Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 616

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Văn Cường10 1 phút - 14 giây2019-11-18 20:26:14 1 Xem bài làm
2 nguyen thi bich nga10 1 phút - 16 giây2019-11-04 19:24:35 4 Xem bài làm
3 Trần Quốc Hoàn10 1 phút - 50 giây2019-11-04 21:33:04 2 Xem bài làm
4 Tăng Minh Ngọc10 2 phút - 24 giây2019-11-05 22:42:31 3 Xem bài làm
5 Trần Nguyễn Hà My10 3 phút - 18 giây2019-10-31 20:33:41 5 Xem bài làm
6 nguyen phuoc gia huy10 3 phút - 29 giây2019-11-06 19:48:25 1 Xem bài làm
7 tran tien thinh10 3 phút - 53 giây2019-11-29 20:39:55 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thành Nam10 3 phút - 53 giây2019-11-25 10:20:17 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Gia Hưng10 3 phút - 56 giây2019-11-13 19:48:27 2 Xem bài làm
10 Dương Ánh Nguyệt10 4 phút - 3 giây2019-10-25 21:41:17 1 Xem bài làm
11 Kien Vu Van10 4 phút - 16 giây2019-11-22 20:14:09 1 Xem bài làm
12 Hà Quang Minh10 4 phút - 20 giây2019-11-11 13:21:45 3 Xem bài làm
13 Trương Minh Đức10 4 phút - 44 giây2019-10-27 15:29:31 1 Xem bài làm
14 Hoàng Vũ Hà Linh10 5 phút - 1 giây2019-11-14 12:37:36 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Huyền Trang10 5 phút - 30 giây2019-11-15 16:04:26 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Lâm Gia Hân10 5 phút - 38 giây2019-11-24 11:28:36 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Ngọc Anh10 5 phút - 54 giây2019-11-10 10:21:59 2 Xem bài làm
18 Hà Ngọc Linh10 5 phút - 56 giây2019-10-31 20:50:02 1 Xem bài làm
19 Lê Minh Trang10 6 phút - 21 giây2020-01-18 16:17:17 1 Xem bài làm
20 PHAN QUANG ĐỨC10 6 phút - 46 giây2019-10-25 20:52:04 1 Xem bài làm
21 Ngô Thành Đạt10 7 phút - 31 giây2019-11-22 21:45:27 6 Xem bài làm
22 Trần Ngọc Nhi10 7 phút - 41 giây2019-12-02 17:06:01 1 Xem bài làm
23 Hoàng Hương Giang10 8 phút - 33 giây2020-01-21 10:17:57 1 Xem bài làm
24 nguyễn văn hưng10 13 phút - 56 giây2019-11-27 19:51:52 1 Xem bài làm
25 Đỗ Phương Nguyên10 13 phút - 58 giây2019-11-04 15:33:35 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Thảo My10 14 phút - 35 giây2019-10-27 17:08:37 1 Xem bài làm
27 Trần Đại Thành Danh9.5 2 phút - 39 giây2019-10-26 19:49:35 1 Xem bài làm
28 mai trực khiêm9.5 4 phút - 31 giây2019-12-30 21:12:09 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Phước Gia Huy9.5 4 phút - 43 giây2019-12-12 20:21:37 1 Xem bài làm
30 Đào Xuân Hải Hà9.5 5 phút - 25 giây2019-11-23 19:56:37 1 Xem bài làm
31 Pham Thi Quynh Nhu9.5 5 phút - 31 giây2019-12-18 20:47:55 1 Xem bài làm
32 nguyễn thị huyền9.5 5 phút - 41 giây2019-12-22 13:41:40 1 Xem bài làm
33 Lê Hoàng Hà9.5 8 phút - 7 giây2019-10-28 21:10:44 1 Xem bài làm
34 VŨ VIÊN AN9.5 9 phút - 21 giây2019-11-15 18:51:59 1 Xem bài làm
35 bùi thị bích hồng9.5 11 phút - 22 giây2019-10-30 19:38:11 1 Xem bài làm
36 Đồng Tố Minh Phương9.5 12 phút - 39 giây2019-11-28 18:47:12 1 Xem bài làm
37 Meliodasteam6c 2k89.5 12 phút - 39 giây2020-01-01 08:05:01 1 Xem bài làm
38 vuhoangson9.5 14 phút - 42 giây2019-11-15 20:57:10 5 Xem bài làm
39 Nguyen Minh Hieu9.5 22 phút - 0 giây2019-12-01 15:51:19 1 Xem bài làm
40 Phan Ngọc Bảo Hân9.5 24 phút - 15 giây2019-11-20 22:07:52 1 Xem bài làm
41 Bùi Nguyễn Minh Ngọc9 0 phút - 17 giây2019-10-31 08:35:46 1 Xem bài làm
42 lufa9 1 phút - 27 giây2019-12-18 17:32:06 1 Xem bài làm
43 lufa9 1 phút - 35 giây2019-12-30 17:10:44 1 Xem bài làm
44 lufa9 1 phút - 44 giây2019-12-25 17:34:19 1 Xem bài làm
45 Lu fa9 1 phút - 45 giây2019-12-17 17:36:30 1 Xem bài làm
46 hatsune miku9 1 phút - 45 giây2019-11-01 11:42:35 1 Xem bài làm
47 lufa9 1 phút - 50 giây2019-12-24 19:51:29 1 Xem bài làm
48 lufa9 1 phút - 52 giây2020-01-13 18:16:15 1 Xem bài làm
49 Lu gaming9 2 phút - 5 giây2019-12-16 17:44:38 1 Xem bài làm
50 Yqkehw6hd9 2 phút - 22 giây2019-11-22 08:21:12 1 Xem bài làm