Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 354

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 BNC10 2 phút - 38 giây2019-11-19 15:44:00 1 Xem bài làm
2 Gumdam Build Try10 3 phút - 53 giây2019-11-22 20:33:27 1 Xem bài làm
3 Chu Công Đức10 4 phút - 48 giây2019-10-29 18:56:12 1 Xem bài làm
4 Mai Anh Tuấn10 5 phút - 13 giây2019-11-06 19:43:56 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thị Phương Anh10 5 phút - 19 giây2019-10-28 18:01:26 1 Xem bài làm
6 An Vy10 5 phút - 48 giây2020-01-16 23:07:56 1 Xem bài làm
7 Trần Phúc Nguyên10 5 phút - 50 giây2019-11-26 20:27:39 1 Xem bài làm
8 Nghiêm Phương Anh10 6 phút - 1 giây2019-10-28 13:06:38 1 Xem bài làm
9 thái việt hà10 6 phút - 8 giây2019-11-03 18:54:26 1 Xem bài làm
10 Subuki Ran10 6 phút - 12 giây2019-12-25 21:13:32 1 Xem bài làm
11 Dai10 6 phút - 14 giây2019-12-09 21:08:34 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Uyển Nhi10 6 phút - 17 giây2019-12-19 20:19:23 1 Xem bài làm
13 vô danh10 6 phút - 36 giây2019-11-01 20:29:38 1 Xem bài làm
14 lê vũ hải yến10 6 phút - 50 giây2019-11-09 10:33:02 1 Xem bài làm
15 Hoàng Minh Chi10 6 phút - 54 giây2019-12-19 15:17:00 1 Xem bài làm
16 Huy Anh Lê10 7 phút - 3 giây2019-12-22 19:17:32 1 Xem bài làm
17 pikachu luffy10 7 phút - 12 giây2019-11-19 19:41:46 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thị Yến Nhi10 7 phút - 14 giây2020-01-16 15:48:56 1 Xem bài làm
19 Lê Bang Chao10 7 phút - 15 giây2019-11-13 20:34:54 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thảo Quyên10 7 phút - 29 giây2019-12-09 14:40:33 1 Xem bài làm
21 thinh mai10 7 phút - 30 giây2019-11-06 11:14:23 1 Xem bài làm
22 Songoku10 7 phút - 33 giây2019-12-19 20:09:36 1 Xem bài làm
23 Trần Nhất Anh10 7 phút - 46 giây2019-11-05 20:28:32 1 Xem bài làm
24 phóng khoáng10 7 phút - 57 giây2019-12-15 19:49:55 1 Xem bài làm
25 NGUYỄN QUỐC KHANG10 7 phút - 58 giây2019-12-01 14:31:56 1 Xem bài làm
26 Hắc Ngọc Thịnh10 8 phút - 7 giây2019-12-05 21:13:23 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Thị Hồng Ngân10 8 phút - 9 giây2019-10-29 21:41:50 1 Xem bài làm
28 HằngAries10 8 phút - 12 giây2020-01-04 14:51:14 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thanh Sang10 8 phút - 13 giây2019-11-17 12:03:24 1 Xem bài làm
30 phan hà bảo hân10 8 phút - 36 giây2019-11-17 18:21:42 1 Xem bài làm
31 Con Mèo Điên10 9 phút - 6 giây2019-11-18 23:19:08 1 Xem bài làm
32 Khánh Linh10 9 phút - 42 giây2019-10-27 13:06:11 1 Xem bài làm
33 le xuan đang10 10 phút - 2 giây2019-11-01 20:06:37 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thị Châu Anh10 10 phút - 5 giây2019-11-03 21:17:49 1 Xem bài làm
35 Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team )10 10 phút - 8 giây2019-10-31 20:44:36 1 Xem bài làm
36 Phùng Huyền Anh10 10 phút - 19 giây2019-11-08 22:23:45 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Viết Quang Huy10 10 phút - 30 giây2019-11-24 19:34:20 1 Xem bài làm
38 phananhtu10 10 phút - 31 giây2019-12-15 21:29:04 1 Xem bài làm
39 nguyen ly binh10 10 phút - 35 giây2019-11-20 15:37:43 1 Xem bài làm
40 Trần Lê Thùy Dương10 11 phút - 14 giây2019-10-25 20:33:14 1 Xem bài làm
41 nguyenthiminhthao10 11 phút - 38 giây2019-11-20 21:55:52 1 Xem bài làm
42 dương nữ việt hằng10 12 phút - 2 giây2019-11-03 15:56:21 1 Xem bài làm
43 Lê Thị Phương Linh10 12 phút - 9 giây2019-12-02 21:14:13 1 Xem bài làm
44 Trần Gia Linh10 12 phút - 18 giây2019-12-06 20:27:57 1 Xem bài làm
45 Trần Thị Ái Xuân10 13 phút - 2 giây2019-11-21 20:42:14 1 Xem bài làm
46 Trần Nguyễn Tùng Chi10 13 phút - 29 giây2019-10-29 16:49:32 1 Xem bài làm
47 hello33oh10 14 phút - 49 giây2019-10-31 20:13:13 1 Xem bài làm
48 Thomas Edison10 15 phút - 9 giây2019-11-25 21:08:56 1 Xem bài làm
49 Lê Trần Khánh Duy10 15 phút - 33 giây2019-11-04 21:21:49 1 Xem bài làm
50 Trần Hoàng Anh10 16 phút - 59 giây2019-11-17 20:15:30 1 Xem bài làm