Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3595 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[1,7,2,9];\",\"order\":[1,0,3,2],\"c\":8}","{\"js\":\"p.a=[7,3,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,2,3];p.a=[2,3,3];p.b=[2,3,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,5,2];p.a=[2,1,1];p.b=[1,1,2];\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=[7,3,5,6];p.x=[3,5,4,6];\",\"order\":[1,0,2,4,6,3,8,7,5]}","{\"js\":\"p.a=5;p.x=3;\",\"order\":[4,0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[3,0,4,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[4,7];p.b=[27,15];\"}","{\"js\":\"p.s=[2,1,0,6,3];p.a=[5,6,7,3,4,1];p.x=[3,8,4,5,7];\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=7;\"}",{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":11,"color":"#119dff"},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":19,"color":"#b6b6b6"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"22\",\"33\",\"33\",\"4\",\"2\",\"3\",\"88\",\"66\",\"99\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"28\",\"49\",\"55\",\"64\"]","[\"6\",\"3\",\"18\",\"7\",\"8\",\"56\",\"3\",\"4\",\"12\",\"4\",\"5\",\"20\"]","[\"49\",\"7\",\"7\",\"7\"]","1",[1,1,1,1]]