Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3557 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[3,2,4,1];\",\"order\":[0,3,1,2],\"c\":10}","{\"js\":\"p.a=[2,7,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[2,4,5];p.a=[3,1,1];p.b=[2,1,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,4,3];p.a=[1,1,1];p.b=[1,2,3];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[7,6,3,2];p.x=[3,5,4,2];\",\"order\":[2,4,3,7,0,5,8,6,1]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=4;\",\"order\":[3,0,1,2,4]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[2,0,3,1,4]}","{\"js\":\"p.a=[0,6];p.b=[13,30];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,4,6,1,5];p.a=[3,6,5,4,2,1];p.x=[9,7,5,6,3];\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=5;\"}",{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":4,"color":"#119dff"},{"sType":1,"sIndex":2,"cIndex":18,"color":"#8fff16"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"32\",\"11\",\"11\",\"2\",\"4\",\"5\",\"64\",\"44\",\"55\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"8\",\"7\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"0\",\"42\",\"13\",\"72\"]","[\"6\",\"9\",\"54\",\"5\",\"7\",\"35\",\"4\",\"5\",\"20\",\"2\",\"6\",\"12\"]","[\"45\",\"5\",\"9\",\"9\"]","1",[0,0,0]]