Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2075 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[7480,300];p.s2=[7296,7918];p.s3=[9955,6915];\",\"order\":[4,0,3,2,1,5]}","{\"js\":\"p.d=[6,8,4];p.e=[0,5];\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.n=80005;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=36;p.d=[3,9];p.p=15;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.n=9;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.nt=[5,29,17,23,11,19,3,13,7];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,2,4,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=1;p.s=0;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2]}"]
["[[0,1],[2,3],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"1\"]","[\"1\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]