Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3554 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[5,1,8,3];\",\"order\":[3,2,1,0],\"c\":9}","{\"js\":\"p.a=[9,3,6];\"}","{\"js\":\"p.x=[2,3,4];p.a=[1,1,2];p.b=[4,3,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[2,4,3];p.a=[3,1,3];p.b=[1,1,3];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[2,3,4,8];p.x=[4,3,2,6];\",\"order\":[3,0,8,1,2,5,6,7,4]}","{\"js\":\"p.a=4;p.x=4;\",\"order\":[1,4,3,2,0]}","{\"js\":\"p.a=6;\",\"order\":[1,2,4,0,3]}","{\"js\":\"p.a=[6,4];p.b=[22,17];\"}","{\"js\":\"p.s=[6,5,3,4,2];p.a=[5,3,6,7,4,2];p.x=[9,6,4,7,2];\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=6;\"}",{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":17,"color":"#cf99cf"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":12,"color":"#ff2a2a"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"14\",\"13\",\"22\",\"2\",\"3\",\"4\",\"28\",\"39\",\"88\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"8\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"3\"]","[\"0\",\"3\",\"2\",\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"42\",\"28\",\"64\",\"45\"]","[\"3\",\"9\",\"27\",\"6\",\"6\",\"36\",\"7\",\"4\",\"28\",\"4\",\"7\",\"28\"]","[\"42\",\"6\",\"7\",\"7\"]","4",[0,0,1]]