Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Các đơn vị đo, khái niệm số thập phân, hàng , lớp , so sánh, sắp xếp số thập phân, ...

00:00

Điểm cao:

long đỗ văn
10 điểm
Nguyễn Đức Nam Anh
10 điểm
Lê Minh Thành
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm
Nguyễn Trọng Vũ Hùng
10 điểm

Có 2825 người đã làm bài