Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1902

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Kiều Đức Hiệp10 2 phút - 22 giây2020-03-17 15:47:03 2 Xem bài làm
2 BNC10 2 phút - 38 giây2019-11-19 15:44:00 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Minh Đức10 2 phút - 53 giây2021-02-12 12:05:42 1 Xem bài làm
4 Hà Huy Phúc10 3 phút - 2 giây2020-05-23 21:46:33 1 Xem bài làm
5 Đào Lâm Nhật Duy10 3 phút - 30 giây2020-04-01 20:37:32 5 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Linh10 3 phút - 39 giây2020-03-31 13:37:23 1 Xem bài làm
7 Lê Trường Giang10 3 phút - 46 giây2020-03-27 16:15:41 1 Xem bài làm
8 Gumdam Build Try10 3 phút - 53 giây2019-11-22 20:33:27 1 Xem bài làm
9 Lê Thanh Trọng10 3 phút - 57 giây2021-02-08 09:18:20 1 Xem bài làm
10 ĐOÀN THỊ NHƯ NGỌC10 3 phút - 58 giây2020-03-14 15:15:28 6 Xem bài làm
11 Cao Hà Anh Đức10 4 phút - 1 giây2020-03-14 09:22:05 1 Xem bài làm
12 tran thu anh10 4 phút - 12 giây2020-03-16 08:34:11 1 Xem bài làm
13 cao van mai10 4 phút - 14 giây2021-01-26 15:04:06 1 Xem bài làm
14 Trinh quang huy10 4 phút - 15 giây2020-08-04 16:21:37 1 Xem bài làm
15 Đàm Khánh Chi10 4 phút - 16 giây2021-07-24 17:31:03 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Đình Gia Hưng10 4 phút - 17 giây2021-05-12 22:15:16 1 Xem bài làm
17 Phạm văn Hiếu10 4 phút - 24 giây2020-03-30 23:57:10 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Đăng Quân10 4 phút - 36 giây2020-04-04 09:08:05 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Hữu Tâm10 4 phút - 48 giây2020-07-12 14:34:45 1 Xem bài làm
20 Chu Công Đức10 4 phút - 48 giây2019-10-29 18:56:12 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Thảo Nguyên10 4 phút - 51 giây2020-04-20 17:42:06 1 Xem bài làm
22 ĐẶNG SẢO THƯ10 4 phút - 59 giây2020-03-15 13:43:17 1 Xem bài làm
23 nguyễn văn Thành10 5 phút - 2 giây2020-04-14 09:08:10 3 Xem bài làm
24 Nguyễn Thúy Hà10 5 phút - 9 giây2020-04-14 21:31:30 1 Xem bài làm
25 Lê Thị Hoa10 5 phút - 11 giây2020-03-15 21:10:47 1 Xem bài làm
26 Mai Anh Tuấn10 5 phút - 13 giây2019-11-06 19:43:56 1 Xem bài làm
27 Huỳnh Kim Đạt10 5 phút - 14 giây2020-03-23 10:31:56 2 Xem bài làm
28 Nguyễn Đình Minh10 5 phút - 18 giây2020-04-22 15:26:11 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Phương Anh10 5 phút - 19 giây2019-10-28 18:01:26 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Lưu Hải Anh10 5 phút - 23 giây2020-03-21 07:49:47 1 Xem bài làm
31 Lê Viết Hiếu10 5 phút - 30 giây2020-03-29 14:30:29 1 Xem bài làm
32 đã chết (but dc3)10 5 phút - 33 giây2020-09-28 20:44:59 1 Xem bài làm
33 Phạm Trung Nguyên10 5 phút - 34 giây2020-04-02 19:47:31 2 Xem bài làm
34 Tú NứngKu10 5 phút - 39 giây2020-12-31 19:39:38 1 Xem bài làm
35 Hoàng Tuyển Đức10 5 phút - 39 giây2021-01-07 12:07:14 1 Xem bài làm
36 An Vy10 5 phút - 48 giây2020-01-16 23:07:56 1 Xem bài làm
37 Mai Phương Bùi10 5 phút - 49 giây2020-03-14 21:47:05 1 Xem bài làm
38 trịnh mạnh hùng10 5 phút - 49 giây2020-08-23 09:31:28 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Tuấn Anh10 5 phút - 50 giây2020-03-17 21:17:24 1 Xem bài làm
40 Trần Phúc Nguyên10 5 phút - 50 giây2019-11-26 20:27:39 1 Xem bài làm
41 Lê Thị Quỳnh Anh10 5 phút - 51 giây2020-04-28 10:38:17 1 Xem bài làm
42 Vũ Quang Minh 10 5 phút - 53 giây2021-07-16 09:21:37 3 Xem bài làm
43 Nghiêm Phương Anh10 6 phút - 1 giây2019-10-28 13:06:38 1 Xem bài làm
44 Đinh Anh Thư10 6 phút - 4 giây2020-02-29 10:25:03 1 Xem bài làm
45 Hoa Tuyết Y10 6 phút - 4 giây2020-03-13 17:13:14 2 Xem bài làm
46 thái việt hà10 6 phút - 8 giây2019-11-03 18:54:26 1 Xem bài làm
47 Subuki Ran10 6 phút - 12 giây2019-12-25 21:13:32 1 Xem bài làm
48 Võ Phú Minh10 6 phút - 13 giây2020-08-05 18:35:39 1 Xem bài làm
49 Dai10 6 phút - 14 giây2019-12-09 21:08:34 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Phúc Nhân10 6 phút - 15 giây2020-04-05 12:19:01 1 Xem bài làm