Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3550 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[5,2,7,3];\",\"order\":[0,1,3,2],\"c\":2}","{\"js\":\"p.a=[4,1,8];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,4,2];p.a=[1,1,1];p.b=[1,2,4];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,5,3];p.a=[2,1,2];p.b=[1,1,2];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[7,4,2,6];p.x=[2,3,4,5];\",\"order\":[8,6,5,0,7,4,2,3,1]}","{\"js\":\"p.a=4;p.x=6;\",\"order\":[4,0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[2,3,1,0,4]}","{\"js\":\"p.a=[8,0];p.b=[17,12];\"}","{\"js\":\"p.s=[4,6,1,5,2];p.a=[5,3,1,2,4,6];p.x=[8,7,9,2,3];\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=5;\"}",{"sType":1,"sIndex":2,"cIndex":14,"color":"#119dff"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":17,"color":"#fdff31"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"12\",\"14\",\"5\",\"4\",\"2\",\"55\",\"48\",\"28\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"56\",\"0\",\"73\",\"12\"]","[\"3\",\"8\",\"24\",\"1\",\"7\",\"7\",\"2\",\"9\",\"18\",\"4\",\"2\",\"8\"]","[\"35\",\"5\",\"7\",\"7\"]","0",[0,0,0]]