Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 194

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Chu Công Đức10 4 phút - 44 giây2019-10-29 08:32:24 1 Xem bài làm
2 Dương Ngọc Thiện10 5 phút - 32 giây2019-12-01 10:28:24 1 Xem bài làm
3 Trần Thu Hà10 6 phút - 56 giây2019-11-17 08:45:30 1 Xem bài làm
4 Lê Tuấn Sơn10 7 phút - 0 giây2019-10-26 08:31:47 1 Xem bài làm
5 huynh anh phuong10 7 phút - 28 giây2019-11-08 18:26:44 1 Xem bài làm
6 the anh10 7 phút - 28 giây2019-11-28 21:07:55 1 Xem bài làm
7 tran thanh thuy10 7 phút - 49 giây2019-11-15 20:41:54 1 Xem bài làm
8 Phạm Đức Huân10 7 phút - 56 giây2019-11-01 20:13:08 1 Xem bài làm
9 Thuận10 7 phút - 59 giây2019-10-30 21:20:21 1 Xem bài làm
10 Trịnh Quang Trường10 8 phút - 4 giây2019-10-30 09:06:46 1 Xem bài làm
11 Phạm Thị Như Quỳnh10 8 phút - 18 giây2019-11-13 08:42:25 1 Xem bài làm
12 Hoàng Thiên Trường10 9 phút - 54 giây2019-11-01 19:55:48 1 Xem bài làm
13 lam huyền nhi10 10 phút - 26 giây2019-11-24 21:23:24 1 Xem bài làm
14 phan uyên nhi10 10 phút - 37 giây2019-11-15 12:21:54 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thùy Dương10 10 phút - 52 giây2019-11-28 21:22:28 1 Xem bài làm
16 Lê Thị Cẩm Ly10 11 phút - 10 giây2019-11-20 19:57:20 1 Xem bài làm
17 Khúc Dương Phương Linh10 11 phút - 27 giây2019-11-01 21:06:02 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Tuấn Trọng10 11 phút - 30 giây2019-12-01 09:23:20 1 Xem bài làm
19 NGUYEN TRUONG SON10 11 phút - 56 giây2019-10-26 19:24:02 1 Xem bài làm
20 HAPPYGACHA10 12 phút - 41 giây2019-10-31 15:52:35 1 Xem bài làm
21 đô gia nam10 12 phút - 44 giây2019-11-09 07:32:35 1 Xem bài làm
22 Lê Thị Mai10 13 phút - 27 giây2019-11-29 13:23:49 1 Xem bài làm
23 quyên quyên10 13 phút - 29 giây2019-11-18 17:35:44 1 Xem bài làm
24 phuongthao10 14 phút - 5 giây2019-11-07 20:10:16 1 Xem bài làm
25 nguyenxuantramy10 14 phút - 22 giây2019-12-06 15:59:55 1 Xem bài làm
26 Phuong10 16 phút - 10 giây2019-11-04 18:13:54 1 Xem bài làm
27 nguyễn tiến đạt10 16 phút - 37 giây2019-12-02 21:00:21 1 Xem bài làm
28 Lê Nhật Hùng10 18 phút - 23 giây2019-11-10 19:11:52 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Kim Thành10 18 phút - 46 giây2019-11-28 18:43:49 1 Xem bài làm
30 Vũ Tiến Tùng10 19 phút - 25 giây2019-10-26 16:04:55 1 Xem bài làm
31 nguyen le quynh nhu10 19 phút - 33 giây2019-10-31 20:53:49 1 Xem bài làm
32 Trần hằng cẩm tiên10 20 phút - 20 giây2019-12-11 21:11:16 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Quang Vinh10 21 phút - 53 giây2019-11-09 11:33:36 1 Xem bài làm
34 Vũ Phạm Quỳnh Anh10 22 phút - 14 giây2019-10-27 09:35:18 1 Xem bài làm
35 daothihue10 22 phút - 17 giây2019-11-01 11:58:02 1 Xem bài làm
36 Đỗ Thị Trang10 23 phút - 10 giây2019-10-26 11:08:46 1 Xem bài làm
37 quản đình tuyên10 24 phút - 43 giây2019-11-22 20:40:41 2 Xem bài làm
38 Trung.qtnh.t1 ThAn 17810 37 phút - 5 giây2019-10-27 20:30:19 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Phương Trâm9.5 8 phút - 50 giây2019-11-06 18:33:46 1 Xem bài làm
40 La trung vĩ9.5 9 phút - 24 giây2019-11-09 22:29:19 3 Xem bài làm
41 Khánh Băng Nguyễn Phan9.5 11 phút - 2 giây2019-12-01 19:37:12 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Như Ngọc9.5 11 phút - 50 giây2019-11-24 07:47:48 1 Xem bài làm
43 ngyuen xuan tho9.5 13 phút - 36 giây2019-11-13 20:06:42 1 Xem bài làm
44 Cách Mạng9.5 15 phút - 24 giây2019-11-03 20:59:20 1 Xem bài làm
45 le thi hong nhung9.5 17 phút - 8 giây2019-11-17 21:14:42 1 Xem bài làm
46 TOKIMOANH9.5 19 phút - 32 giây2019-10-29 20:33:49 1 Xem bài làm
47 Lê Minh9.5 20 phút - 36 giây2019-11-10 10:38:13 1 Xem bài làm
48 Đỗ Thị Khánh Ly9.5 25 phút - 58 giây2019-10-27 22:00:23 1 Xem bài làm
49 Hạnh Nguyễn9.5 29 phút - 3 giây2019-10-28 21:49:26 1 Xem bài làm
50 Đặng Phương Anh9.5 38 phút - 13 giây2019-11-17 18:55:21 1 Xem bài làm