Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 238

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Chu Công Đức10 4 phút - 44 giây2019-10-29 08:32:24 1 Xem bài làm
2 Dương Ngọc Thiện10 5 phút - 32 giây2019-12-01 10:28:24 1 Xem bài làm
3 Trần Thu Hà10 6 phút - 56 giây2019-11-17 08:45:30 1 Xem bài làm
4 Lê Tuấn Sơn10 7 phút - 0 giây2019-10-26 08:31:47 1 Xem bài làm
5 huynh anh phuong10 7 phút - 28 giây2019-11-08 18:26:44 1 Xem bài làm
6 the anh10 7 phút - 28 giây2019-11-28 21:07:55 1 Xem bài làm
7 tran thanh thuy10 7 phút - 49 giây2019-11-15 20:41:54 1 Xem bài làm
8 Phạm Đức Huân10 7 phút - 56 giây2019-11-01 20:13:08 1 Xem bài làm
9 Thuận10 7 phút - 59 giây2019-10-30 21:20:21 1 Xem bài làm
10 Trịnh Quang Trường10 8 phút - 4 giây2019-10-30 09:06:46 1 Xem bài làm
11 Phạm Thị Như Quỳnh10 8 phút - 18 giây2019-11-13 08:42:25 1 Xem bài làm
12 cao tran bao lam10 8 phút - 54 giây2019-12-23 19:13:14 1 Xem bài làm
13 Trần Hoàng Ngân10 8 phút - 54 giây2019-12-27 21:53:01 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Trương Hưng Khoa10 9 phút - 14 giây2019-12-16 19:43:21 1 Xem bài làm
15 ☠✔AFK✪Kaito Kid✔☠ 10 9 phút - 21 giây2020-01-02 11:55:08 1 Xem bài làm
16 Hoàng Thiên Trường10 9 phút - 54 giây2019-11-01 19:55:48 1 Xem bài làm
17 lam huyền nhi10 10 phút - 26 giây2019-11-24 21:23:24 1 Xem bài làm
18 phan uyên nhi10 10 phút - 37 giây2019-11-15 12:21:54 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thùy Dương10 10 phút - 52 giây2019-11-28 21:22:28 1 Xem bài làm
20 Lê Thị Cẩm Ly10 11 phút - 10 giây2019-11-20 19:57:20 1 Xem bài làm
21 Khúc Dương Phương Linh10 11 phút - 27 giây2019-11-01 21:06:02 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Tuấn Trọng10 11 phút - 30 giây2019-12-01 09:23:20 1 Xem bài làm
23 NGUYEN TRUONG SON10 11 phút - 56 giây2019-10-26 19:24:02 1 Xem bài làm
24 HAPPYGACHA10 12 phút - 41 giây2019-10-31 15:52:35 1 Xem bài làm
25 đô gia nam10 12 phút - 44 giây2019-11-09 07:32:35 1 Xem bài làm
26 ĐINH ngọc Vân10 13 phút - 2 giây2019-12-18 18:38:47 1 Xem bài làm
27 Lê Thị Mai10 13 phút - 27 giây2019-11-29 13:23:49 1 Xem bài làm
28 quyên quyên10 13 phút - 29 giây2019-11-18 17:35:44 1 Xem bài làm
29 phuongthao10 14 phút - 5 giây2019-11-07 20:10:16 1 Xem bài làm
30 nguyenxuantramy10 14 phút - 22 giây2019-12-06 15:59:55 1 Xem bài làm
31 Phuong10 16 phút - 10 giây2019-11-04 18:13:54 1 Xem bài làm
32 nguyễn tiến đạt10 16 phút - 37 giây2019-12-02 21:00:21 1 Xem bài làm
33 Lê Nhật Hùng10 18 phút - 23 giây2019-11-10 19:11:52 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Kim Thành10 18 phút - 46 giây2019-11-28 18:43:49 1 Xem bài làm
35 Vũ Tiến Tùng10 19 phút - 25 giây2019-10-26 16:04:55 1 Xem bài làm
36 nguyen le quynh nhu10 19 phút - 33 giây2019-10-31 20:53:49 1 Xem bài làm
37 Bùi Châu Anh10 19 phút - 38 giây2019-12-28 20:35:05 1 Xem bài làm
38 Trần hằng cẩm tiên10 20 phút - 20 giây2019-12-11 21:11:16 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Quang Vinh10 21 phút - 53 giây2019-11-09 11:33:36 1 Xem bài làm
40 Vũ Phạm Quỳnh Anh10 22 phút - 14 giây2019-10-27 09:35:18 1 Xem bài làm
41 daothihue10 22 phút - 17 giây2019-11-01 11:58:02 1 Xem bài làm
42 Đỗ Thị Trang10 23 phút - 10 giây2019-10-26 11:08:46 1 Xem bài làm
43 quản đình tuyên10 24 phút - 43 giây2019-11-22 20:40:41 2 Xem bài làm
44 Trung.qtnh.t1 ThAn 17810 37 phút - 5 giây2019-10-27 20:30:19 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Phương Trâm9.5 8 phút - 50 giây2019-11-06 18:33:46 1 Xem bài làm
46 La trung vĩ9.5 9 phút - 24 giây2019-11-09 22:29:19 3 Xem bài làm
47 VU THI MAI HUONG9.5 10 phút - 34 giây2020-01-12 21:25:56 1 Xem bài làm
48 Trương Nguyễn Thanh Hà9.5 10 phút - 38 giây2019-12-17 21:16:01 2 Xem bài làm
49 Khánh Băng Nguyễn Phan9.5 11 phút - 2 giây2019-12-01 19:37:12 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Như Ngọc9.5 11 phút - 50 giây2019-11-24 07:47:48 1 Xem bài làm