Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3613 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[2,6,3,9];\",\"order\":[2,0,1,3],\"c\":5}","{\"js\":\"p.a=[6,7,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,5,4];p.a=[3,1,2];p.b=[2,1,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,3,4];p.a=[1,3,1];p.b=[1,2,1];\",\"order\":[0,1,2]}","{\"js\":\"p.a=[5,3,8,7];p.x=[5,3,6,4];\",\"order\":[5,2,7,1,8,0,4,3,6]}","{\"js\":\"p.a=5;p.x=4;\",\"order\":[4,1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[1,4,2,0,3]}","{\"js\":\"p.a=[4,7];p.b=[26,20];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,1,5,4,2];p.a=[3,6,7,2,5,4];p.x=[3,6,5,8,4];\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=6;\"}",{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":16,"color":"#fdff31"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":12,"color":"#8fff16"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"32\",\"11\",\"21\",\"3\",\"5\",\"4\",\"96\",\"55\",\"84\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"2\",\"1\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"28\",\"49\",\"54\",\"69\"]","[\"6\",\"3\",\"18\",\"7\",\"6\",\"42\",\"2\",\"5\",\"10\",\"5\",\"8\",\"40\"]","[\"54\",\"6\",\"9\",\"9\"]","0",[0,0,0]]