Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3866 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[4,3,8,6];\",\"order\":[1,2,0,3],\"c\":2}","{\"js\":\"p.a=[4,6,5];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,5,4];p.a=[2,1,2];p.b=[2,1,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,5];p.a=[2,2,1];p.b=[1,2,1];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[8,7,6,2];p.x=[6,4,5,2];\",\"order\":[4,6,5,0,2,1,7,8,3]}","{\"js\":\"p.a=5;p.x=5;\",\"order\":[1,0,3,2,4]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[4,1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[2,9];p.b=[28,10];\"}","{\"js\":\"p.s=[1,2,5,0,6];p.a=[4,1,3,5,7,6];p.x=[8,2,3,5,6];\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=6;\"}",{"sType":0,"sIndex":5,"cIndex":10,"color":"#ff2a2a"},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":1,"color":"#ff6666"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"22\",\"11\",\"21\",\"3\",\"5\",\"4\",\"66\",\"55\",\"84\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"6\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"1\",\"8\",\"7\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"14\",\"63\",\"42\",\"73\"]","[\"1\",\"8\",\"8\",\"3\",\"2\",\"6\",\"5\",\"3\",\"15\",\"7\",\"5\",\"35\"]","[\"30\",\"6\",\"5\",\"5\"]","0",[1,1,1,1]]