Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3595 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[4,2,5,9];\",\"order\":[3,2,1,0],\"c\":8}","{\"js\":\"p.a=[4,2,5];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,4,2];p.a=[3,2,3];p.b=[1,2,4];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,4,5];p.a=[1,1,1];p.b=[2,1,1];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[3,8,9,6];p.x=[4,3,5,6];\",\"order\":[1,4,5,2,0,7,6,8,3]}","{\"js\":\"p.a=4;p.x=4;\",\"order\":[4,2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[2,0,1,4,3]}","{\"js\":\"p.a=[9,8];p.b=[17,22];\"}","{\"js\":\"p.s=[4,2,3,0,6];p.a=[3,5,4,2,6,7];p.x=[7,6,3,5,8];\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=7;\"}",{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":19,"color":"#b6b6b6"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":11,"color":"#fdff31"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"31\",\"22\",\"34\",\"3\",\"4\",\"2\",\"93\",\"88\",\"68\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"8\",\"7\"]","[\"0\",\"2\",\"3\",\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"63\",\"56\",\"80\",\"78\"]","[\"5\",\"7\",\"35\",\"4\",\"6\",\"24\",\"2\",\"3\",\"6\",\"6\",\"5\",\"30\"]","[\"35\",\"7\",\"5\",\"5\"]","0",[0,0,1]]