Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3555 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[4,5,1,9];\",\"order\":[2,1,0,3],\"c\":9}","{\"js\":\"p.a=[5,9,4];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,5];p.a=[1,2,1];p.b=[1,1,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,2,3];p.a=[2,3,3];p.b=[1,2,2];\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=[9,4,5,8];p.x=[3,5,4,2];\",\"order\":[7,1,2,0,5,8,3,6,4]}","{\"js\":\"p.a=7;p.x=6;\",\"order\":[3,0,4,1,2]}","{\"js\":\"p.a=3;\",\"order\":[0,3,1,4,2]}","{\"js\":\"p.a=[4,8];p.b=[9,18];\"}","{\"js\":\"p.s=[2,6,3,4,0];p.a=[3,1,5,2,4,6];p.x=[6,7,3,5,4];\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=5;\"}",{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":15,"color":"#5674b9"},{"sType":0,"sIndex":4,"cIndex":17,"color":"#ff2a2a"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"21\",\"11\",\"4\",\"3\",\"5\",\"44\",\"63\",\"55\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"5\",\"4\",\"3\",\"2\",\"1\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"28\",\"56\",\"37\",\"74\"]","[\"1\",\"6\",\"6\",\"5\",\"7\",\"35\",\"2\",\"3\",\"6\",\"4\",\"5\",\"20\"]","[\"25\",\"5\",\"5\",\"5\"]","4",[0,1,0,0]]