Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3595 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[8,2,7,6];\",\"order\":[0,2,1,3],\"c\":9}","{\"js\":\"p.a=[6,7,5];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,5,2];p.a=[1,1,3];p.b=[2,1,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,2,5];p.a=[1,2,1];p.b=[2,2,1];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[8,7,5,3];p.x=[3,2,5,6];\",\"order\":[6,8,7,2,4,0,3,5,1]}","{\"js\":\"p.a=3;p.x=4;\",\"order\":[3,4,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=3;\",\"order\":[3,2,0,1,4]}","{\"js\":\"p.a=[6,5];p.b=[15,13];\"}","{\"js\":\"p.s=[2,0,5,6,3];p.a=[3,5,4,1,2,7];p.x=[7,9,8,4,5];\"}","{\"js\":\"p.a=6;p.b=6;\"}",{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":13,"color":"#ff2a2a"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":8,"color":"#1b66ff"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"12\",\"11\",\"31\",\"3\",\"5\",\"2\",\"36\",\"55\",\"62\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"4\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"42\",\"35\",\"57\",\"48\"]","[\"5\",\"7\",\"35\",\"4\",\"9\",\"36\",\"1\",\"8\",\"8\",\"2\",\"4\",\"8\"]","[\"36\",\"6\",\"6\",\"6\"]","4",[0,0,1]]