Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3595 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[6,1,2,7];\",\"order\":[3,0,1,2],\"c\":5}","{\"js\":\"p.a=[4,8,7];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,4,3];p.a=[1,1,3];p.b=[1,2,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,3,4];p.a=[1,2,2];p.b=[1,2,1];\",\"order\":[0,1,2]}","{\"js\":\"p.a=[6,4,5,3];p.x=[4,5,2,6];\",\"order\":[5,7,6,8,1,0,3,2,4]}","{\"js\":\"p.a=5;p.x=3;\",\"order\":[0,2,3,4,1]}","{\"js\":\"p.a=6;\",\"order\":[0,2,1,4,3]}","{\"js\":\"p.a=[6,4];p.b=[15,14];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,1,2,5,0];p.a=[4,3,7,2,5,1];p.x=[8,7,4,2,5];\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=5;\"}",{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":5,"color":"#119dff"},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":10,"color":"#8fff16"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"12\",\"33\",\"5\",\"4\",\"3\",\"55\",\"48\",\"99\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"42\",\"28\",\"57\",\"42\"]","[\"3\",\"8\",\"24\",\"7\",\"7\",\"49\",\"2\",\"4\",\"8\",\"5\",\"2\",\"10\"]","[\"25\",\"5\",\"5\",\"5\"]","0",[1,1,1,1]]