Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3567 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[5,8,2,7];\",\"order\":[0,1,2,3],\"c\":7}","{\"js\":\"p.a=[7,8,6];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,4,3];p.a=[1,1,2];p.b=[1,1,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,4,5];p.a=[2,1,1];p.b=[3,1,1];\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=[9,8,3,7];p.x=[6,2,4,3];\",\"order\":[6,3,5,2,8,1,4,0,7]}","{\"js\":\"p.a=3;p.x=3;\",\"order\":[1,0,2,4,3]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[0,4,3,1,2]}","{\"js\":\"p.a=[6,1];p.b=[8,19];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,5,4,1,0];p.a=[4,3,2,6,7,5];p.x=[4,8,5,2,7];\"}","{\"js\":\"p.a=6;p.b=7;\"}",{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":8,"color":"#ff2a2a"},{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":20,"color":"#b6b6b6"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"11\",\"22\",\"5\",\"4\",\"3\",\"55\",\"44\",\"66\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"7\",\"6\",\"5\",\"8\"]","[\"0\",\"2\",\"3\",\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"42\",\"7\",\"50\",\"26\"]","[\"3\",\"4\",\"12\",\"2\",\"8\",\"16\",\"6\",\"5\",\"30\",\"7\",\"2\",\"14\"]","[\"42\",\"7\",\"6\",\"6\"]","0",[1,0,0]]