Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1169

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Kiều Đức Hiệp10 2 phút - 22 giây2020-03-17 15:47:03 2 Xem bài làm
2 BNC10 2 phút - 38 giây2019-11-19 15:44:00 1 Xem bài làm
3 Hà Huy Phúc10 3 phút - 2 giây2020-05-23 21:46:33 1 Xem bài làm
4 Đào Lâm Nhật Duy10 3 phút - 30 giây2020-04-01 20:37:32 5 Xem bài làm
5 Nguyễn Thị Linh10 3 phút - 39 giây2020-03-31 13:37:23 1 Xem bài làm
6 Lê Trường Giang10 3 phút - 46 giây2020-03-27 16:15:41 1 Xem bài làm
7 Gumdam Build Try10 3 phút - 53 giây2019-11-22 20:33:27 1 Xem bài làm
8 ĐOÀN THỊ NHƯ NGỌC10 3 phút - 58 giây2020-03-14 15:15:28 6 Xem bài làm
9 Cao Hà Anh Đức10 4 phút - 1 giây2020-03-14 09:22:05 1 Xem bài làm
10 tran thu anh10 4 phút - 12 giây2020-03-16 08:34:11 1 Xem bài làm
11 Trinh quang huy10 4 phút - 15 giây2020-08-04 16:21:37 1 Xem bài làm
12 Phạm văn Hiếu10 4 phút - 24 giây2020-03-30 23:57:10 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Đăng Quân10 4 phút - 36 giây2020-04-04 09:08:05 1 Xem bài làm
14 Chu Công Đức10 4 phút - 48 giây2019-10-29 18:56:12 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Hữu Tâm10 4 phút - 48 giây2020-07-12 14:34:45 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thảo Nguyên10 4 phút - 51 giây2020-04-20 17:42:06 1 Xem bài làm
17 ĐẶNG SẢO THƯ10 4 phút - 59 giây2020-03-15 13:43:17 1 Xem bài làm
18 nguyễn văn Thành10 5 phút - 2 giây2020-04-14 09:08:10 3 Xem bài làm
19 Nguyễn Thúy Hà10 5 phút - 9 giây2020-04-14 21:31:30 1 Xem bài làm
20 Lê Thị Hoa10 5 phút - 11 giây2020-03-15 21:10:47 1 Xem bài làm
21 Mai Anh Tuấn10 5 phút - 13 giây2019-11-06 19:43:56 1 Xem bài làm
22 Huỳnh Kim Đạt10 5 phút - 14 giây2020-03-23 10:31:56 2 Xem bài làm
23 Nguyễn Đình Minh10 5 phút - 18 giây2020-04-22 15:26:11 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Phương Anh10 5 phút - 19 giây2019-10-28 18:01:26 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Lưu Hải Anh10 5 phút - 23 giây2020-03-21 07:49:47 1 Xem bài làm
26 Lê Viết Hiếu10 5 phút - 30 giây2020-03-29 14:30:29 1 Xem bài làm
27 Phạm Trung Nguyên10 5 phút - 34 giây2020-04-02 19:47:31 2 Xem bài làm
28 An Vy10 5 phút - 48 giây2020-01-16 23:07:56 1 Xem bài làm
29 Mai Phương Bùi10 5 phút - 49 giây2020-03-14 21:47:05 1 Xem bài làm
30 Trần Phúc Nguyên10 5 phút - 50 giây2019-11-26 20:27:39 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Tuấn Anh10 5 phút - 50 giây2020-03-17 21:17:24 1 Xem bài làm
32 Lê Thị Quỳnh Anh10 5 phút - 51 giây2020-04-28 10:38:17 1 Xem bài làm
33 Nghiêm Phương Anh10 6 phút - 1 giây2019-10-28 13:06:38 1 Xem bài làm
34 Đinh Anh Thư10 6 phút - 4 giây2020-02-29 10:25:03 1 Xem bài làm
35 Hoa Tuyết Y10 6 phút - 4 giây2020-03-13 17:13:14 2 Xem bài làm
36 thái việt hà10 6 phút - 8 giây2019-11-03 18:54:26 1 Xem bài làm
37 Subuki Ran10 6 phút - 12 giây2019-12-25 21:13:32 1 Xem bài làm
38 Võ Phú Minh10 6 phút - 13 giây2020-08-05 18:35:39 1 Xem bài làm
39 Dai10 6 phút - 14 giây2019-12-09 21:08:34 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Phúc Nhân10 6 phút - 15 giây2020-04-05 12:19:01 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Uyển Nhi10 6 phút - 17 giây2019-12-19 20:19:23 1 Xem bài làm
42 Trần Thi Tâm Đoan10 6 phút - 22 giây2020-04-20 10:28:47 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thị Thu Giang10 6 phút - 25 giây2020-04-13 20:40:29 1 Xem bài làm
44 Phan Lê Phương Thảo10 6 phút - 26 giây2020-03-24 21:30:58 1 Xem bài làm
45 Nguyễn phương anh10 6 phút - 28 giây2020-04-23 15:03:16 1 Xem bài làm
46 ⚽๖ۣۜTrần ๖ۣۜQuốc🏆๖ۣۜDũng🥇||✅10 6 phút - 30 giây2020-03-29 08:26:09 1 Xem bài làm
47 🎮Thành🎮⌐╦╦═─ ff︻╦╤─10 6 phút - 30 giây2020-04-08 09:47:05 1 Xem bài làm
48 Cao Việt Hoàng10 6 phút - 30 giây2020-04-20 08:29:21 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Hải Yến10 6 phút - 31 giây2020-04-04 16:08:49 1 Xem bài làm
50 Hoàng Mai Trang10 6 phút - 31 giây2020-04-18 19:59:18 1 Xem bài làm