Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 451

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Dương Ngọc Thiện10 1 phút - 51 giây2019-11-23 21:24:42 1 Xem bài làm
2 Dương Ngọc Thiện10 2 phút - 0 giây2019-11-07 22:06:37 1 Xem bài làm
3 Dương Ngọc Thiện (Team Giaitoannhanh)10 2 phút - 13 giây2019-11-08 20:52:11 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Công Thành10 2 phút - 20 giây2019-10-31 08:54:19 1 Xem bài làm
5 Hà Lương Ngọc Anh10 2 phút - 27 giây2019-11-30 20:29:33 1 Xem bài làm
6 MIN YOONGI10 2 phút - 55 giây2019-12-04 20:48:09 1 Xem bài làm
7 Dương Ngọc Thiện10 2 phút - 58 giây2019-11-03 11:48:23 1 Xem bài làm
8 bui tam10 3 phút - 4 giây2019-11-09 15:36:41 1 Xem bài làm
9 Phạm Huy Phong10 3 phút - 17 giây2019-12-22 20:19:54 2 Xem bài làm
10 phạm vũ quốc việt10 3 phút - 26 giây2019-11-17 15:51:39 1 Xem bài làm
11 Trần Anh Thư10 3 phút - 27 giây2019-11-20 20:19:18 1 Xem bài làm
12 DJ TPQ10 3 phút - 29 giây2019-11-09 12:00:39 1 Xem bài làm
13 Lê Văn Hoàng10 3 phút - 37 giây2019-10-25 19:48:29 1 Xem bài làm
14 Lê Thị Khánh Phương10 3 phút - 38 giây2019-11-02 09:17:06 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Minh Hoàng10 3 phút - 43 giây2019-11-23 07:19:58 1 Xem bài làm
16 Minh Nguyễn10 3 phút - 48 giây2019-11-12 20:35:05 1 Xem bài làm
17 Trần Quốc Huy10 3 phút - 49 giây2019-11-07 19:49:08 1 Xem bài làm
18 Trần Bình Minh10 4 phút - 0 giây2020-01-08 19:00:14 1 Xem bài làm
19 phi ngoc mai10 4 phút - 1 giây2019-10-29 12:41:55 1 Xem bài làm
20 Phạm Văn Hùng10 4 phút - 7 giây2019-11-24 20:15:41 1 Xem bài làm
21 Trịnh Tùng Dương10 4 phút - 8 giây2020-01-15 09:49:46 1 Xem bài làm
22 hien10 4 phút - 13 giây2019-11-01 19:46:13 2 Xem bài làm
23 Nguyen Dinh Bao Lam10 4 phút - 14 giây2019-12-28 09:35:05 1 Xem bài làm
24 vu xuan kien10 4 phút - 16 giây2019-11-04 19:51:34 1 Xem bài làm
25 Do Kim Dien10 4 phút - 16 giây2019-12-23 20:21:12 2 Xem bài làm
26 nguyen thi thu huong10 4 phút - 16 giây2019-10-30 18:05:04 5 Xem bài làm
27 Giang Nguyenhoang10 4 phút - 17 giây2019-11-10 19:01:29 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Chí Quân10 4 phút - 20 giây2019-11-17 19:34:26 1 Xem bài làm
29 Phương Anh_2k610 4 phút - 33 giây2019-11-01 12:50:32 1 Xem bài làm
30 hgfhgag10 4 phút - 37 giây2019-11-03 19:31:31 1 Xem bài làm
31 Dương Hoa Nam10 4 phút - 42 giây2019-10-26 15:14:02 1 Xem bài làm
32 nguyễn hoàng khánh vân10 4 phút - 42 giây2019-11-09 19:32:38 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thị Diệu Linh10 4 phút - 43 giây2019-11-02 08:12:38 2 Xem bài làm
34 Ngoan Như10 4 phút - 44 giây2019-11-18 20:01:29 1 Xem bài làm
35 vo nguyen anh tuan10 4 phút - 46 giây2019-11-17 18:52:26 1 Xem bài làm
36 NGUYEN LONG DUC10 4 phút - 48 giây2019-10-31 19:11:15 2 Xem bài làm
37 Nguyễn Lâm Thiên Nhi10 4 phút - 48 giây2019-10-31 21:11:53 2 Xem bài làm
38 Lê Duy Quang10 4 phút - 50 giây2019-12-23 21:04:30 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Công Thành10 4 phút - 54 giây2019-10-26 11:01:16 1 Xem bài làm
40 vuhuyenngoc10 4 phút - 59 giây2019-11-17 19:16:54 1 Xem bài làm
41 Hà Thị Ngọc Anh10 4 phút - 59 giây2019-11-25 15:01:26 1 Xem bài làm
42 kudo shinichi10 5 phút - 0 giây2019-11-08 20:58:34 1 Xem bài làm
43 Nguyen Hieu Quan10 5 phút - 1 giây2019-10-27 20:31:16 1 Xem bài làm
44 nguyenthekyvong10 5 phút - 5 giây2019-10-28 19:42:19 1 Xem bài làm
45 Hồ Tùng Lâm10 5 phút - 17 giây2019-10-29 19:02:50 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Hà Linh10 5 phút - 19 giây2020-01-14 15:25:52 1 Xem bài làm
47 Oraza Tsubasa10 5 phút - 20 giây2019-11-17 19:50:20 1 Xem bài làm
48 Lê Tuấn Sơn10 5 phút - 21 giây2019-10-26 08:38:08 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Hàm An Đẹp Trai10 5 phút - 21 giây2019-11-08 21:30:30 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thùy Dương10 5 phút - 21 giây2019-11-28 21:01:17 1 Xem bài làm