Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Các đơn vị đo, khái niệm số thập phân, hàng , lớp , so sánh, sắp xếp số thập phân, ...

00:00

Điểm cao:

Dương Ngọc Thiện
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm
Dương Ngọc Thiện (Team Giaitoannhanh)
10 điểm
Nguyễn Công Thành
10 điểm
Hà Lương Ngọc Anh
10 điểm

Có 451 người đã làm bài