Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 355

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Dương Ngọc Thiện10 1 phút - 51 giây2019-11-23 21:24:42 1 Xem bài làm
2 Dương Ngọc Thiện10 2 phút - 0 giây2019-11-07 22:06:37 1 Xem bài làm
3 Dương Ngọc Thiện10 2 phút - 13 giây2019-11-08 20:52:11 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Công Thành10 2 phút - 20 giây2019-10-31 08:54:19 1 Xem bài làm
5 Hà Lương Ngọc Anh10 2 phút - 27 giây2019-11-30 20:29:33 1 Xem bài làm
6 MIN YOONGI10 2 phút - 55 giây2019-12-04 20:48:09 1 Xem bài làm
7 Dương Ngọc Thiện10 2 phút - 58 giây2019-11-03 11:48:23 1 Xem bài làm
8 bui tam10 3 phút - 4 giây2019-11-09 15:36:41 1 Xem bài làm
9 phạm vũ quốc việt10 3 phút - 26 giây2019-11-17 15:51:39 1 Xem bài làm
10 Trần Anh Thư10 3 phút - 27 giây2019-11-20 20:19:18 1 Xem bài làm
11 DJ TPQ10 3 phút - 29 giây2019-11-09 12:00:39 1 Xem bài làm
12 Lê Văn Hoàng10 3 phút - 37 giây2019-10-25 19:48:29 1 Xem bài làm
13 Lê Thị Khánh Phương10 3 phút - 38 giây2019-11-02 09:17:06 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Minh Hoàng10 3 phút - 43 giây2019-11-23 07:19:58 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Đức Minh10 3 phút - 48 giây2019-11-12 20:35:05 1 Xem bài làm
16 Trần Quốc Huy10 3 phút - 49 giây2019-11-07 19:49:08 1 Xem bài làm
17 phi ngoc mai10 4 phút - 1 giây2019-10-29 12:41:55 1 Xem bài làm
18 Phạm Văn Hùng10 4 phút - 7 giây2019-11-24 20:15:41 1 Xem bài làm
19 hien10 4 phút - 13 giây2019-11-01 19:46:13 2 Xem bài làm
20 vu xuan kien10 4 phút - 16 giây2019-11-04 19:51:34 1 Xem bài làm
21 nguyen thi thu huong10 4 phút - 16 giây2019-10-30 18:05:04 5 Xem bài làm
22 Giang Nguyenhoang10 4 phút - 17 giây2019-11-10 19:01:29 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Chí Quân10 4 phút - 20 giây2019-11-17 19:34:26 1 Xem bài làm
24 Phương Anh_2k610 4 phút - 33 giây2019-11-01 12:50:32 1 Xem bài làm
25 hgfhgag10 4 phút - 37 giây2019-11-03 19:31:31 1 Xem bài làm
26 nguyễn hoàng khánh vân10 4 phút - 42 giây2019-11-09 19:32:38 1 Xem bài làm
27 Dương Hoa Nam10 4 phút - 42 giây2019-10-26 15:14:02 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thị Diệu Linh10 4 phút - 43 giây2019-11-02 08:12:38 2 Xem bài làm
29 Ngoan Như10 4 phút - 44 giây2019-11-18 20:01:29 1 Xem bài làm
30 vo nguyen anh tuan10 4 phút - 46 giây2019-11-17 18:52:26 1 Xem bài làm
31 NGUYEN LONG DUC10 4 phút - 48 giây2019-10-31 19:11:15 2 Xem bài làm
32 Nguyễn Lâm Thiên Nhi10 4 phút - 48 giây2019-10-31 21:11:53 2 Xem bài làm
33 Nguyễn Công Thành10 4 phút - 54 giây2019-10-26 11:01:16 1 Xem bài làm
34 vuhuyenngoc10 4 phút - 59 giây2019-11-17 19:16:54 1 Xem bài làm
35 hà thị ngọc anh10 4 phút - 59 giây2019-11-25 15:01:26 1 Xem bài làm
36 kudo shinichi10 5 phút - 0 giây2019-11-08 20:58:34 1 Xem bài làm
37 Nguyen Hieu Quan10 5 phút - 1 giây2019-10-27 20:31:16 1 Xem bài làm
38 nguyenthekyvong10 5 phút - 5 giây2019-10-28 19:42:19 1 Xem bài làm
39 Hồ Tùng Lâm10 5 phút - 17 giây2019-10-29 19:02:50 1 Xem bài làm
40 Oraza Tsubasa10 5 phút - 20 giây2019-11-17 19:50:20 1 Xem bài làm
41 Lê Tuấn Sơn10 5 phút - 21 giây2019-10-26 08:38:08 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Hàm An Đẹp Trai10 5 phút - 21 giây2019-11-08 21:30:30 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thùy Dương10 5 phút - 21 giây2019-11-28 21:01:17 1 Xem bài làm
44 tongbacson10 5 phút - 28 giây2019-12-05 18:13:55 7 Xem bài làm
45 nguyễn hà my10 5 phút - 30 giây2019-10-28 20:11:35 1 Xem bài làm
46 Phan Trần Cúc Phương10 5 phút - 33 giây2019-10-30 21:43:35 1 Xem bài làm
47 Trần Quang Anh10 5 phút - 33 giây2019-11-07 20:38:32 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thùy Trang10 5 phút - 34 giây2019-11-17 11:18:18 1 Xem bài làm
49 Nguyen Tuan Minh10 5 phút - 38 giây2019-11-10 10:09:38 1 Xem bài làm
50 phùng phương thảo10 5 phút - 39 giây2019-11-18 12:28:55 1 Xem bài làm