Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1944

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Chu Công Đức10 4 phút - 44 giây2019-10-29 08:32:24 1 Xem bài làm
2 Sana10 5 phút - 5 giây2020-05-18 22:03:14 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Minh Huyền10 5 phút - 9 giây2020-04-12 10:05:56 1 Xem bài làm
4 Phạm Thị Thùy Linh10 5 phút - 20 giây2020-04-10 15:30:55 1 Xem bài làm
5 Dương Ngọc Thiện10 5 phút - 32 giây2019-12-01 10:28:24 1 Xem bài làm
6 Phạm Đức Trung10 5 phút - 42 giây2020-05-18 15:20:13 1 Xem bài làm
7 Trần Phạm Bảo Thy10 5 phút - 43 giây2020-01-30 21:25:23 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Đình Minh Quân10 5 phút - 49 giây2020-03-23 10:25:08 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Lan10 5 phút - 56 giây2020-03-10 14:12:28 1 Xem bài làm
10 Lê Thanh Trí10 5 phút - 59 giây2020-03-10 12:02:03 1 Xem bài làm
11 Luyện Phúc Vinh10 6 phút - 10 giây2020-04-24 09:52:56 1 Xem bài làm
12 Lê Thanh Trí10 6 phút - 13 giây2020-03-11 14:04:06 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Quyết Thắng10 6 phút - 14 giây2020-04-28 14:54:54 5 Xem bài làm
14 khúc Minh Triết10 6 phút - 14 giây2020-04-04 15:19:54 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Đức Nam Anh10 6 phút - 26 giây2020-03-16 20:53:23 1 Xem bài làm
16 Phan Trường Sơn10 6 phút - 29 giây2020-04-14 13:06:05 1 Xem bài làm
17 a_hi_ha10 6 phút - 44 giây2020-03-30 17:09:18 1 Xem bài làm
18 Hồ Thanh Bình10 6 phút - 48 giây2020-01-30 18:02:58 1 Xem bài làm
19 Quách Thị Thu Hường10 6 phút - 52 giây2020-06-01 15:34:32 1 Xem bài làm
20 Trần Thu Hà10 6 phút - 56 giây2019-11-17 08:45:30 1 Xem bài làm
21 Cao Trần Ngọc Minh10 6 phút - 56 giây2020-04-23 14:35:47 1 Xem bài làm
22 Lê Tuấn Sơn10 7 phút - 0 giây2019-10-26 08:31:47 1 Xem bài làm
23 Đỗ Thị Lan10 7 phút - 2 giây2020-04-20 22:59:41 1 Xem bài làm
24 Hoàng Hải Minh10 7 phút - 4 giây2020-03-22 21:13:50 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Hồng Tú Linh10 7 phút - 7 giây2020-05-09 09:06:55 1 Xem bài làm
26 Lương Việt Hoàng10 7 phút - 8 giây2020-04-28 08:41:17 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Sỹ Hiệp10 7 phút - 22 giây2020-04-25 15:01:15 1 Xem bài làm
28 PHÒNG10 7 phút - 23 giây2020-05-03 21:14:01 1 Xem bài làm
29 ღ☀🍙๖ۣۜI'м ๖ۣۜSαɾαɦ🍙☀ღ ✿(➻❥𝒢𝑜𝓁𝒹❃𝒮𝓉𝒶𝓇✤) ❀10 7 phút - 24 giây2020-03-13 11:17:10 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Gia Minh10 7 phút - 26 giây2020-04-04 21:35:40 1 Xem bài làm
31 huynh anh phuong10 7 phút - 28 giây2019-11-08 18:26:44 1 Xem bài làm
32 the anh10 7 phút - 28 giây2019-11-28 21:07:55 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Cường Thịnh10 7 phút - 30 giây2020-03-16 11:19:14 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Minh Đức10 7 phút - 30 giây2020-03-23 09:50:32 1 Xem bài làm
35 Trần Sơn Công10 7 phút - 30 giây2020-05-10 14:16:33 3 Xem bài làm
36 Nguyễn Vũ Thu Thủy10 7 phút - 34 giây2020-04-17 13:14:24 1 Xem bài làm
37 Đặng Hoàng Lâm10 7 phút - 35 giây2020-04-03 20:20:32 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Đức Thịnh10 7 phút - 46 giây2020-05-02 16:12:48 1 Xem bài làm
39 tran thanh thuy10 7 phút - 49 giây2019-11-15 20:41:54 1 Xem bài làm
40 Chu Văn Huy10 7 phút - 51 giây2020-05-06 12:16:26 1 Xem bài làm
41 36 Nguyễn Chí Thành10 7 phút - 52 giây2020-05-05 18:01:23 1 Xem bài làm
42 Phạm Đức Huân10 7 phút - 56 giây2019-11-01 20:13:08 1 Xem bài làm
43 Thuận10 7 phút - 59 giây2019-10-30 21:20:21 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Võ Tài Nhân10 7 phút - 59 giây2020-03-21 15:55:15 1 Xem bài làm
45 Trịnh Quang Trường10 8 phút - 4 giây2019-10-30 09:06:46 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Thu Hằng10 8 phút - 5 giây2020-03-24 21:42:56 1 Xem bài làm
47 Đỗ Nhật Minh10 8 phút - 5 giây2020-03-29 13:32:52 1 Xem bài làm
48 Đỗ Tuấn Khải10 8 phút - 9 giây2020-04-22 14:25:38 1 Xem bài làm
49 Phạm Thị Như Quỳnh10 8 phút - 18 giây2019-11-13 08:42:25 1 Xem bài làm
50 Đặng Hoàng Sơn10 8 phút - 47 giây2020-04-21 10:25:42 2 Xem bài làm