Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2825

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 long đỗ văn10 1 phút - 32 giây2020-03-17 17:50:58 8 Xem bài làm
2 Nguyễn Đức Nam Anh10 1 phút - 38 giây2020-03-18 12:51:14 9 Xem bài làm
3 Lê Minh Thành10 1 phút - 42 giây2020-03-19 10:17:32 10 Xem bài làm
4 Dương Ngọc Thiện10 1 phút - 51 giây2019-11-23 21:24:42 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Trọng Vũ Hùng10 1 phút - 55 giây2020-05-21 21:07:51 1 Xem bài làm
6 ︵✰ ๖ۣۜNữ❤๖ۣۜN๖ۣۜHâ๖ۣۜN❤๖ۣۜP๖ۣۜHá๖ۣۜI❤Đẹ๖ۣۜP ︵²ᵏ⁹10 1 phút - 58 giây2020-04-10 13:07:58 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Đức Minh10 1 phút - 58 giây2020-04-11 13:12:54 1 Xem bài làm
8 Dương Ngọc Thiện10 2 phút - 0 giây2019-11-07 22:06:37 1 Xem bài làm
9 Vũ Đức Hưng10 2 phút - 2 giây2020-04-05 15:25:17 5 Xem bài làm
10 ✰๖ۣۜViệtAnh❦❁10 2 phút - 5 giây2020-05-18 14:54:24 1 Xem bài làm
11 Phạm Khánh Linh10 2 phút - 10 giây2020-04-13 10:18:03 10 Xem bài làm
12 Dương Ngọc Thiện (Team Giaitoannhanh)10 2 phút - 13 giây2019-11-08 20:52:11 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Công Thành10 2 phút - 20 giây2019-10-31 08:54:19 1 Xem bài làm
14 Lê Minh10 2 phút - 21 giây2020-04-08 14:58:39 2 Xem bài làm
15 Vo Nhat Dong10 2 phút - 21 giây2020-04-06 19:27:44 3 Xem bài làm
16 Đặng Hải Đăng10 2 phút - 24 giây2020-07-02 14:04:10 2 Xem bài làm
17 Hà Lương Ngọc Anh10 2 phút - 27 giây2019-11-30 20:29:33 1 Xem bài làm
18 Lại Hùng Anh10 2 phút - 27 giây2020-03-31 11:00:16 5 Xem bài làm
19 Hoàng Quỳnh Hương10 2 phút - 29 giây2020-03-18 11:03:52 9 Xem bài làm
20 Trần Thị Kim Oanh10 2 phút - 30 giây2020-04-13 19:31:23 1 Xem bài làm
21 10 2 phút - 31 giây2020-04-27 15:08:28 1 Xem bài làm
22 đào quốc anh10 2 phút - 32 giây2020-07-15 14:49:19 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Lê Thanh Ngọc10 2 phút - 34 giây2020-04-27 13:55:57 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Hồng Nhạn10 2 phút - 36 giây2020-06-01 20:40:53 4 Xem bài làm
25 NGÔ ĐĂNG MINH10 2 phút - 43 giây2020-03-26 17:13:32 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Mạnh Dũng10 2 phút - 46 giây2020-06-18 14:41:19 1 Xem bài làm
27 nguyen van hung10 2 phút - 46 giây2020-03-31 16:35:17 1 Xem bài làm
28 J9710 2 phút - 49 giây2020-03-24 20:42:21 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Mai Quế Trâm10 2 phút - 51 giây2020-04-15 20:23:41 4 Xem bài làm
30 10 2 phút - 52 giây2020-03-19 09:29:15 2 Xem bài làm
31 MIN YOONGI10 2 phút - 55 giây2019-12-04 20:48:09 1 Xem bài làm
32 TRỊNH KHÁNH LINH10 2 phút - 57 giây2020-04-14 08:38:13 1 Xem bài làm
33 Dương Ngọc Thiện10 2 phút - 58 giây2019-11-03 11:48:23 1 Xem bài làm
34 Lê Chí Kiên10 2 phút - 58 giây2020-04-04 21:48:53 1 Xem bài làm
35 Cao Văn Mạnh Thành10 2 phút - 58 giây2020-07-04 12:11:07 1 Xem bài làm
36 Lê Trần Thanh Bình10 2 phút - 59 giây2020-04-19 22:54:25 1 Xem bài làm
37 HOÀNG ĐÌNH NHẬT TÂN10 2 phút - 59 giây2020-05-08 19:32:14 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Hà My10 3 phút - 3 giây2020-04-29 09:24:55 1 Xem bài làm
39 chu quang dương10 3 phút - 3 giây2020-04-01 11:03:12 2 Xem bài làm
40 bui tam10 3 phút - 4 giây2019-11-09 15:36:41 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thiên An10 3 phút - 4 giây2020-04-07 12:28:14 1 Xem bài làm
42 Đỗ Hoàng Quân Như 10 3 phút - 5 giây2020-03-21 16:00:29 1 Xem bài làm
43 Trần Thủy Tiên10 3 phút - 7 giây2020-05-03 08:31:31 1 Xem bài làm
44 Phạm Thu Hiền10 3 phút - 7 giây2020-04-18 21:24:38 2 Xem bài làm
45 Trần Hương Giang10 3 phút - 9 giây2020-05-17 09:32:42 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Đức Trí10 3 phút - 9 giây2020-05-16 11:00:03 1 Xem bài làm
47 Trần Duy Lộc10 3 phút - 10 giây2020-01-27 09:27:45 1 Xem bài làm
48 Phạm Anh Phong10 3 phút - 12 giây2020-03-11 10:10:39 1 Xem bài làm
49 nguyenphudu10 3 phút - 12 giây2020-04-27 09:20:41 1 Xem bài làm
50 Hà Thu Phương10 3 phút - 14 giây2020-04-06 08:57:00 1 Xem bài làm