Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3590 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[2,3,8,5];\",\"order\":[1,0,2,3],\"c\":9}","{\"js\":\"p.a=[2,5,4];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,2,4];p.a=[3,1,2];p.b=[2,4,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,3,4];p.a=[1,2,1];p.b=[1,2,2];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[9,2,6,5];p.x=[4,5,6,2];\",\"order\":[4,6,5,7,3,2,0,8,1]}","{\"js\":\"p.a=4;p.x=5;\",\"order\":[3,4,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[0,1,3,2,4]}","{\"js\":\"p.a=[9,1];p.b=[13,15];\"}","{\"js\":\"p.s=[5,1,4,2,3];p.a=[5,2,1,3,6,4];p.x=[5,6,7,9,3];\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=5;\"}",{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":11,"color":"#16d0ff"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":4,"color":"#8fff16"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"32\",\"14\",\"22\",\"3\",\"2\",\"4\",\"96\",\"28\",\"88\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"6\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"0\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"4\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"63\",\"7\",\"76\",\"22\"]","[\"2\",\"5\",\"10\",\"1\",\"6\",\"6\",\"3\",\"7\",\"21\",\"6\",\"9\",\"54\"]","[\"45\",\"5\",\"9\",\"9\"]","4",[0,0,0]]