13 1 Xem bài làm
34 Trần Gia Linh10 12 phút - 18 giây2019-12-06 20:27:57 1 Xem bài làm
35 Trần Thị Ái Xuân10 13 phút - 2 giây2019-11-21 20:42:14 1 Xem bài làm
36 Trần Nguyễn Tùng Chi10 13 phút - 29 giây2019-10-29 16:49:32 1 Xem bài làm
37 hello33oh10 14 phút - 49 giây2019-10-31 20:13:13 1 Xem bài làm
38 Thomas Edison10 15 phút - 9 giây2019-11-25 21:08:56 1 Xem bài làm
39 Lê Trần Khánh Duy10 15 phút - 33 giây2019-11-04 21:21:49 1 Xem bài làm
40 Trần Hoàng Anh10 16 phút - 59 giây2019-11-17 20:15:30 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Minh Thảo10 17 phút - 23 giây2019-11-04 20:15:54 1 Xem bài làm
42 Jeon phu nhân9.8 4 phút - 32 giây2019-11-12 23:16:43 1 Xem bài làm
43 Hoàng Thị Hải Yến9.8 4 phút - 45 giây2019-11-25 13:42:55 1 Xem bài làm
44 lê ngọc tuyền9.8 4 phút - 49 giây2019-11-16 20:06:28 1 Xem bài làm
45 huyboytb199.8 4 phút - 52 giây2019-11-07 19:48:32 1 Xem bài làm
46 Hà Phương9.8 5 phút - 33 giây2019-11-04 22:13:21 1 Xem bài làm
47 nguyen quang ninh9.8 5 phút - 41 giây2019-10-28 22:01:55 1 Xem bài làm
48 NGUYỄN MINH QUANG 9.8 5 phút - 45 giây2019-11-10 17:29:05 1 Xem bài làm
49 Hãygiúptôinhé9.8 6 phút - 14 giây2019-10-30 21:07:59 1 Xem bài làm
50 ☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜9.8 7 phút - 54 giây2019-10-31 16:14:21 1 Xem bài làm