Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3587 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[8,7,5,3];\",\"order\":[0,1,3,2],\"c\":3}","{\"js\":\"p.a=[5,4,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,3,2];p.a=[1,2,2];p.b=[1,2,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,2,4];p.a=[2,1,2];p.b=[2,3,2];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[8,2,7,4];p.x=[6,2,3,5];\",\"order\":[7,8,4,2,0,3,6,5,1]}","{\"js\":\"p.a=7;p.x=2;\",\"order\":[0,2,3,1,4]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[2,1,3,0,4]}","{\"js\":\"p.a=[5,6];p.b=[22,20];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,2,4,5,1];p.a=[7,4,5,6,3,2];p.x=[8,6,7,3,5];\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=6;\"}",{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":17,"color":"#fdff31"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":6,"color":"#5674b9"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"22\",\"22\",\"5\",\"3\",\"2\",\"55\",\"66\",\"44\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"8\",\"2\",\"1\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"0\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"35\",\"42\",\"57\",\"62\"]","[\"4\",\"8\",\"32\",\"5\",\"6\",\"30\",\"6\",\"7\",\"42\",\"3\",\"3\",\"9\"]","[\"42\",\"6\",\"7\",\"7\"]","1",[0,0,1]]